17.09.2020 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
247

 

 

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 17.09.2020 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR NO:70

KARAR ÖZETİ: Tutanak

Zabıta Amirliğinin 10.09.2020 tarih ve 2278 sayılı yazısı ile teklif edilen; Belediyemiz zabıtaları tarafından 02.09.2020 tarihinde Saat: 14:55’de Beldemiz Küçükkuyu, Mıhlı Mahallesi, Akarsu 2. Sokakta (TCKNo:364********) Çağlar GÜLSÜN isimli şahıs tarafından 10 LR 033 plakalı araç ile izinsiz seyyar olarak sebze meyve satıcılığı yaptığı tespit edilmiş olup; 000066 nolu tespit tutanağı düzenlenmiştir. Düzenlenen tutanağa istinaden;5326 sayılı Kabahatler Kanununun  emre aykırı davranış başlıklı 32 nci maddesi gereği ve Küçükkuyu Belediyesi Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 83. Maddesinin (b) fıkrası gereği ilgilisi (TCKNo:364********) Çağlar GÜLSÜN’e 2020 yılı para ceza miktarı olan 395.00TL.(Üçyüzdoksanbeşlira) para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:71

KARAR ÖZETİ: Tutanak

Zabıta Amirliğinin 10.09.2020 tarih ve 2280 sayılı yazısı ile teklif edilen; Belediyemiz zabıtaları tarafından 07.09.2020 tarihinde Saat: 15:35’de Beldemiz Küçükkuyu, Mıhlı Mahallesi, Halide Edip Adıvar sokakta (TCKNo:364********) Çağlar GÜLSÜN isimli şahıs tarafından 10 LR 033 plakalı araç ile izinsiz seyyar olarak sebze meyve satıcılığı yaptığı tespit edilmiş olup; 000067 nolu tespit tutanağı düzenlenmiştir. Düzenlenen tutanağa istinaden;5326 sayılı Kabahatler Kanununun  emre aykırı davranış başlıklı 32 nci maddesi gereği ve Küçükkuyu Belediyesi Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 83. Maddesinin (b) fıkrası gereği ilgilisi (TCKNo:364********) Çağlar GÜLSÜN’e  2020 yılı para ceza miktarı olan 395.00 TL.(Üçyüzdoksanbeşlira) para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:72

KARAR ÖZETİ: Aktarma

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 16.09.2020 tarih ve 2368 sayılı yazısı ile teklif edilen; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesine istinaden 2020 Mali yılı bütçesinin Fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında ödenek aktarması ihtiyacı doğduğundan 0139-096101 Yedek Ödenek Kodundan 657.000,00TL’nin  0111-035304 Geçiş Ücretleri koduna 7.000,00TL, 0139-032303 Elektrik Alımları koduna 100.000,00TL, 0443-038901 Diğer Taşınmaz Yapım Bakım Onarım koduna 250.000,00TL, 0520-032303 Elektrik Alımları koduna 300.000,00TL aktarılmasının uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:73

KARAR ÖZETİ: Genel

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 16.09.2020 tarih ve 2379 sayılı yazısı ile teklif edilen; 08/06/2017 Tarih ve 112 sayılı Encümen Kararı ile Küçükkuyu Beldesi, Sahil Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde 291 ada 17 parsel (eski okul) ile D-550 karayolu arasında kalan alanda kurulan ATM Platformunun protokol süresi 16/06/2020 tarihinde dolduğundan, söz konusu alanda Atm Yönetim Merkezi Gayrimenkul Tur.Tic.Ltd.Şti. tarafından 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 52.-57. Maddeleri kapsamında işlem tesis edilerek anılan Kanunun 56. Maddesine göre iki kabin halinde 30 metrekarelik alan için beher metrekare 1.40TL (Birlira kırkkuruş) harç alınmasına, her alt kiracı için 500,00TL(Beşyüzlira) aylık kullanma ücreti alınmasına, alınacak ücretlerin firma hesabına 16/06/2020 tarihinden itibaren tahakkuk ettirilmesine ,iki yıllık ücretinin peşin alınmak sureti ile diğer yıl için yeniden değerlendirme oranı kadar arttırım yapılarak 3 yıl süreliğine protokol  düzenlenerek imzalanmasının uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

17.09.2020 tarihli Encümen 4 adet karardan ibarettir.