17.06.2021 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
202

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 17.06.2021 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

 

KARAR  NO:36

Belediyemiz Encümeni 17.06.2021 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Genel

Mali Hizmetler  Müdürlüğünün 14.06.2021 tarih ve 1326 sayılı teklif yazısı ile Belediyemiz su işleri endeks okuma görevlileri tarafından  09/06/2021 tarihinde yapılan inceleme sonucu  Mıhlı Mahallesi, Kızılsu 5. Sokak adresinde bulunan İlayda Sitesi Villaları bahçelerinde toplamda 300 m3 kaçak su kullanıldığı, 09/06/2021 tarihinde tutanak altına alınmış olup, tüketimin bahçe suyu tarifesine göre; İlayda Villaları Sitesine (300 M3 X 8 TL = 2.400,00 TL) para cezası verilmesine, verilen cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:37

Belediyemiz Encümeni 17.06.2021 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Kiralama

Mali Hizmetler  Müdürlüğünün 15.06.2021 tarih ve 1337 sayılı teklif yazısı ile Belediye Meclisinin 07.06.2021 tarih ve 32 sayılı Meclis kararı doğrultusunda Kurumumuza ait Sahil Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No: 10 adresinde yaptırılan Zübeyde Hanım Sağlık, Eğitim ve Kadın Sığınma Merkezi binasının alt katının 01/07/2021 tarihinden itibaren Beldemizde görev yapan ve talep eden Aile Hekimlerine ilk yıl aylıkta  toplam net 1.500,00 TL sonraki yıllar için Yeniden Değerleme Oranına göre artış yapılmak suretiyle üç yıllığına sözleşme yapılarak  kiralanmasınun uygunluğuna Encümenimizce oy birliği karar verildi.

KARAR  NO:38

Belediyemiz Encümeni 17.06.2021 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: 3194/32 Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 17.06.2021 tarih ve 2021/1362 sayılı teklif yazısı ile; Küçükkuyu Beldesi, Sahil Mahallesi, Süleyman Sakallı Caddesi, Sabri Bilgiç Caddesi ile Celalettin Topçu Caddesinin kesiştiği Deniz kenarında bulunan ve İzmir-Çanakkale Karayolundan itibaren yağmur sularının tahliyesini sağlayan menfez ile Belediyemize ait terfi merkezi TM-6’yı korumak amaçlı Belediyemiz balıkçı barınağının yapım aşamasında yapılan mevcut taş tahkimatın üzerine Beton dökülmek suretiyle yapılan izinsiz uygulama ile ilgili olarak sosyal medya paylaşımlarından bilgi sahibi olunmuş olup, Belediye personelince mahalinde 08.06.2021 tarihinde durum tespit tutanağı hazırlanmıştır. Bahse konu izinsiz uygulama ile ilgili olarak Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Komutanlığı, Ayvacık İlçe Özel İdare Müdürlüğü ve Küçükkuyu Belediye Personelince 09.06.2021 tarihinde durum tespit tutanağı hazırlanmıştır. Müştereken hazırlanan durum tespit tutanağına istinaden, Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 11.06.2021 tarih ve E-1097747 sayılı yazısı ile 3194 sayılı İmar Kanununun ve 7121 sayılı Kıyı Kanunu gereği işlem yapılarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bilgi verilmesi istenmiş olup . Bahse konu izinsiz uygulama 16.06.2021 tarih ve 05 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiştir. 3194 sayılı imar kanununun 42.maddesine göre izinsiz beton döküm işlemini yapan kişi yada kişiler tespit edilemediğinden, İmar para cezası kesilememiştir. Söz konusu  izinsiz uygulamaya 3194 sayılı imar kanununun 32. Maddesi gereği yıkım kararının uygunluğuna ve  yıkım işleminin yapılması Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

17.06.2021 tarihli Encümen 3 adet karardan ibarettir.