BELEDİYE ENCÜMENİNİN 14.06.2018 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

KARAR NO:90

Belediyemiz Encümeni 14.06.2018 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin   görüşülmesi;

Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince  karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Cevahir KARKAR : Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, Gönlübol sokak  No:8

Cemile ÖNDER     : Küçükkuyu  Mıhlı Mahallesi, Akarsu 3.Sokak  No:1

Fatma KARAÇAM-Haydar ERDOĞAN-Maviş KILIÇ-Zerrin TUNÇBİLEK-Salim AKARTUNA-Bülent ERTÜRK: Küçükkuyu Mıhlı  Mahallesi, Akarsu 3. Sokak  No:4