BELEDİYE ENCÜMENİNİN 15.02.2018 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

KARAR NO:19

KARAR ÖZETİ: Aktarma

14.02.2018 tarih ve 0495 sayılı Mali Hizmetler  Müdürlüğü yazısı ile  uygun görüşle  teklif edilen Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesine istinaden 2018 Mali yılı bütçesinin Fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında ödenek aktarması ihtiyacı doğduğundan; 0139-096101 Yedek Ödenek kodundan 150.000,00 (Yüzellibin)TL’nin, 0452-061401 Kara Taşıtı  Alım koduna aktarılmasının uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:20

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi Akgün Albayrak Caddesi No:261 adresinde, tapuda İ17D18C3C pafta, 354 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde Orhan TAŞ tarafından izinsiz ve ruhsatsız olarak kaçak yapılmakta olan 84 m2’lik inşaai faaliyet BİMER şikayetine konu olmuş ve  Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü elemanları tarafından yerinde yapılan kontroller sonucunda kaçak olarak izinsiz ve ruhsatsız  yapılmakta olan inşaai faaliyet 13.02.2018 tarih ve 01 sayılı Yapı tatil Zaptı ile mühürlenmiş olup; söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına, ve TCK ‘nın  184/1. Maddesi gereği  yapı sahibi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bahisle,  aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari  müeyyideler uygulanır” denildiğinden şikayete konu Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi Akgün Albayrak Caddesi No:261 adresinde, tapuda İ17D18C3C pafta, 354 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmazla ilgili  3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesine göre işlem yapılarak imar para cezası raporuna istinaden ilgilisi  Orhan TAŞ’a  15.386,90  TL para cezası verilmesi ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:21

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

Küçükkuyu Beldesi, Gökçetepe  Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:28 adresinde, tapuda İ17D23A1A pafta, 110 ada, 12 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde Sefer ÇINAROĞLU tarafından İşyerinin önünü Sabit PVC ile kapattığı, çekme mesafelerini ihlal edildiği Mimari proje ve eklerine aykırı işlem yapıldığı Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yerinde yapılan kontroller sonucunda tespit edilmiş olup, Mimari proje ve eklerine aykırı inşaai faaliyet 13.02.2018 tarih ve 02 sayılı Yapı tatil Zaptı ile mühürlenmiş olup; söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına, ve TCK ‘nın  184/1. Maddesi gereği  yapı sahibi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bahisle,  aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari  müeyyideler uygulanır” denildiğinden şikayete konu Küçükkuyu Beldesi Gökçetepe  Mahallesi Atatürk Caddesi No:28 adresinde, tapuda İ17D23A1A pafta, 110 ada, 12 parselde kayıtlı olan taşınmazla ilgili  3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesine göre işlem yapılarak imar para cezası raporuna istinaden ilgilisi  Sefer ÇINAROĞLU’na 2.602,25 TL para cezası verilmesi ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:22

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

Küçükkuyu Beldesi, Gökçetepe  Mahallesi, Özsoy Sokak, No:4 adresinde, tapuda İ17D22B2B pafta, 265 ada, 10 parselde Caner YILMAZ adına kayıtlı taşınmaz üzerinde A Bloktaki mülkiyet sahiplerinin şikayeti üzerine Yapı üzerinde ruhsat eki projelerine  tarafımızca yapılan kontrollerde yapılan kat irtifakı projesinde Ek-3 ve Ek-4’te bulunan kömürlüklerin amacı dışında kullanıldığı ayrıca; 2.Bodrum katında yapının arka cephesi ,sağ yan cephesi ve sol yan cephesinde projesine aykırı pencereler açıldığı tespit edildiğinden Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yerinde yapılan kontroller sonucunda Mimari proje ve eklerine aykırı inşaai faaliyet 13.02.2018 tarih ve 03 sayılı Yapı tatil Zaptı ile mühürlenmiş olup; söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına, ve TCK ‘nın  184/1. Maddesi gereği  yapı sahibi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bahisle,  aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari  müeyyideler uygulanır” denildiğinden şikayete konu Küçükkuyu Beldesi, Gökçetepe  Mahallesi ,Özsoy Sokak, No:4 adresinde, tapuda İ17D22B2B pafta, 265 ada, 10 parselde kayıtlı olan taşınmazla ilgili  3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesine göre işlem yapılarak imar para cezası raporuna istinaden ilgilisi  Caner YILMAZ’a 4.927,19 TL para cezası verilmesi ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

15.02.2018  tarihli Encümen 4 adet karardan ibarettir.