18.04.2019 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
151

 

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 18.04.2019 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

 

KARAR NO:38

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin   görüşülmesi;

Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince  karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Mehmet SAĞNAK:  Mıhlı Mahallesi, Bahadır Sokak, No:9

Hatice TUNÇALIN :   Mıhlı Mahallesi, Beykent  2. Sokak, No:10

Emrah ALTAY       :  Mıhlı Mahallesi, Beykent 1.Sokak No:9/A

Feyzullah GÜNGÖR : Sahil Mahallesi Mehmet Dede Efendi Caddesi No:23/A

KARAR NO:39

KARAR ÖZETİ: Yola Terk

18.04.2019 tarih ve 0923 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile Fen İşleri Müdürlüğünce incelenerek uygun görüşle  teklif edilen ; 16.04.2019  tarih ve 0574 kayıt sayılı dilekçe eki sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN  tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Mıhlı Mahallesi, Yalıpınarı Mevkii, i17d19d4d pafta, 345 ada, 8 parsel için hazırlanan  yola terk dosyası 20/06/2003 tarih ve 24 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan  (PİN-309) i17d19d4d imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmaktadır. Plana uygun olarak hazırlanan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Yalıpınarı Mevkii, i17d19d4d pafta, 345 ada, 8 parselde kayıtlı avlulu kagir ev vasıflı  taşınmazın  tamamında yapılan imar uygulaması sonucu bir kısmının yola olmak üzere  kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın  tam imar parseli olacak şekilde  hazırlanan dosyanın   3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve  16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:40

KARAR ÖZETİ:Genel

23 Nisan Ulusal Egemenlik  ve Çocuk Bayramı  etkinlikleri kapsamında; Kurumumuz tarafından 23 Nisan 2019  tarihinde Beldemizdeki çocuklar için 23 Nisan Çocuk Şenliği düzenlenmesine ve bu  kapsamında  yapılacak giderlerin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

18.04.2019  tarihli Encümen 3 adet karardan ibarettir.