19.06.2014 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
108

Belediye Encümeninin 19.06.2014 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:116
Belediyemiz Encümeni 19.06.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: İnşaat Yasağı
Yaz sezonunun gelmesi ve Beldemiz Küçükkuyu’nun turizm beldesi olması nedeniyle Beldemize gelen yerli ve yabancı turistlerin, Belde halkının huzurunun ve ruh sağlığının bozulmaması, iyi ve rahat tatil yapabilmeleri için yapılacak veya yapımı devam eden inşaatların ayrıca tamirat, tadilat yıkım gibi işlerin 27.HAZİRAN.2014 akşamından başlayıp 01.EYLÜL.2014 tarihine kadar yasaklanmasına, inşaat sahiplerince inşaatın çevresindeki yolun kapatılmamasına, kaldırımların işgal edilmemesine, yeraltı ve yerüstü tesislerin tahrip edilmemesine, taşıt ve yayaların gidiş ve gelişini engelleyici unsurların bulundurulmamasına, her türlü tehlikeyi önleyecek şekilde yapı önünün tahta perde veya uygun malzeme ile kapatılmasına ve geceleri aydınlatılmasına; bu yasak ve kurallara uyulmaması halinde ilgililere gerekli kanuni işlemlerin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:117
Belediyemiz Encümeni 19.06.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Rauf DENKTAŞ Sokak no:6’da bulunan taşınmazın maliki tarafından verilen 13.06.2014 tarihli dilekçe gündeme geldi. Yapılan görüşmeler sonunda Mıhlı Mahallesi Rauf DENKTAŞ Sokak no:6’da bulunan taşınmazın atık suyunu Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma talebinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:118
Belediyemiz Encümeni 19.06.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ:
Kurumumuz Garaj Amirliğinin 18/06/2014 tarih ve 20141897 sayılı talep yazısında; Özellikle ilk ve orta dereceli okulların kapanması, beldemizi ziyaret eden ve evi olan yazlıkçıların gelmesi, mevsimsel olarak havaların ısınması ve turizm sezonunun açılması sebebleriyle beldemizde hafta sonları ve günü birlik gelen iç turist sayısında önemli artışlar yaşanmaktadır. Yaşanmakta olan bu nüfus artışı ile birlikte beldemizde nüfusun 60 binlere çıktığı şu günlerde; beldemizin sahip olduğu yedi kilometrelik sahil kesiminde vatandaşlarımızın denize girdiği noktalarda plajların ve yeşil alanların temizliği de kışlık nüfusa göre planlanmış amirlik bünyesindeki personel ile gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Personelin mesai saatlerinde yoğun çalışmasına karşılık özellikle nüfusun yoğun olduğu bölgelerde denize girme alanları, plaj ve yeşil alanlarda temizlik hizmetlerinde yetersiz kalınmakta bu da amirlikçe yapılan gözlemlerde ve duyarlı vatandaşlarımızın telefon ile yaptığı ihbarlar ile desteklenmektedir. Bu sebeple oluşabilecek ihtiyaca göre anında ve yeterli müdahalenin yapılması ve belediye hizmetlerimizin aksamaması için acil olarak ilave ek tedbirler alınması gerekmektedir denilmektedir. İlgi yazı gereği gelen talebin uygunluğuna, 4734 sayılı kamu ihale kanununun 21/f maddesine göre yaz sezonu boyunca asgari ücretin % 50 fazlasına maaş verilerek sağlanacak hizmet alımı ile personel desteği sağlanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.