13.04.2017 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
323

 

BELEDİYE ENCÜMENİNİN  13.04.2017  TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.  TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

KARAR NO:74

Belediyemiz Encümeni 13.04.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Foseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına eklenmesi konusu

Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi ,Hacı Bektaş Veli Sok. No:11, Sebattin VATAN  adına kayıtlı bina ile  ilgili 07.04.2017 tarih ve 201700461 sayılı dilekçesi  Encümenimizce değerlendirilmiş olup,foseptiğinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve   su faturalarına eklenerek tahsil edilmesi talebinin uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:75

Belediyemiz Encümeni 13.04.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:Tevhit

1701 Nolu LİHKAP’ın  05/04/2017 tarih ve 2017158    kayıt sayılı başvurusuna  istinaden 06.04.2017 tarih ve 20170956 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce  uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile; Beldemiz sınırları içinde bulunan tapuda; Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Yeşilyurt  Köyü Mahalle, Topçular (Hemit) mevkii, i17d22b pafta, 165 ada, 24 ve 25  parseller için hazırlanan birleştirme dosyası 04/05/2007 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (PİN:UİP-308) i17d22b imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmakta olup plana uygun olarak hazırlanmıştır. Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Yeşilyurt  Köyü, Topçular (Hemit) mevkii, i17d22b pafta, 165 ada, 24 ve 25  parseller Mehmet Fersan SÖZEN adına kayıtlı taşınmazların imar arsası olarak tevhid edilmesinin (Birleştirilmesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:76

Belediyemiz Encümeni 13.04.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:Kiralama

Beldemiz Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi Halil Efendi Caddesi ile Atatürk Caddesinin kesiştiği alanda Kurumumuza ait büfe yerinin 1 yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık ihale usulü ile artırma yapılarak  kiraya verilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO:77

Belediyemiz Encümeni 13.04.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Tevhit yola terk

İlgilisi Çiftçi Petrol Ürünleri Turz.İnş.Gıda Tic.Ltd.Şti.  ve Hasan ÇELİK Vekaleten Mehmet ÇİFTÇİ’nin 11/04/2017 tarih ve 20170484 kayıt sayılı dilekçesine  istinaden; 12.04.2017 tarih ve 201701017 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce  uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN  tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Mıhlı Mevkii, i17d19d4a pafta, 156 ada, 11,12 ve 15 nolu parseller için hazırlanan tevhiden yola terk dosyası 20/06/2003 tarih ve 24 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (PİN:UİP-309) İ17d19d4a  imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmaktadır.Plana uygun olarak hazırlanan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Mıhlı Mevkii, i17d19d4a pafta, 156 ada, 11 nolu parsel Meyvalık vasıflı Hasan ÇELİK adına kayıtlı taşınmaz, Mıhlı Mahallesi, Mıhlı Mevkii, i17d19d4a pafta, 156 ada, 12 parsel Bahçe vasıflı Hasan ÇELİK adına kayıtlı taşınmaz, Mıhlı Mahallesi, Mıhlı Mevkii, i17d19d4a pafta, 156 ada, 15 parsel arsa vasıflı Çiftçi Petrol Ürünleri Turizm İnşaat Gıda Ticaret Limited Şirketi adına kayıtlı taşınmazların tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazların tevhid edilmesinin ve bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın tam imar parseli olacak şekilde hazırlanan dosyanın  3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve  16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi .

KARAR NO:78

Belediyemiz Encümeni 13.04.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Genel

2017/113295 ihale kayıt numaralı iş için  Kontrol Teşkilatınca  12/04/2017 tarih ve  20171016 sayılı yazı ile   talep edilen  Beldemizde Yaz ayının gelmesi nedeniyle yaşanacak olan nüfus artışı ile birlikte hizmet alanlarımızın önemli ölçüde  genişleyeceğinden ; Belediyemiz birimlerinin artacak olan hizmet taleplerini karşılayabilmesi ve hizmetlerimizin aksamaması için personel sayımızın gerektiği ölçüde artırılması gerekli  olduğundan  talebin; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24. Maddesi ; (Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi [1]    Madde 24-    (Değişik: 30/7/2003-4964/46 md.) gereği  Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

  1. a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,
  2. b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10’una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20 ‘sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.hükmü doğrultusunda 2017/113295 İKN ihalede %20 iş artışı kapsamında değerlendirilmek üzere yüklenici NİLSEM TEMİZLİK HİZMETLERİ GIDA SOSYAL HİZMETLER OTOMOTİV İNŞAAT DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ bünyesinde  hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla  gereken önlemin alınması hususunda  Encümenimizce oy birliğiyle karar verilmiştir.

KARAR NO:79

Belediyemiz Encümeni 13.04.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Tevhit yola terk

İlgilisi Fatma SÖNMEZ’in 12/04/2017 tarih ve 20170490 kayıt sayılı kayıt sayılı dilekçesine  istinaden; 13.04.2017 tarih ve 20171024 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce  uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN  tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Mıhlı Mevkii, i17d19d4a pafta, 156 ada, 8 ve 54 nolu parseller için hazırlanan tevhiden yola terk dosyası 20/06/2003 tarih ve 24 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (PİN:UİP-309) İ17d19d4a  imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmaktadır.Plana uygun olarak hazırlanan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Mıhlı Mevkii, i17d19d4a pafta, 156 ada, 8 nolu parsel Bahçe vasıflı Fatma SÖNMEZ adına kayıtlı taşınmaz, Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, i17d19d4a pafta, 156 ada, 54 parsel Küçükkuyu Belediyesi adına kayıtlı taşınmazların tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazların tevhid edilmesinin ve bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın tam imar parseli olacak şekilde hazırlanan dosyanın  3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve  16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi .

 

13.04.2017  tarihli Encümen 6 adet karardan ibarettir.