BELEDİYE ENCÜMENİNİN 17.01.2019 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

KARAR NO:05

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin   görüşülmesi;

Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince  karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Cahide KÖSE          : Mıhlı Mahallesi, Sarmaşık 1.Sokak No:5

Fahrettin YIĞIN      : Mıhlı Mahallesi, Sarmaşık  Sokak No:18

Elçin KAHRAMAN: Gökçetepe  Mahallesi, Yelken 5.Sokak No:9

KARAR NO:06

KARAR ÖZETİ: Genel

2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılının sömestr tatiline yaklaştığımız şu günlerde, öğrencilerimizi motive etmek, derslerinde başarılarını artırmak ve başarılı öğrencilerimizi ödüllendirmek anlamında, okul müdürleri tarafından tespit edilen, ilk ve/veya ortaokul düzeyi başarılı öğrencilere verilmek kaydı ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının ” Fiziksel Aktivitenin Artırılması İşbirliği ve Bisiklet Yolu Yapımını Destekleme Protokolü” ile ”Toplumda Fiziksel Aktivitenin Arttırılması Projesi Kapsamında temin edilen bisikletlerin Dağıtımı İle Denetime İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde Belediyemize verilen bisikletlerden uygun olanlarının verilmesinin  uygunluğuna  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:07

KARAR ÖZETİ: Tevhid (Birleştirme)

1701 nolu LİHKAP’ın   17.01.2019 tarih ve 2019/42   kayıt sayılı başvurusuna  istinaden 17.01.2019 tarih ve 0135 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce  uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile; Beldemiz sınırları içinde bulunan tapuda; Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Gökçetepe Mahallesi, Meşelik Mevkii,  i17d18d4d pafta, 251 ada, 5 ve 6 nolu  parseller için hazırlanan birleştirme dosyası 04/05/2007 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (PİN-308) i17d18d4c imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmakta ve plana uygun olarak hazırlanmıştır. Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Gökçetepe Mahallesi, i17d18d4d pafta, 251 ada, 5 ve 6 nolu parsellerin imar arsası olarak tevhid edilmesinin (Birleştirilmesinin)  3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:08

KARAR ÖZETİ: Tevhid (Birleştirme)

1701 nolu LİHKAP’ın   17.01.2019 tarih ve 2019/43   kayıt sayılı başvurusuna  istinaden 17.01.2019 tarih ve 0136 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce  uygun görüşle sunulan Beldemiz sınırları içinde bulunan tapuda; Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Gökçetepe Mahallesi, Meşelik Mevkii,  i17d18d4d pafta, 251 ada, 7 ve 8 nolu  parseller için hazırlanan birleştirme dosyası 04/05/2007 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (PİN-308) i17d18d4c imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmakta ve plana uygun olarak hazırlanmıştır. Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Gökçetepe Mahallesi, i17d18d4d pafta, 251 ada, 7 ve 8 nolu parsellerin imar arsası olarak tevhid edilmesinin (Birleştirilmesinin)  3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:09

1701 nolu LİHKAP’ın   24.12.2018 tarih ve 2018/748   kayıt sayılı başvurusuna  istinaden 17.01.2019 tarih ve 0137 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce  uygun görüşle sunulan Beldemiz sınırları içinde bulunan tapuda; Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Mıhlı Mahalle, Bağbaşı mevkii, i17d18d3c pafta, 142 ada, 4 ve 5  parseller için hazırlanan birleştirme dosyası 20/06/2003 tarih ve 24 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (PİN:UİP-309) i17d18d4d imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmakta ve plana uygun olarak hazırlanmıştır. Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Mıhlı Mahallesi, Bağbaşı mevkii, i17d18d3c pafta, 142 ada, 4 ve 5 nolu parsellerin imar arsası olarak tevhid edilmesinin (Birleştirilmesinin)  3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

17.01.2019  tarihli Encümen 5 adet karardan ibarettir.