BELEDİYE ENCÜMENİNİN 13.09.2018 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

KARAR NO:159

KARAR ÖZETİ: Tespit Tutanağı

Ayvacık Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünün 31/05/2018 tarih ve 7179 7927-166.03-E-1329 sayılı yazı eki Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 23/05/2018 tarih ve 444641 sayılı yazılarında 15 Haziran – 15 Eylül tarihleri arasında inşaat yasakları uygulanacağı bildirilmiş olup; Konu ile ilgili olarak; Belediyemiz Zabıta Amirliğine inşaat yasakları ile ilgili telefon ve diğer iletişim araçları ile gelen şikâyetler üzerine Belediyemiz Zabıtalarının yaptığı kontrollerde, Beldemiz Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi Gökçetepe 1. Cadde  No:66 adresinde Yılmaz YEŞİLDAĞ tarafından İnşaat yapım faaliyetlerinde bulunduğu, inşaat yasağına uymadığı görülmüş olup, 11.09.2018 tarihinde saat:15:00’da fotoğrafları çekilerek 000034 nolu tespit tutanağı düzenlenmiştir. Düzenlenen tutanağa istinaden, 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği ilgilisi Yılmaz YEŞİLDAĞ’a 259,00TL. (ikiyüzellidokuzlira) para cezası yazılmasına  ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:160

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin   görüşülmesi;

Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince  karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Şerafettin BİRLİK:Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, Ada Sokak No:23

Fuat KARATAŞ:Küçükkuyu  Mıhlı Mahallesi, Sardunya Sokak No:6

 

 

13.09.2018  tarihli Encümen  2 adet karardan ibarettir.