26.06.2014 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
160

Belediye Encümeninin 26.06.2014 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:119
Belediyemiz Encümeni 26.06.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma taleplerinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Mustafa GÜVENÇ Sahil mah.Gülsüm CAMGÖZ Cad.No:5
Seyfettin YILDIZ Sahil Mah.Celalettin TOPÇU cad.No:6
Ali DEMİR, Güngör ALTAN, Ercüment SARI, Gülay OKAYMİRZA Sahil mah.Cemali BURNAZ Cad.Feryalı Evleri B blok
Hasan ERENULU Sahil Mah.Pakize hanım sokak no:9
Urgiye Çakır HANCAN Sahil Mah.Süleyman SAKALLI Cad.No:10
KARAR NO:120
Belediyemiz Encümeni 26.06.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Beldemiz Sahil Mahallesi Süleyman SAKALLI Caddesi üzerinde yasak olmasına rağmen 17 TS 725 plakalı aracın sahibi olan Nazım DEMİR tarafından park edildiği tespit edilmiştir. 23.06.2014 tarihli 000012 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile 5326 sayılı kabahatler kanunun 32. ve belediye zabıta talimatnamesinin 15/13.maddelerine istinaden Nazım DEMİR’e 189,00 TL (Yüzseksendokuz Türklirası) idari para cezası kesilmiştir. Nazım DEMİR tarafından 23.06.2014 tarihinde itiraz dilekçesi verilmiştir. Yapılan değerlendirme sonunda itirazın reddine, verilen para cezasının kabulüne, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:121
Belediyemiz Encümeni 26.06.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Beldemiz Sahil Mahallesi Süleyman SAKALLI Caddesi üzerinde yasak olmasına rağmen 38 ZZ 035 plakalı aracın sahibi Sönmez ÖZMEN tarafından park edildiği tespit edilmiştir.23.06.2014 tarihli 000013 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile 5326 sayılı kabahatler kanunun 32. ve belediye zabıta talimatnamesinin 15/13.maddelerine istinaden Sönmez ÖZMEN’e 189,00 TL (Yüzseksendokuz Türklirası) idari para cezası kesilmiştir. Sönmez ÖZMEN tarafından 23.06.2014 tarihli itiraz dilekçesi verilmiştir. Yapılan değerlendirme sonunda itirazın reddine, verilen para cezasının kabulüne, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:122
Belediyemiz Encümeni 26.06.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Beldemiz Sahil Mahallesi Süleyman SAKALLI Caddesi üzerinde yasak olmasına rağmen 17 EN 008 plakalı aracın sahibi Şükrü ÇOBAN tarafından park edildiği tespit edilmiştir. 25.06.2014 tarihli 000016 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile 5326 sayılı kabahatler kanunun 32. ve belediye zabıta talimatnamesinin 15/13.maddelerine istinaden Şükrü ÇOBAN’a 189,00 TL (Yüzseksendokuz Türklirası) idari para cezası kesilmiştir. Şükrü ÇOBAN tarafından 25.06.2014 tarihinde itiraz dilekçesi verilmiştir. Yapılan değerlendirme sonunda itirazın reddine, verilen para cezasının kabulüne, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:123
Belediyemiz Encümeni 26.06.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Ramazan ayının gelmesi nedeniyle Beldemiz Küçükkuyu’da sahur vaktini belirlemek için piyasadan davulcu tutulmasına ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun ilgili maddesi gereğince aylık 1.250,00 (Binikiyüzelli Türk Lirası) TL ücret verilmesine ve ücretinin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:124
Belediyemiz Encümeni 26.06.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yolaterk
26.06.2014 tarihli Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu 20141996 sayılı Mıhlı Mahallesi 247 ada,10 nolu parsel için hazırlanan terk dosyasının 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, mıhlı Mahallesi, İskelebaşı mevkii, pafta: İ17-D–18-D-3-D, Ada:247, Parsel:10’da arsa vasıflı 432,78 m2’lik Mehmet ÇOBAN adına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu 31,93 m2’lik kısmı konut alanında kalmakta, 400,85 m2’ lik kısmın yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı imar kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:125
Belediyemiz Encümeni 26.06.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: İkramiye
5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesinin son fıkrasına istinaden Kurumumuzda çalışmakta olan Mühendis ŞÜKRÜ GÖREL’e görevini yaparken göstermiş olduğu üstün performans nedeniyle 20.000 X 0.076998 = 1.539,96 TL ikramiye ödenmesine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:126
Belediyemiz Encümeni 26.06.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Beldemiz Sahil Mahallesi Süleyman SAKALLI Caddesi üzerinde yasak olmasına rağmen 34 DV 8765 plakalı aracın sahibi Mehmet Emin SU tarafından park edildiği tespit edilmiştir. 23.06.2014 tarihli 000014 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile 5326 sayılı kabahatler kanunun 32. ve belediye zabıta talimatnamesinin 15/13.maddelerine istinaden Mehmet Emin SU’ya 189,00 TL (Yüzseksendokuz Türklirası) idari para cezası kesilmiştir. Mehmet Emin SU tarafından 25.06.2014 tarihinde itiraz dilekçesi verilmiştir. Yapılan değerlendirme sonunda itirazın reddine, verilen para cezasının kabulüne, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.