BELEDİYE ENCÜMENİNİN 13.07.2017 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.
TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

Belediyemiz Encümeni 13.07.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR NO:135
KARAR ÖZETİ: Zabıt Varakası
Kültür Turizm Bakanlığı Yatırım ve İnşaat Genel Müdürlüğü’nün 11/03/2005 tarih ve 03 sayılı Genelgesi ve 11/05/2017 tarih ve 97 nolu Belediyemiz Encümen Kararına istinaden, “ Beldemiz Küçükkuyu’da yaz sezonunda (15 mayıs – 15 Ekim) tarihleri arasında yapılacak ve yapımı devam etmekte olan inşaatların, ayrıca tadilat tamirat ve yıkım işlemlerinin yasak olmasına rağmen ilgilisi S.Tolga GÜNENÇ tarafından Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Akgün Albayrak Caddesi No:86 adresinde inşaat faaliyetine devam edildiği Belediyemiz Zabıta ve Fen İşleri Görevli personelince tesbit edilerek 21.06.2017 tarih ve 000509 Nolu Zabıt Varakası ile tutanak altına alınan işlemle ilgili; 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği 227.00 TL para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:136
KARAR ÖZETİ: Zabıt Varakası
Kültür Turizm Bakanlığı Yatırım ve İnşaat Genel Müdürlüğü’nün 11/03/2005 tarih ve 03 sayılı Genelgesi ve 11/05/2017 tarih ve 97 nolu Belediyemiz Encümen Kararına istinaden, “ Beldemiz Küçükkuyu’da yaz sezonunda (15 mayıs – 15 Ekim) tarihleri arasında yapılacak ve yapımı devam etmekte olan inşaatların, ayrıca tadilat tamirat ve yıkım işlemlerinin yasak olmasına rağmen ilgilisi Ferhat ATALAY tarafından Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi ,Zeytin Dalı Sok. No:53 adresinde inşaat faaliyetine devam edildiği Belediyemiz Zabıta ve Fen İşleri Görevli personelince tesbit edilerek 21.06.2017 tarih ve 000510 Nolu Zabıt Varakası ile tutanak altına alınan işlemle ilgili; 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği 227.00 TL para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:137
KARAR ÖZETİ: Zabıt Varakası
Kültür Turizm Bakanlığı Yatırım ve İnşaat Genel Müdürlüğü’nün 11/03/2005 tarih ve 03 sayılı Genelgesi ve 11/05/2017 tarih ve 97 nolu Belediyemiz Encümen Kararına istinaden, “ Beldemiz Küçükkuyu’da yaz sezonunda (15 mayıs – 15 Ekim) tarihleri arasında yapılacak ve yapımı devam etmekte olan inşaatların, ayrıca tadilat tamirat ve yıkım işlemlerinin yasak olmasına rağmen ilgilisi Rasim ÖZDEMİR tarafından Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Sarmaşık 3.Sokak, No:4 adresinde inşaat faaliyetine devam edildiği Belediyemiz Zabıta ve Fen İşleri Görevli personelince tesbit edilerek 21.06.2017 tarih ve 000511 Nolu Zabıt Varakası ile tutanak altına alınan işlemle ilgili; 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği 227.00 TL para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:138
KARAR ÖZETİ: Zabıt Varakası
Kültür Turizm Bakanlığı Yatırım ve İnşaat Genel Müdürlüğü’nün 11/03/2005 tarih ve 03 sayılı Genelgesi ve 11/05/2017 tarih ve 97 nolu Belediyemiz Encümen Kararına istinaden, “ Beldemiz Küçükkuyu’da yaz sezonunda (15 mayıs – 15 Ekim) tarihleri arasında yapılacak ve yapımı devam etmekte olan inşaatların, ayrıca tadilat tamirat ve yıkım işlemlerinin yasak olmasına rağmen ilgilisi Aslan GÜZEL tarafından Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Yazgı 1.Sokak No:1 adresinde inşaat faaliyetine devam edildiği Belediyemiz Zabıta ve Fen İşleri Görevli personelince tesbit edilerek 22.06.2017 tarih ve 000512 Nolu Zabıt Varakası ile tutanak altına alınan işlemle ilgili; 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği 227.00 TL para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:139
KARAR ÖZETİ: Zabıt Varakası
Kültür Turizm Bakanlığı Yatırım ve İnşaat Genel Müdürlüğü’nün 11/03/2005 tarih ve 03 sayılı Genelgesi ve 11/05/2017 tarih ve 97 nolu Belediyemiz Encümen Kararına istinaden, “ Beldemiz Küçükkuyu’da yaz sezonunda (15 mayıs – 15 Ekim) tarihleri arasında yapılacak ve yapımı devam etmekte olan inşaatların, ayrıca tadilat tamirat ve yıkım işlemlerinin yasak olmasına rağmen ilgilisi Cengizhan ÖZDEMİR tarafından Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi Barış 1. Sok. No:1 adresinde inşaat faaliyetine devam edildiği Belediyemiz Zabıta ve Fen İşleri Görevli personelince tesbit edilerek 22.06.2017 tarih ve 000513 Nolu Zabıt Varakası ile tutanak altına alınan işlemle ilgili; 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği 227.00 TL para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:140
KARAR ÖZETİ: Zabıt Varakası
Kültür Turizm Bakanlığı Yatırım ve İnşaat Genel Müdürlüğü’nün 11/03/2005 tarih ve 03 sayılı Genelgesi ve 11/05/2017 tarih ve 97 nolu Belediyemiz Encümen Kararına istinaden, “ Beldemiz Küçükkuyu’da yaz sezonunda (15 mayıs – 15 Ekim) tarihleri arasında yapılacak ve yapımı devam etmekte olan inşaatların, ayrıca tadilat tamirat ve yıkım işlemlerinin yasak olmasına rağmen ilgilisi Erdal ÇETİN tarafından Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi Bilim Sokak No:1 adresinde inşaat faaliyetine devam edildiği Belediyemiz Zabıta ve Fen İşleri Görevli personelince tesbit edilerek 22.06.2017 tarih ve 000514 Nolu Zabıt Varakası ile tutanak altına alınan işlemle ilgili; 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği 227.00 TL para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:141
KARAR ÖZETİ: Zabıt Varakası
Kültür Turizm Bakanlığı Yatırım ve İnşaat Genel Müdürlüğü’nün 11/03/2005 tarih ve 03 sayılı Genelgesi ve 11/05/2017 tarih ve 97 nolu Belediyemiz Encümen Kararına istinaden, “ Beldemiz Küçükkuyu’da yaz sezonunda (15 mayıs – 15 Ekim) tarihleri arasında yapılacak ve yapımı devam etmekte olan inşaatların, ayrıca tadilat tamirat ve yıkım işlemlerinin yasak olmasına rağmen ilgilisi Levent ÇATAN tarafından Küçükkuyu Sahil Mahalle ,Martı Sokak No:17 adresinde inşaat faaliyetine devam edildiği Belediyemiz Zabıta ve Fen İşleri Görevli personelince tesbit edilerek 22.06.2017 tarih ve 000515 Nolu Zabıt Varakası ile tutanak altına alınan işlemle ilgili; 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği 227.00 TL para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:142
KARAR ÖZETİ: Zabıt Varakası
Kültür Turizm Bakanlığı Yatırım ve İnşaat Genel Müdürlüğü’nün 11/03/2005 tarih ve 03 sayılı Genelgesi ve 11/05/2017 tarih ve 97 nolu Belediyemiz Encümen Kararına istinaden, “ Beldemiz Küçükkuyu’da yaz sezonunda (15 mayıs – 15 Ekim) tarihleri arasında yapılacak ve yapımı devam etmekte olan inşaatların, ayrıca tadilat tamirat ve yıkım işlemlerinin yasak olmasına rağmen ilgilisi Durmuş DAŞKIN tarafından Küçükkuyu , Gökçetepe Mahallesi, Barbaros Caddesi, No:50 adresinde inşaat faaliyetine devam edildiği Belediyemiz Zabıta ve Fen İşleri Görevli personelince tesbit edilerek 22.06.2017 tarih ve 000516 Nolu Zabıt Varakası ile tutanak altına alınan işlemle ilgili; 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği 227.00 TL para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:143
KARAR ÖZETİ: Zabıt Varakası
Kültür Turizm Bakanlığı Yatırım ve İnşaat Genel Müdürlüğü’nün 11/03/2005 tarih ve 03 sayılı Genelgesi ve 11/05/2017 tarih ve 97 nolu Belediyemiz Encümen Kararına istinaden, “ Beldemiz Küçükkuyu’da yaz sezonunda (15 mayıs – 15 Ekim) tarihleri arasında yapılacak ve yapımı devam etmekte olan inşaatların, ayrıca tadilat tamirat ve yıkım işlemlerinin yasak olmasına rağmen ilgilisi Ali Rıza CANITEZ tarafından Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi Atatürk Caddesi No:106 adresinde inşaat faaliyetine devam edildiği Belediyemiz Zabıta ve Fen İşleri Görevli personelince tesbit edilerek 04/07/2017 tarih ve 000614 Nolu Zabıt Varakası ile tutanak altına alınan işlemle ilgili; 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği 227.00 TL para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:144
KARAR ÖZETİ: Zabıt Varakası
Kültür Turizm Bakanlığı Yatırım ve İnşaat Genel Müdürlüğü’nün 11/03/2005 tarih ve 03 sayılı Genelgesi ve 11/05/2017 tarih ve 97 nolu Belediyemiz Encümen Kararına istinaden, “ Beldemiz Küçükkuyu’da yaz sezonunda (15 mayıs – 15 Ekim) tarihleri arasında yapılacak ve yapımı devam etmekte olan inşaatların, ayrıca tadilat tamirat ve yıkım işlemlerinin yasak olmasına rağmen ilgilisi Ubeydullah KIZIL tarafından Küçükkuyu , Gökçetepe Mahallesi, Malazgirt Sokak, No:6 adresinde inşaat faaliyetine devam edildiği Belediyemiz Zabıta ve Fen İşleri Görevli personelince tesbit edilerek 04.07.2017 tarih ve 000615 Nolu Zabıt Varakası ile tutanak altına alınan işlemle ilgili; 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği 227.00 TL para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunu n ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:145
KARAR ÖZETİ: Zabıt Varakası
11.07.2017 tarih ve 20171945 sayılı Zabıta Amirliğinin teklif yazısı ile yapılan bölge denetiminde Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Yalıpınar 1.Sokak adresinde Hasan ÖZTÜRK isimli şahıs 17 DL 967 plaka nolu araç ile seyyar olarak karpuz ve kavun sattığı , herhangi izninin olmadığı tesbit edilmiş ve Belediyemiz Zabıtaları tarafından konu ile ilgili 04/07/2017 tarihli ve 000612 nolu Zabıt varakası düzenlenmiş olup;Tutanak altına alınan işlemle ilgili 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi ve Küçükkuyu Belediyesi Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 83. Maddesinin ( ç) bendi gereği Hasan ÖZTÜRK ‘e 227.00 TL para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:146
KARAR ÖZETİ: İmar para cezası 3194/42 Mad.
Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi Cengiz Topel Caddesi No:24 adresinde tapuda İ17D19D4A pafta, 197 ada, 23 parselde mülkiyeti Hatice DAĞ adına ait taşınmaz üzerinde Mevcut eski bina üzerinde kaçak ve ruhsatsız yapılmakta olan (Ytong Gaz Beton ve Sandviç Panel ile ) bina Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yapılan Rutin Kontroller sonucunda tespit edilmiş ve kaçak yapı 07.07.2017 tarih ve 09 sayılı Yapı tatil Zaptı ile mühürlenmiştir.Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına, ve TCK ‘nın 184/1. Maddesi gereği yapı sahibi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bahisle, aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden şikayete konu İ17D19D4A pafta, 197 ada 23 parselde kayıtlı taşınmaz maliki Hatice DAĞ’a; 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesine göre işlem yapılarak imar para cezası raporuna istinaden Hatice DAĞ’a 7.019,31(Yedibinondokuzliraotuzbirkuruş)TL. para cezası. verilmesi ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:147
KARAR ÖZETİ:Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi;
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Birsen AKPINAR vk. Kadir AKPINAR: Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, Sardunya Sokak No:7 Gökhan YILDIZ ve Hiss.Vk. Sevil TİRYAKİ:Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, Kabil Sokak A Blok No:4
Gökhan YILDIZ ve Hiss. Vk.Sevil TİRYAKİ:Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, Kabil Sokak B Blok No:4 Ramazan ALTAY: Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi Zeytindalı Sokak No:33 Rahmetullah GÖNÜLTAŞ: Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi Bahçe Sokak No:47 Aydın YILDIZ: Gökçetepe Mahallesi Lavanta Sokak No:4
Ahmet Elmas KIZILAY: Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Küçükyalı Sokak No:6-8-10-12
KARAR NO:148
KARAR ÖZETİ: Genel
Beldemiz Küçükkuyu’da Yaz ayının gelmesi sebebiyle 29 Temmuz 2017 Cumartesi günü Küçükkuyu Liman içinde Yaz Şöleni kapsamında “Çizgi Filim Atölyesi Gösterisi ”sergilenmesine ve yapılacak giderlerin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:149
KARAR ÖZETİ: Devir
İlgilileri Kayahan SEZEN ve Ayten SEZEN’in 11/07/2017 tarih, 20171145 ve 20171146 sayılı dilekçeleri ile ; Gökçetepe Mahallesi Halil Efendi Caddesi ile Atatürk Caddesinin kesiştiği alanda Kurumumuza ait büfe yerinin devir işlemlerinin yapılması talep edilmekte olup; Yapılan sözleşmenin 1. maddesi “Kiralanan, kiracı dışında bir başkası tarafından kullanılamaz. Kiracının yanına ortak alması, kiralananın kendisi ortak dahi olsa bir başka ortaklığa devrinin akde aykırılık teşkil edeceğini kiracı kabul etmiştir. Bu hususların mahkeme huzurunda, belediye zabıta görevlilerinin tutanakları ile ispatını kiracı kabul etmiştir. Kiralananın devri ancak Belediye yetkili kurulunun vereceği kararla mümkün olacaktır. Kiracı kiracılık hakkını, idarenin izni olmadan bir başkasına devredemez, amacı dışında kullanamaz ve mücbir sebep halleri dışında sözleşmeyi feshedemez. Kiracı; bu sözleşmeyi imzalayarak; Taşınmaz Mal Kira Şartnamesi, Sözleşme ve İlan ile ilgili tüm şartları kabul etmiş sayılır.” hükmü gereği kiralananın devri ancak Belediye yetkili kurulunun vereceği kararla mümkün olacağından,Encümenimizce yapılan değerlendirmede devir alacak isteklide de ihalenin tüm şartlarının aranmasına, Kayahan SEZEN’in 26/05/2017 tarihinde sözleşme imzalarken vermiş olduğu 285534 makbuz numaralı 252,00 TL tutarındaki kesin teminat miktarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 62. maddesi gereğince gelir kaydedilmesine, kira süresinin 27/05/2018 tarihine kadar olmak üzere kiracı lehine tahakkuk ettirilen en son kira bedeli üzerinden ve bu bedel üzerinden yeni kiracı Ayten SEZEN tarafından kesin teminat, vergi, resim ve harç giderlerinin ödenerek devir işlemlerinin yapılmasına, Encümenimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

13.07.2017 tarihli Encümen 15 adet karardan ibarettir.