15.06.2017 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
401

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 15.06.2017 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

KARAR NO:113

Belediyemiz Encümeni 15.06.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi;

Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Hatice ÇELEBİ: Küçükkuyu Sahil Mahallesi, Gül Sokak No:5

Melek ÖGE Vk. Abdülmuttalip GÜREL:Küçükkuyu Sahil Mahallesi, Kardelen sokak No:11

Sultan PEK: Küçükkuyu Sahil Mahallesi, Hasan MOLVALI Sokak No:5

Mert KOCASOY: Küçükkuyu Sahil Mahallesi, Süleyman SAKALLI Cad No:34

Günay ÖZGEN:Mıhlı mah Ceylan 1.sokak no:16

KARAR NO:114

Belediyemiz Encümeni 15.06.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:İmar para cezası 3194/42 Mad.

Küçükkuyu Beldesi Gökçetepe Mahallesi Atatürk Caddesi No:2 adresinde tapuda İ17D23A1B pafta, 249 ada, 6 parselde mülkiyeti İbrahim SEZER’e işletmeciliği ŞOK Marketler Ticaret A.Ş. adına ait taşınmaz üzerindeki mağazanın ön giriş ve yan tarafında açık alanda bulunan yerleri kapatarak kapalı alana dahil ettiği BİMER şikayetine konu olmuştur. BİMER şikayetine konu olan yapı için yapılan kontroller sonucunda ,Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yerinde yapılan inceleme sonucunda tespit edilmiş ve kaçak yapı 12.06.2017 tarih ve 07 Yapı tatil Zaptı ile mühürlenmiş olup; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına, ve TCK ‘nın 184/1. Maddesi gereği yapı sahibi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bahisle, aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden şikayete konu 249 ada 6 parselde kayıtlı işyeri taşınmaz maliki İbrahim SEZER tarafından ŞOK Marketler Ticaret A.Ş. kiralanmış olması ve şikayete konu imalatların ŞOK Marketler Ticaret A.Ş. firması tarafından yapıldığından; 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden ŞOK Marketler Ticaret A.Ş.’ye 11.763.85 TL. para cezası verilmesi, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

15.06.2017 tarihli Encümen 2 adet karardan ibarettir.