BELEDİYE ENCÜMENİNİN 16.08.2018 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

KARAR NO:138

Belediyemiz Encümeni 16.08.2018 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:Kurban kesim yeri ve kurban kesim ücretleri

2018 yılı Kurban bayramı yaklaştığından, Beldemiz Küçükkuyuda  Kurban pazarı yeri kurulması, kurban kesim yeri belirlenmesi ve kurban kesim ücretlerinin belirlenmesine   ihtiyaç duyulmuştur ; 2018 yılı Kurban Pazar yeri için  Gökçetepe mahallesi Halil Efendi Caddesi No:80 adresinde bulunan boş alanın, kurban kesim yeri olarak ise Gökçetepe mahallesi Halil Efendi Caddesi No:92 adresinde bulunan Küçükkuyu Belediyesi Hizmet Garajında yapılmasına, ayrıca Beldemizde ehil kasaplar tarafından kurban kesimi ve eti kemikten ayırma işlemi yapılacak olan kurbanlık hayvanlarla ilgili olarak; Kesimlerin Belediyemiz veterineri kontrolünde ve temizliğinin Kurumumuza ait olmak üzere piyasadaki kasaplar tarafından yapılıp aşağıdaki belirtilen ücretlerin ehil kasaplara kalmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

BÜYÜKBAŞ KURBANLIK HAYVAN KESİM ÜCRETİ

(Kesme, Yüzme, etini kemiğinden ayırma       : 400.00T.L.

 

BÜYÜKBAŞ KURBANLIK HAYVAN KESİM ÜCRETİ

( Kesme, Yüzme, 4 parçaya ayırma)            :250.00TL.

 

KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK HAYVAN KESİM ÜCRETİ

(Kesme.Yüzme, sakatatının çıkarılması        :30.00 TL.

 

KARAR NO:139

Belediyemiz Encümeni 16.08.2018 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Foseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına eklenmesi konusu

Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Kanarya Sokak No:15 adresinde bulunan Nazım AKGÜN,Ahmet ÖZER, Memnune ÇELİK tarafından  verilen  06.08.2018 tarih ve 1686 sayılı dilekçe ve Mıhlı Mahallesi Eroğlu Sokak No:1 adresinde bulunan Mehmet ÇAM tarafından verilen 10.08.2018 tarih ve 1733 sayılı dilekçeleri Encümenimizce değerlendirilmiş olup; fosseptiklerinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve su faturalarına eklenerek tahsil edilmesi taleplerinin  uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:140

Belediyemiz Encümeni 16.08.2018 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Tespit Tutanağı

Belediyemiz Zabıtaları ve çevre mühendisi tarafından, 10/08/2018 tarihinde saat:12:10’da Beldemiz Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi  Gazze Caddesi kenarında bulunan Beydağı İnşaat unvanı ile Cevdet İNALKAÇ’ın inşa ettiği binalardan Atatürk Caddesine kanalizasyon pis suyu akıttığı görülmüş olup 10/08/2018 tarih ve 000032 nolu tespit tutanağı düzenlenmiştir. Düzenlenen  tutanağa istinaden; 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği ve Küçükkuyu Belediye  Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 8. Maddesinin ç bendi gereği işlem yapılması ve ilgilisi Cevdet İNALKAÇ’a 259.00 T.L. (iki yüz elli dokuz TL. ) para cezası yazılmasına  ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:141

Belediyemiz Encümeni 16.08.2018 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Tespit Tutanağı

Ayvacık Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünün 31/05/2018 tarih ve 7179 7927-166.03-E-1329 sayılı yazı eki Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 23/05/2018 tarih ve 444641 sayılı yazılarında 15 Haziran – 15 Eylül tarihleri arasında inşaat yasakları uygulanacağı bildirilmiş olup; Konu ile ilgili olarak; Belediyemiz Zabıta Amirliğine inşaat yasakları ile ilgili telefon ve diğer iletişim araçları ile gelen şikâyetler üzerine Belediyemiz Zabıtalarının yaptığı kontrollerde, Beldemiz Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi Gelişim Sokak No:7 adresinde İsmail YAZICI tarafından İnşaat yapım faaliyetlerinde bulunduğu, inşaat yasağına uymadığı görülmüş olup, 06/08/2018 tarihinde saat:19:30’da fotoğrafları çekilerek 000031 nolu tespit tutanağı düzenlenmiştir. Düzenlenen tutanağa istinaden, 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği ilgilisi İsmail YAZICI’ya 259,00 TL. (iki yüz elli dokuz TL. ) para cezası yazılmasına  ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:142

Belediyemiz Encümeni 16.08.2018 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Tespit Tutanağı

Ayvacık Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünün 31/05/2018 tarih ve 7179 7927-166.03-E-1329 sayılı yazı eki Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 23/05/2018 tarih ve 444641 sayılı yazılarında 15 Haziran – 15 Eylül tarihleri arasında inşaat yasakları uygulanacağı bildirilmiş olup ; Konu ile ilgili olarak; Belediyemiz Zabıta Amirliğine inşaat yasakları ile ilgili telefon ve diğer iletişim araçları ile gelen şikâyetler üzerine Belediyemiz Zabıtalarının yaptığı kontrollerde, Beldemiz Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi Esentepe Sokak No:5 adresinde Vedat YALÇIN tarafından inşaat yapım faaliyetlerinde bulunduğu yasağa uymadığı görülmüş olup, 03/08/2018 tarihinde saat:19:30’da fotoğrafları çekilerek 000030 nolu tespit tutanağı düzenlenmiştir. Düzenlenen tutanağa istinaden, 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi ilgilisi Vedat YALÇIN’a  gereği 259,00 TL. (iki yüz elli dokuz TL. ) para cezası yazılmasına  ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:143

Belediyemiz Encümeni 16.08.2018 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Tevhid (Birleştirme)

1701 nolu LİHKAP’ın   14/08/2018 tarih ve 2018424  kayıt sayılı başvurusuna  istinaden 15.08.2018 tarih ve 2681 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile; Beldemiz sınırları içinde bulunan tapuda; Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Mıhlı Mahallesi, i17d23a1b pafta, 234 ada, 5 ve 8 nolu  parseller için hazırlanan birleştirme dosyası 20/06/2003 tarih ve 24 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (PİN-309) i17d23a1b imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmakta ve plana uygun olarak hazırlanmıştır. Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Mıhlı Mahallesi, i17d23a1b pafta, 234 ada, 5 ve 8  nolu parsellerde kayıtlı taşınmazların imar arsası olarak tevhid edilmesinin (Birleştirilmesinin) 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:144

Belediyemiz Encümeni 16.08.2018 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Tevhid (Birleştirme)

1701 nolu LİHKAP’ın   06/08/2018 tarih ve 392 kayıt sayılı başvurusuna  istinaden 15.08.2018 tarih ve 2679 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce  uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile; Beldemiz sınırları içinde bulunan tapuda; Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Gökçetepe Mahallesi, i17d18d4c pafta, 272 ada, 5 ve 6  nolu  parseller için hazırlanan birleştirme dosyası 04/05/2007 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (PİN-308) i17d18d4c imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmakta ve plana uygun olarak hazırlanmıştır. Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Gökçetepe Mahallesi, i17d18d4c pafta, 272 ada, 5 ve 6 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazların imar arsası olarak tevhid edilmesinin (Birleştirilmesinin) 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine göre uygun göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:145

Belediyemiz Encümeni 16.08.2018 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Yola yeşil alana terk-İfraz

15.08.2018 tarih ve 2680 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü yazısına istinaden  Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi, Gedikler Mevkii, i17d18d4d pafta, 190 ada, 190  nolu parsel için hazırlanan yola yeşil alana terk ve ifraz dosyası için alınan 07/06/2018 tarih, 88 sayılı Encümen Kararında yeşil alana terk bilgisi belirtilmediğinden alınan Encümen Kararının iptal edilmesine ve sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN  tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi, Gedikler Mevkii, i17d18d4d pafta, 190 ada, 190  nolu parsel için hazırlanan yola yeşil alana terk ve ifraz dosyasında  bahsi geçen yeşil alanın  parselin zeytinlik vasfında olduğu, yeni oluşacak parselin cinsinin arsa olarak değiştirilmesine yönelik Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 3573 sayılı kanun uygulamaların da kapsamak üzere olumlu görüş yazısının aranılması talimatı gereği 08/07/1993 tarih ve 3/45 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan  i17d18d4d  imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda ve konut alanında kalmakta olup; 190 ada, 190  parselde zeytinlik vasıflı taşınmazın vasfının arsa olarak değiştirilmesinde sakınca yoktur. Parselin tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının yola ve yeşil alana  olmak üzere kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın A, B ve C  nolu parsellerin   tam imar parseli olacak şekilde ifrazı hazırlanan dosya birimimizce uygun görülmüş olup 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve  16. maddelerine göre uygun göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:146

Belediyemiz Encümeni 16.08.2018 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Tevhid (Birleştirme)

1701 nolu LİHKAP’ın   09/05/2018 tarih ve 2018207   kayıt sayılı başvurusuna istinaden 15.08.2018 tarih ve 2687 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce  uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile; Beldemiz sınırları içinde bulunan tapuda; Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Adatepe Köyü, i17d18d3b pafta, 508 ada, 111,112,113,114,115,116,117,118,119,120 ve 121 nolu  parseller için hazırlanan birleştirme dosyası 20/06/2003 tarih ve 24 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (PİN-309) i17d18d3b imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmakta ve plana uygun olarak hazırlanmıştır. Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Adatepe Köyü, i17d18d3b pafta, 508 ada, 111,112,113,114,115,116,117,118,119,120 ve 121  nolu parseller, kayıtlı taşınmazların imar arsası olarak tevhid edilmesinin (Birleştirilmesinin) 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

16.08.2018  tarihli Encümen  9  adet karardan ibarettir.