16.12.2021 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
166

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 16.12.2021 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR NO:118

KARAR ÖZETİ: 3194/32.Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 15.12.2021 tarih ve 2021/3403 sayılı teklif yazısı ile; Küçükkuyu Beldesi, G******** M********, P***** C******, No:2*/A D:1 adresinde bulunan; tapuda İ17D22B2A pafta, 1** ada, 1 parsel üzerinde M****** E**** adına kayıtlı taşınmazın çatı terasında Ruhsat projesine aykırı olarak 38,6 m2’lik alana sundurma yapıldığı ve bu sundurmanın açılır kapanır cam paneller ile birlikte teras katının kapatıldığı şikayete konu olduğundan, Mimari projesine aykırı yapılmış olan bu uygulama Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanlarının yerinde yapmış olduğu kontroller sonucunda 11.10.2021 tarih ve 14 sayılı yapı tatil zaptı ile mühürlenmiştir.  Mühürlenen yapı için 14.10.2021 tarih ve 86 sayılı Encümen Kararı alınmış ve Encümen Kararında belirtilen aykırılığın yasal hale getirilmesi için 30 günlük süre  verilmiştir. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanlarının yerinde yaptığı kontroller sonucunda  kaçak yapı eski haline getirilmediğinden; 3194 sayılı İmar Kanunun 32.maddesine göre işlem yapılarak yıkım kararı alınmasına ve yıkım işleminin Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği tarafından yapılmasına, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden kurumumuz Zabıta ve  Fen işleri yetkili elemanlarının gerekli tedbirleri alarak yaptıkları yıkım işleminin masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine ve  Kaçak yapı sahibi (TCKNo:361********) M****** E****  hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:119

KARAR ÖZETİ: 3194/32.Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 15.12.2021 tarih ve 2021/3404 sayılı teklif yazısı ile; Küçükkuyu Beldesi, M**** M********,  K****** 5.S****, No:1* adresinde bulunan; tapuda İ17D18C4D pafta, 2** ada, 1* parsel üzerinde A**** K****** adına kayıtlı taşınmaz üzerinde Mimari Proje ve Eklerine aykırı çekme mesafeleri içerisinde 2,98X4,77 ebatlarında yapmış olduğu müştemilat komşu parseldeki kişilerin şikayetine konu olduğundan, Mimari projesine aykırı yapılmış olan bu uygulama Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanlarının yerinde yapmış olduğu kontroller sonucunda 04.11.2021 tarih ve 15 sayılı yapı tatil zaptı ile mühürlenmiştir.  Mühürlenen yapı için 04.11.2021 tarih ve 104 sayılı Encümen Kararı alınmış ve Encümen Kararında belirtilen aykırılığın yasal hale getirilmesi için 30 günlük süre verilmiştir. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanlarının yerinde yaptığı kontroller sonucunda kaçak yapı eski haline getirilmediğinden; 3194 sayılı İmar Kanunun 32.maddesine göre işlem yapılarak yıkım kararı alınmasına  ve  yıkım işleminin Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği tarafından yapılmasına, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden kurumumuz Zabıta ve  Fen işleri yetkili elemanlarının gerekli tedbirleri alarak yaptıkları yıkım işleminin masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine ve  Kaçak yapı sahibi (TCKNo:199********) A**** K****** hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:120

KARAR ÖZETİ: 3194/32.Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 15.12.2021 tarih ve 2021/3405 sayılı teklif yazısı ile; Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, H***** E*** A***** S****, No:1 adresinde bulunan; tapuda İ17D18C3A pafta, 3** ada, 2* parsel üzerinde Ü**** K**** adına kayıtlı taşınmaz üzerindeki dairenin ruhsat projesine aykırı olarak 11.06 m2 Salon, 1,65 m2 yatak odası, 10.71 m2 balkon yapıldığı şikayete konu olduğundan, mimari projesine aykırı yapılmış olan bu uygulama Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanlarının yerinde yapmış olduğu kontroller sonucunda 04.11.2021 tarih ve 16 sayılı yapı tatil zaptı ile mühürlenmiştir.  Mühürlenen yapı için 04.11.2021 tarih ve 105 sayılı Encümen Kararı alınmış ve Encümen Kararında belirtilen aykırılığın yasal hale getirilmesi için 30 günlük süre verilmiştir. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanlarının yerinde yaptığı kontroller sonucunda  kaçak yapı eski haline getirilmediğinden; 3194 sayılı İmar Kanunun 32.maddesine göre işlem yapılarak yıkım kararı alınmasına  ve  yıkım işleminin Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği tarafından yapılmasına, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden kurumumuz Zabıta ve  Fen işleri yetkili elemanlarının gerekli tedbirleri alarak yaptıkları yıkım işleminin masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine ve  Kaçak yapı sahibi (TCKNo:106********) Ü**** K**** hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:121

KARAR ÖZETİ: Genel

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 15.12.2021 tarih ve 2021/3406 sayılı teklif yazısı ile İdaremiz bünyesindeki araçların akaryakıt ihtiyacının karşılanması maksadı ile gerçekleştirilen, 2020/550428 ihale kayıt numaralı 2021 yılı akaryakıt alım ihalesinde; yüklenici tarafından 2021 yılı için şuana kadar KDV hariç 1.167.319,25 TL fatura kesilmiş olup, sözleşmenin bitim tarihine kadar (31.12.2021) alınacak akaryakıtın, sözleşme bedelini (1.141.550,00TL) aştığı tespit edilmiştir. 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme kanununun 24. Maddesi (Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek  ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi(1); Madde 24- (Değişik: 30/7/2003-4964/46 md.) Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş; a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması, b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10’una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20 ‘sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.”hükmü gereği  söz konusu işte, %15 iş artışı kararı alınması, alınacak karardan sonra oluşacak ek maliyet için bütçenin ilgili kaleminde ödenek miktarının düzenlenmesi ve oluşacak iş artışının 2020/550428 ihale kayıt numaralı iş kapsamında aynı yükleniciye (O****** K*****-İ*** P*****) yaptırılmasının uygunluğuna  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:122

KARAR ÖZETİ: Kiralama

Fen İşleri Müdürlüğünün 16.12.2021 tarih ve 2021/3420 sayılı teklif yazısı ile; Beldemiz M**** M********, S******* D***** C****** üzerinde D******** ve Ö**** Sitesi yanında Belediyemize ait  büfe yerinin kiralama süresi 31/01/2022 tarihinde sona ermekte olup;  Kurumumuza gelir sağlanması idaremizin menfaatine olacağından; Söz konusu büfe yerinin tekrar ihaleye çıkartılması ve  3 yıl süre ile  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesine göre ihale edilerek kiraya verilmesinin uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

16.12.2021 tarihli Encümen 5 adet karardan ibarettir.