BELEDİYE ENCÜMENİNİN 19.07.2018 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

KARAR NO:115

Belediyemiz Encümeni 19.07.2018 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin   görüşülmesi;

Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince  karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Yılmaz ÇAKCI                :Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, Bağbaşı 3.Sokak,  No:2

Emine Süheyla SELÇUK :Küçükkuyu  Mıhlı Mahallesi, Bağbaşı 3. Sokak, No:6

Hasibe HANSOY             :Küçükkuyu  Mıhlı Mahallesi, Bağbaşı 3. Sokak,  No:8

İsmail YANAR                :Küçükkuyu  Gökçetepe Mahallesi, Gökçetepe 1.Cadde,  No:25

Vildan YAŞAR               :Küçükkuyu  Mıhlı Mahallesi, Bağbaşı 3.Sokak, No:3

Leyla OZAN V.İsmail YANAR:Küçükkuyu  Gökçetepe Mahallesi, Adnan Menderes Caddesi,   No:33

KARAR NO:116

Belediyemiz Encümeni 19.07.2018 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZET: Genel

Belediyemiz kültürel etkinlikleri çerçevesinde 19-28 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Çocuk Atölyesi etkinliği kapsamında  yapılacak harcamaların bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:117

Belediyemiz Encümeni 19.07.2018 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ : Yeşil Alana Terk

18.07.2018  tarih ve 2365 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce  uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile  sorumlu  mühendis  Cengizhan  IŞITAN  tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Mıhlı Mahallesi, Mıhlı Mevkii, i17d19d4a pafta, 228 ada, 9 parsel için hazırlanan  yeşil alana terk dosyası  20/06/2003 tarih ve 24 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan  (PİN-309) i17d19d4a  imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmaktadır. Plana uygun olarak hazırlanan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Mıhlı Mevkii, i17d19d4a  pafta, 228 ada, 9  parselde kayıtlı arsa vasıflı  taşınmazın  tamamında yapılan imar uygulaması sonucu bir kısmının yeşil alana  olmak üzere  kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın  tam imar parseli olacak şekilde  hazırlanan dosyanın   3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:118

Belediyemiz Encümeni 19.07.2018 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Tespit Tutanağı

Ayvacık Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünün 31.05.2018 tarih ve 7179 7927-166.03-E-1329 sayılı yazı eki Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 23.05.2018 tarih ve 444641 sayılı yazılarında 15 Haziran – 15 Eylül tarihleri arasında inşaat yasakları uygulanacağı bildirilmiş olup; Konu ile ilgili olarak; Belediyemiz Zabıta Amirliğine inşaat yasakları ile ilgili telefon ve diğer iletişim araçları ile gelen şikâyetler üzerine Belediyemiz Zabıtalarının yaptığı kontrolde, Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Zeus Caddesi No:23 adresinde Ubeydullah KIZIL tarafından İnşaat yapım faaliyetlerinde bulunduğu yasağa uymadığı görülmüş olup, fotoğrafları çekilerek 10/07/2018 tarihinde saat:14:00’da, 000020 nolu tespit tutanağı düzenlenmiştir. Düzenlenen tutanağa istinaden, 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği ilgilisi Ubeydullah KIZIL’a 259,00TL. para cezası yazılmasına  ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:119

Belediyemiz Encümeni 19.07.2018 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Tespit Tutanağı

Ayvacık Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünün 31.05.2018 tarih ve 7179 7927-166.03-E-1329 sayılı yazı eki Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 23.05.2018 tarih ve 444641 sayılı yazılarında 15 Haziran – 15 Eylül tarihleri arasında inşaat yasakları uygulanacağı bildirilmiş olup; Konu ile ilgili olarak; Belediyemiz Zabıta Amirliğine inşaat yasakları ile ilgili telefon ve diğer iletişim araçları ile gelen şikâyetler üzerine Belediyemiz Zabıtalarının yaptığı kontrolde, Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Elma 2. Sokak  No:2/A adresinde Hüsnü TOPDEMİR tarafından İnşaat yapım faaliyetlerinde bulunduğu yasağa uymadığı görülmüş olup, fotoğrafları çekilerek 10/07/2018 tarihinde saat:15:10’da, 000021 nolu tespit tutanağı düzenlenmiştir. Düzenlenen tutanağa istinaden, 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği ilgilisi Hüsnü TOPDEMİR’e 259,00TL. para cezası yazılmasına  ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:120

Belediyemiz Encümeni 19.07.2018 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Tespit Tutanağı

Ayvacık Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünün 31.05.2018 tarih ve 7179 7927-166.03-E-1329 sayılı yazı eki Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 23.05.2018 tarih ve 444641 sayılı yazılarında 15 Haziran – 15 Eylül tarihleri arasında inşaat yasakları uygulanacağı bildirilmiş olup; Konu ile ilgili olarak; Belediyemiz Zabıta Amirliğine inşaat yasakları ile ilgili telefon ve diğer iletişim araçları ile gelen şikâyetler üzerine Belediyemiz Zabıtalarının yaptığı kontrolde, Beldemiz Küçükkuyu Sahil Mahallesi Yunus Sokak No:48 adresinde EVREN BAYRAMOĞLU YAPI MAL. İNŞ. SAN. MÜH. VE TİC. LTD. ŞTİ. Yetkilisi Yasin BAYRAM tarafından İnşaat yapım faaliyetlerinde bulunduğu yasağa uymadığı görülmüş olup, fotoğrafları çekilerek 13/07/2018 tarihinde saat:11:00’da, 000026 nolu tespit tutanağı düzenlenmiştir. Düzenlenen tutanağa istinaden, 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği ilgilisi EVREN BAYRAMOĞLU YAPI MAL. İNŞ. SAN. MÜH. VE TİC. LTD. ŞTİ. Yetkilisi Yasin BAYRAM’a  259,00TL. para cezası yazılmasına  ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:121

Belediyemiz Encümeni 19.07.2018 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Tespit Tutanağı

Ayvacık Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünün 31.05.2018 tarih ve 7179 7927-166.03-E-1329 sayılı yazı eki Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 23.05.2018 tarih ve 444641 sayılı yazılarında 15 Haziran – 15 Eylül tarihleri arasında inşaat yasakları uygulanacağı bildirilmiş olup; Konu ile ilgili olarak; Belediyemiz Zabıta Amirliğine inşaat yasakları ile ilgili telefon ve diğer iletişim araçları ile gelen şikâyetler üzerine Belediyemiz Zabıtalarının yaptığı kontrolde, Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Beykent 6. Sokak  No:26 adresinde Hasan DİKMEN tarafından İnşaat yapım faaliyetlerinde bulunduğu yasağa uymadığı görülmüş olup, fotoğrafları çekilerek 13/07/2018 tarihinde saat:10:00’da, 000025 nolu tespit tutanağı düzenlenmiştir. Düzenlenen tutanağa istinaden, 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği ilgilisi Hasan DİKMEN’e 259,00TL. para cezası yazılmasına  ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:122

Belediyemiz Encümeni 19.07.2018 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Yola Terk

19.07.2018 tarih ve 2381 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile Fen İşleri Müdürlüğünce incelenerek uygun görüşle  teklif edilen ; 18/07/2018 tarih ve  1534  kayıt sayılı dilekçe eki  sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN  tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Gökçetepe Mahallesi, Tokatiçi  Mevkii, i17d23a1a  pafta, 232  ada, 3 nolu parsel için hazırlanan yola terk dosyası 04/05/2007 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan  (PİN-308) i17d23a1a  imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda ve konut alanında kalmaktadır. Plana uygun olarak hazırlanan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe  Mahallesi, Tokatiçi  Mevkii, i17d23a1a  pafta, 232  ada, 3  nolu parselde kayıtlı arsa vasıflı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının yola olmak üzere  kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın  tam imar parseli olacak şekilde  hazırlanan dosyanın   3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:123

Belediyemiz Encümeni 19.07.2018 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Yola Terk-İfraz

19.07.2018 tarih ve 2382 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile Fen İşleri Müdürlüğünce incelenerek uygun görüşle  teklif edilen ; 18/07/2018 tarih ve  1535  kayıt sayılı dilekçe eki  sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Beybağlar Mevkii, i17d18d4c  pafta, 176 ada, 10 nolu parsel için hazırlanan yola terk ve ifraz dosyasında bahsi geçen parselin zeytinlik vasfında olduğu, yeni oluşacak parselin cinsinin arsa olarak değiştirilmesine yönelik Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 3573 sayılı kanun uygulamalarında kapsamak üzere olumlu görüş yazısının aranılması gerektiği talimatı gereği 08/07/1993 tarih ve 3/45 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan  i17d18d4c  imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda, ticaret – konut alanında kalmakta olup; 176 ada, 10 parselde zeytinlik vasfının arsa olarak değiştirilmesinde sakınca yoktur. Parselin tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz yola terkinden sonra kalan kısmın A,B ve C  nolu parsellerin tam imar parseli olacak şekilde  ifrazı hazırlanan dosyanın 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

19.07.2018  tarihli Encümen 9  adet karardan ibarettir.