13.06.2019 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
484

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 13.06.2019 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

KARAR NO: 66

Belediyemiz Encümeni 13.06.2019 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:Tutanak

12.06.2019 tarih ve 2016/1463 sayılı teklif yazısı ile Belediyemiz Zabıtaları tarafından, 08/06/2019tarihinde saat:14:56’da Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, Şarlak Caddesinde Mehmet Şerif ÖZBEY (TC : 27952001398) isimli şahıs inşaat yapım çalışmaları esnasında Şarlak Caddesi yoluna kamyonlar ile zarar verdiği yolun bir kısmını bozduğu görülmüş olup; sözkonusu yerin fotoğrafları çekilerek 000040 nolu Tespit Tutanağı düzenlenmiştir. Encümenimizce yapılan incelemede tutanak altına alınan işlemle ilgili 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği ve Küçükkuyu Belediye Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 13. Maddesinin (b)fıkrası gereği ilgilisi Yapı sahibi Mehmet Şerif ÖZBEY’e 320.00TL(üçyüzyirmilira) TL para cezasının yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 67

Belediyemiz Encümeni 13.06.2019 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:İnşaat Yasakları

Ayvacık Kaymakamlığının 31.05.2018 tarih ve 1329 sayılı yazı eki İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün turizm alanlarında inşaat yasağı uygulanacağı tarihler konulu yazısında belirtilen 15 Haziran 2019-15 Eylül 2019 tarihleri arasında inşaat yasağının uygulanması kararı doğrultusunda Belediyemiz sınırları içerisinde belirlenen tarihler arasında kurallara ve yasağa uymayan ilgililer hakkında gerekli cezai işlemlerin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

13.06.2019 tarihli Encümen 2 adet karardan ibarettir