14.03.2019 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
135

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 14.03.2019 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

 

KARAR NO:29

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi;

Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Yılmaz MERGEN   :  Mıhlı Mahallesi, Çay Pazarı Caddesi  No:20

Fatma TER              :  Mıhlı Mahallesi, Sarmaşık Sokak No:20

Naci RİBAR         :  Mıhlı Mahallesi, Beykent 4.Sokak No:5

Armağan YALÇIN -Ahmet ÖZTÜRK:  Mıhlı Mahallesi Yalıpınar 2.Sokak No:23

KARAR NO:30

KARAR ÖZETİ: Aktarma

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesine istinaden 2019 Mali yılı bütçesinin Fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında ödenek aktarması ihtiyacı doğduğundan 0139-096101 Yedek Ödenekten 110.000,00TL’nin 0510-013201 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı koduna 90.000,00TL, 0510-013202 Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı koduna 20.000,00TL aktarılmasının uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:31

KARAR ÖZETİ: Genel

Belediyemiz tarafından binası tamamlanan Kreş ve Gündüz Bakım Evinin 21.03.2019 tarihinde yapılacak olan açılışı töreni ile ilgili etkinlikler düzenlenmesine ve yapılacak giderlerin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine; Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

14.03.2019 tarihli Encümen 3 adet karardan ibarettir.