17.09.2015 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
219

Belediye Encümeninin 17.09.2015 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan karar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:175
Belediyemiz Encümeni 17.09.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Beldemizin muhtelif caddeleri üzerinde yasak olmasına rağmen park yapan ve haklarında idari yaptırım karar tutanağı tutularak para cezası kesilen aşağıda isimleri belirtilmiş şahısların;
1- 20 DL 195 plakalı aracını 19.08.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 314 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Şeref ÖZEREN’e kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
2- 09 BU 724 plakalı aracını 20.08.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 318 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Emine Nergiz KADE’ye kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
3- 06 NT 450 plakalı aracını 20.08.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 319 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Elif UZUNPINAR’a kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
4- 17 FU 343 plakalı aracını 08.08.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 292 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Tamer ARADIR’a kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
5- 34 KZ 4663 plakalı aracını 27.08.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 326 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Çelik Motor Ticaret A.Ş.’ye kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
6- 34 EG 646 plakalı aracını 19.08.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 316 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Mehmet Bülent OKAY’a kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
7- 34 VR 0945 plakalı aracını 20.08.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 320 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Gülten ÖNEL’e kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
8- 34 EN 0200 plakalı aracını 08.08.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 291 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Recep AYDOĞDU’ya kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
9- 34 EJ 3301 plakalı aracını 11.08.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 296 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Ayşegül KURU ’ya kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
10- 17 UN 958 plakalı aracını 14.07.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 335 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Ak Finansal Kiralama Anonim Şirketi ’ne kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
11- 34 VH 2758 plakalı aracını 11.08.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 297 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen İbrahim YILDIZ’a kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
12- 34 ZM 4522 plakalı aracını 16.08.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 299 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Ahmet Baki AKKARTAL’a kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
13- 34 EL 4327 plakalı aracını 16.08.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 300 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Fatma Cihan AKKARTAL’a kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
14- 34 ZU 538 plakalı aracını 18.08.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 312 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Turgay KALKAN’a kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
15- 59 RC 700 plakalı aracını 19.08.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 315 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Fatma Günay TELHAN’a kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
16- 07 DAS 26 plakalı aracını 19.08.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 317 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Sergün Güneş Enerjisi Ticaret Sanayi Ltd. Şti.’ye kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
17- 34 ERK 81 plakalı aracını 12.08.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 298 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Erkan İnşaat Madencilik San. ve Tic. A.Ş.’ye kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
18- 34 ZJ 7210 plakalı aracını 20.08.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 321 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Nagehan CEYLAN’a kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
19- 34 FC 9729 plakalı aracını 17.08.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 311 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Mehmet GENÇ’e kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
Cezaların tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:176
Belediyemiz Encümeni 17.09.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Beldemiz Küçükkuyu Sahil Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesi ve Bel. Zab. Tal.10.Böl.77.Mad.5.bendine istinaden yasak olmasına rağmen seyyar satıcılık yaptığı 17 RC 585 plakalı kamyoneti ile seyyar satıcılık yaptığı ve aracındaki hoparlör ile bağırarak çevreyi rahatsız ettiği 02.09.2015 gün ve 341 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Huriye YILMAZ’a kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:177
Belediyemiz Encümeni 17.09.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Bağbaşı 10.Sokak no:1 adresinde Hasan DÜZGÜN adına kayıtlı taşınmazın atık suyunun Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma talebinin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:178
Belediyemiz Encümeni 17.09.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Fen İşleri Müdürlüğü’nün 17.09.2015 tarih ve 20153015 sayılı yazısı ile Beldemiz Küçükkuyu, Mıhlı mahallesi Akgün Albayrak Caddesi No: 122 adresinde, tapuda i17d18c3c pafta 352 ada 4 parselde kayıtlı, tapu Malikleri Ozan İbrahim TÜM ve Haydar ÇUHADAR’a ait taşınmaz üzerinde bulunan yapı ile ilgili, mal sahiplerinin 11/03/2013 tarih ve 20130290 sayılı dilekçelerine istinaden, 22/03/2013 tarih ve 20130558 sayı ile Kurumumuzca 3194 sayılı imar kanunun 21. maddesine göre izin verilmiştir. Söz konusu motel ana binası Belediyemiz kurulmadan (1989 yılı) önce muhtarlık döneminde yapılmıştır. Muhtarlık döneminde yapılan yapının mimari, statik, elektrik ve sıhhı tesisat projeleri bulunmamaktadır. 3194 sayılı imar kanununun 21. maddesine (Bu Kanunun kapsamına giren bütün yapılar için 27. maddede belirtilen istisna dışında belediye veya valiliklerden yapı ruhsatiyesi alınması mecburidir.
Ruhsat alınmış yapılarda herhangi bir değişiklik yapılması da yeniden ruhsat alınmasına bağlıdır. Bu durumda; bağımsız bölümlerin brüt alanı artmıyorsa ve nitelik değişmiyorsa ruhsat hiçbir vergi, resim ve harca tabi olmaz.
Ancak, derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması ve yönetmeliğe uygun olarak mahallin hususiyetine göre belediyelerce hazırlanacak imar yönetmeliklerinde belirtilecek taşıyıcı unsuru etkilemeyen diğer tadilatlar ve tamiratlar ruhsata tabi değildir
Belediyeler veya valilikler mahallin ve çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe boya ve kaplamaları ile çatının malzemesini ve rengini tayin etmeye yetkilidir. Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce yapılmış olan yapılar da bu hükme tabidir.) göre verilen tamirat izninden önce motel ana binasının fotoğrafları ile şu an ki yapının durumu karşılaştırıldığında motel ana binasında yapılmış olan taşıyıcı unsuru etkileyen esaslı tadilat tespit edilmemiştir. Ancak binanın diğer yapı unsurları incelendiğinde motel ana binası ile karayolu arasında kalan otopark alanı olarak kullanılan kısmın, yol kotunun altındaki bölümüne tuvalet, mutfak, depo vb. kapalı kullanım alanı yapıldığı tespit edilmiş ayrıca, 28/08/2014 tarihli Kadastro Bilirkişisi raporunda da bahsedildiği gibi 2.27 metrekarelik motel ana binasının dış cephe kaplaması, duvar ve saçak çıkıntısı için yapmış olduğu faaliyetin 352 ada 5 nolu parsele tecavüzlü olduğu tespit edilmiştir. İnşaat bilirkişisi Hızır Osman SALCAN’ın raporunda bahsettiği diğer yapı unsurları olarak nitelendirdiği otopark alanının alt kısmında yol kotunun altında kullanılan 114,75 metrakarelik kapalı alanı ve 2.27 metrekarelik 352 ada 5 parsele tecavüzlü kısmının, toplamda 117,02 metrakarelik alanı için Belediyemiz Fen işleri Elemanları tarafından 16/09/2015 tarih ve 11 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiştir. 3194 sayılı imar kanunun 32. ve 42. Maddelerine göre işlem yapılarak İmar Para Cezası Raporuna göre yapı sahipleri Ozan İbrahim TÜM ve Haydar ÇUHADAR’a 14.716,70 TL para cezası verilmesi ve yıkım kararı alınarak, TCK 184/1 maddesi gereği suç duyurusunda bulunulması talep edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonunda talebin geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı imar kanunun 32.ve 42.maddelerine “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. Birinci fıkrada belirtilen filler dışında bu kanunun 28, 33, 34, 39 ve 40.maddeleri ile 36.maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen mal sahibine, fenni mesule ve müteahhide 500.000 TL dan 10.000.000,00 liraya kadar para cezası verilir” denildiğinden fenni mesul ve müteahhidi tespit edilemediğinden İmar para cezası raporuna istinaden yapı sahipleri Ozan İbrahim TÜM ( hisse oranı itibariyle ½ ) ve Haydar ÇUHADAR’a (Hisse oranı itibariyle ½ ) toplam 14.716,70 ( Ondörtbinyediyüzonaltılirayetmişkuruş ) TL idari para cezası verilmesine, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına, yapı sahipleri Ozan İbrahim TÜM ve Haydar ÇUHADAR için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:179
Belediyemiz Encümeni 17.09.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yıkım
Fen İşleri Müdürlüğü’nün 17.09.2015 tarih ve 20153015 sayılı yazısı ile Beldemiz Küçükkuyu, Mıhlı mahallesi Akgün Albayrak Caddesi No: 122 adresinde, tapuda i17d18c3c pafta 352 ada 4 parselde kayıtlı, tapu Malikleri Ozan İbrahim TÜM ve Haydar ÇUHADAR’a ait taşınmaz üzerinde bulunan yapı ile ilgili, mal sahiplerinin 11/03/2013 tarih ve 20130290 sayılı dilekçelerine istinaden, 22/03/2013 tarih ve 20130558 sayı ile Kurumumuzca 3194 sayılı imar kanunun 21. maddesine göre izin verilmiştir. Söz konusu motel ana binası Belediyemiz kurulmadan (1989 yılı) önce muhtarlık döneminde yapılmıştır. Muhtarlık döneminde yapılan yapının mimari, statik, elektrik ve sıhhı tesisat projeleri bulunmamaktadır. 3194 sayılı imar kanununun 21. maddesine (Bu Kanunun kapsamına giren bütün yapılar için 27. maddede belirtilen istisna dışında belediye veya valiliklerden yapı ruhsatiyesi alınması mecburidir.
Ruhsat alınmış yapılarda herhangi bir değişiklik yapılması da yeniden ruhsat alınmasına bağlıdır. Bu durumda; bağımsız bölümlerin brüt alanı artmıyorsa ve nitelik değişmiyorsa ruhsat hiçbir vergi, resim ve harca tabi olmaz.
Ancak, derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması ve yönetmeliğe uygun olarak mahallin hususiyetine göre belediyelerce hazırlanacak imar yönetmeliklerinde belirtilecek taşıyıcı unsuru etkilemeyen diğer tadilatlar ve tamiratlar ruhsata tabi değildir
Belediyeler veya valilikler mahallin ve çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe boya ve kaplamaları ile çatının malzemesini ve rengini tayin etmeye yetkilidir. Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce yapılmış olan yapılar da bu hükme tabidir.) göre verilen tamirat izninden önce motel ana binasının fotoğrafları ile şu an ki yapının durumu karşılaştırıldığında motel ana binasında yapılmış olan taşıyıcı unsuru etkileyen esaslı tadilat tespit edilmemiştir. Ancak binanın diğer yapı unsurları incelendiğinde motel ana binası ile karayolu arasında kalan otopark alanı olarak kullanılan kısmın, yol kotunun altındaki bölümüne tuvalet, mutfak, depo vb. kapalı kullanım alanı yapıldığı tespit edilmiş ayrıca, 28/08/2014 tarihli Kadastro Bilirkişisi raporunda da bahsedildiği gibi 2.27 metrekarelik motel ana binasının dış cephe kaplaması, duvar ve saçak çıkıntısı için yapmış olduğu faaliyetin 352 ada 5 nolu parsele tecavüzlü olduğu tespit edilmiştir. İnşaat bilirkişisi Hızır Osman SALCAN’ın raporunda bahsettiği diğer yapı unsurları olarak nitelendirdiği otopark alanının alt kısmında yol kotunun altında kullanılan 114,75 metrakarelik kapalı alanı ve 2.27 metrekarelik 352 ada 5 parsele tecavüzlü kısmının, toplamda 117,02 metrakarelik alanı için Belediyemiz Fen işleri Elemanları tarafından 16/09/2015 tarih ve 11 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiştir.3194 sayılı imar kanunun 32. ve 42. Maddelerine göre işlem yapılarak İmar Para Cezası Raporuna göre yapı sahipleri Ozan İbrahim TÜM ve Haydar ÇUHADAR’a 14.716,70 TL para cezası verilmesi ve yıkım kararı alınarak, TCK 184/1 maddesi gereği suç duyurusunda bulunulması talep edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonunda talebin geldiği şekliyle kabulüne, söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden 30 gün içinde yasal hale getirilmesine, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği tarafından takibinin yapılarak, uygun hale getirilmediği takdirde yıkılmasına, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden Belediye Zabıtası ile Belediye Fen işleri yetkili elemanlarının birlikte gerekli tedbirleri alarak yıkım işleminin Kurumumuzca yapılarak masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:180
Belediyemiz Encümeni 17.09.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Mülkiyeti Belediyemize ait zeytinliklerin ( Park, otopark, yeşil alan ve Küçükkuyu içinde imarla oluşan Kamuya bedelsiz terkin edilmiş yerlerde kalan zeytin ağaçlarının ) Beldemizde bulunan bilirkişilere keşfinin yaptırılmasına ve keşif yapan kişi veya kişilerin yevmiyelerinin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine, keşif yapıldıktan sonra yöremizin tanıtımı için yapılacak olan festivallere ve etkinliklere gelen misafirlere zeytin ve zeytinyağı olarak ikram edilmek üzere bir veya iki kısmının ayrılmasına, geriye kalan yerler için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa istinaden ihaleye çıkılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.