18.08.2016 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
148

Belediye Encümeninin 18.08.2016 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:136
Belediyemiz Encümeni 18.08.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yola Terk
Sorumlu Mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan; 18.08.2016 tarih ve 20162379 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu yazıda Gökçetepe Mahallesi İ17d18d4d pafta,205 ada,31 nolu parsel için hazırlanan yola terk dosyası, 04.05.2007 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (Plan numarası yoktur) İ17d18d4d imar paftasında 1/1000 uygulama imar planında kullanım amacı, tarım dışı alanda olup konut alanında kalmakta olup; plana uygun olarak hazırlanmıştır denildiğinden; İlgi yazıya istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Köyü, Tepe mahallesi Mevkii, İ17d18d4d pafta,205 Ada, 31 parselde Halit KALABAK adına kayıtlı Bahçeli Kagir Ev vasıflı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkininden sonra kalan kısmın tam imar parseli olacak şekilde hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna, encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:137
Belediyemiz Encümeni 18.08.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Tevhid- yola terk
18.08.2016 tarih ve 20162378 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu “ Sahil Mahallesi i17d23a1a pafta, 300 ada, 14,15 ve 18 nolu parseller için hazırlanan yola terk ve tevhiden dosyası, ,04.05.2007 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (Plan numarası yoktur) i17d23a1a imar paftasında 1/1000 uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmaktadır.Çanakkale İli,Ayvacık İlçesi,Sahil Köyü,Orta Mahalle Mevkii,i17d23a1a pafta, 300 ada,14 parselde ahşap baraka ve arsası vasıflı Meray GÜZELİŞ (tam hisse) ,Hasan GÜZELİŞ (tam hisse) ve Ebru ONARAN (tam hisse) adına kayıtlı taşınmaz , 300 ada,15 parselde Kagir Dükkan Kag.Depo ve Bahçe vasıflı Hasan GÜZELİŞ (1/2 hisse),Ebru ONARAN (1/2 hisse) adına kayıtlı taşınmaz ve 300 ada,18 parselde arsa vasıflı Küçükkuyu Belediyesi adına kayıtlı taşınmaz tevhid edilerek tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkinin yapılması plana uygun olarak hazırlanmıştır .” Yazısına istinaden Sorumlu Mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan tevhiden yolaterk dosyasının Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Sahil Köyü, Ortamahalle Mevkii, i17d23a1a pafta, 300 Ada, 14 parselde ahşap baraka ve arsası vasıflı Meray GÜZELİŞ (tam hisse), Hasan GÜZELİŞ ( Tam hisse) ve Ebru ONARAN(Tam hisse) adlarına kayıtlı taşınmaz, Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Sahil Köyü, Orta Mahalle Mevkii, i17d23a1a pafta, 300 Ada, 15 parselde kagir dükkan kag.depo ve bahçe vasıflı Hasan GÜZELİŞ (1/2 hisse) ve Ebru ONARAN (1/2 hisse) adlarına kayıtlı taşınmaz ile Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Sahil Köyü, i17d23a1a pafta, 300 Ada, 18 parselde arsa vasıflı Küçükkuyu Belediyesine (Tam hisse) adına kayıtlı taşınmazların tevhidi sonucu oluşan A nolu parselin tamamında yapılan imar uygulaması sonucu yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkin edilen kısmın dışında kalan alanın ise konut alanı olarak A tam imar parseli olacak şekilde hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:138
Belediyemiz Encümeni 18.08.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Tevhid- yola terk
18.08.2016 tarih ve 20162380 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu “ Gökçetepe Mahallesi i17d23a1a pafta, 205 ada, 45,46 ve 47 nolu parseller için hazırlanan yola terk ve tevhiden dosyası, ,04.05.2007 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (Plan numarası yoktur) i17d23a1a imar paftasında 1/1000 uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmaktadır. Plana uygun olarak hazırlandığı ve ayrıca 205 ada,47 parselde bahçe vasıflı Mustafa KIR adına kayıtlı taşınmaz vasfının arsa olarak değiştirilmesinde sakınca yoktur.Çanakkale İli,Ayvacık İlçesi,Gökçetepe Köyü,Tepe mahalle mevkii,i17d23a1a pafta,205 ada,47 parselde bahçe vasıflı Mustafa KIR adına kayıtlı taşınmaz,205 ada,45 parselde kagir ev vasıflı Mustafa KIR adına kayıtlı taşınmaz ,205 ada,46 parselde bahçeli kagir ev vasıflı Mustafa KIR adına kayıtlı taşınmaz tevhid edilerek tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkinin yapılması plana uygun olarak hazırlanmıştır.” Yazısına istinaden Sorumlu Mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan tevhiden yolaterk dosyasının Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Köyü, Tepe mahallesi Mevkii, i17d23a1a pafta, 205 Ada, 46 parselde bahçeli kagir ev vasıflı Mustafa KIR adına kayıtlı taşınmaz, Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Köyü, Tepe Mahallesi Mevkii, i17d23a1a pafta, 205 Ada, 47 parselde bahçe vasıflı Mustafa KIR adına kayıtlı taşınmaz ile Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, gökçetepe Köyü,tepe mahallesi mevkii, i17d23a1a pafta, 205 Ada, 45 parselde kagir ev vasıflı Mustafa KIR adına kayıtlı taşınmazların tevhidi sonucu oluşan A nolu parselin tamamında yapılan imar uygulaması sonucu yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkin edilen kısmın dışında kalan alanın ise konut alanı olarak A tam imar parseli olacak şekilde hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:139
Belediyemiz Encümeni 18.08.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ:Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma taleplerinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde, her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Kanber IŞIK Site yön.kurulu başkanı Mıhlı Mah.S.DEMİREL Cad.Kızılsu 6.sokak No:1-16
Ali Serdar DUMANLI Mıhlı Mah.Gelincik sokak no:3
Sezer KUTLU Mıhlı Mah.Yatırım Cad.no:10

KARAR NO:140
Belediyemiz Encümeni 18.08.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Satış
11.08.2016 tarih ve 134 sayılı Encümen Kararında hisse oranlarında sehven yapılan hatadan dolayı alınmış olan 134 sayılı Encümen Kararının iptal edilmesine,Beldemiz Küçükkuyu Sahil Mahallesi’nde tapuda Belediyemize ve Orhan VURAL’a ait,
İLİ : ÇANAKKALE
İLÇESİ : AYVACIK
BELDE : KÜÇÜKKUYU
KÖYÜ : SAHİL
MEVKİİ : ÇAY MAHALLESİ
CİNSİ : ARSA
PAFTA : İ17D-23-A-1-A
ADA : 163
PARSEL :12
YÜZÖLÇÜMÜ : 214,77 m2’lik
Taşınmazın Kurumumuza ait olan 23,61 m2’lik kısmını satın almak için ilgilisince verilen dilekçeye istinaden 03.08.2016 Tarih ve 2016 / 54 sayılı Belediye Meclis kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince satışının yapılmasına karar verilmiştir.
Beldemiz Küçükkuyu sınırları içinde emlak alım satım işleri yapan üç adet işletme ve Belediyemiz emlak servisince,
GÜREL EMLAK : 580,00 TL
DAŞKIN EMLAK : 600,00 TL
ASSOS EMLAK : 625,00 TL
Belediye Emlak servisi : 578,00 TL
TOPLAM : 2.383,00 TL
2.383,00 TL: 4 = 595,75 TL x 23,61 M2 = 14.066 TL
Olarak hesaplanan, Kurumumuza ait 23,61 hissenin bedelinin, rayiç değerlerin altında kalmamak şartıyla 20.000 TL (Yirmibintürklirası) bedelle Orhan VURAL’a satışının yapılmasına, Tapu Sicil Müdürlüğü’nde tescil işlemleri için belediyemiz adına her türlü imzayı atmaya kurumumuz çalışanlarından 22189591568 T.C. kimlik numaralı İlhan ŞEN’in görevlendirilmesine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.