20.05.2021 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
219

 

 

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 20.05.2021 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

KARAR NO:28

KARAR ÖZETİ: 3194/32 Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 20.05.2021 tarih ve 2021/1111 sayılı teklif yazısı ile; Gökçetepe Mahallesi Halil Efendi Caddesi No:42 adresinde bulunan; tapuda İ17D18D4C pafta, 129 ada, 18 parsel üzerinde (TCKNo:163********)  Nuri USLUCAN’a ait dairenin Zemin kat ve 1.kat dairelerinin mimari proje ve eklerinde açık balkon olarak gözüken alanların 1,40×4,70×2= 13,16 m2’lik alanın tuğla ile örülerek kapalı alana dahil ettiği Belediyemiz Fen İşleri müdürlüğü Elemanları tarafından yapılan rutin kontroller sonucunda tespit edilerek 14.04.2021 tarih ve 04 sayılı yapı tatil zaptı ile mühürlenmiştir. Verilen 1 (Bir) aylık süre sonucunda yapılan kontrollerde yapılan kaçak yapının yıkılmadığı tespit edilmiş olup; Söz konusu aykırılıklar 3194 sayılı İmar Kanunun 32.maddesine göre işlem yapılarak yıkım kararının uygunluğuna ve yıkım işleminin Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği tarafından yapılmasına, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden kurumumuz Zabıta ve  Fen işleri yetkili elemanlarının gerekli tedbirleri alarak yaptıkları yıkım işleminin masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine ve TCK’nın 184/1 maddesi gereği Yapı Sahibi (TCKNo:163********) Nuri USLUCAN hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:29

KARAR ÖZETİ: 3194/32 Mad

Fen İşleri Müdürlüğünün 20.05.2021 tarih ve 1112 sayılı teklif yazısı ile; Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi Narin Sokak No:4 adresinde bulunan tapuda İ1719D4A pafta, 100 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde (TCKNo:235********) Gülsen DİKEN tarafından yaptırılmakta olan düz teras kısmının arka cephesinin duvar örülerek kapatıldığı ve üzerinin de pergole ile 5×6,5= 32,5m2’lik bir alanın kapatıldığı ve ayrıca meskenin giriş katının balkon olarak kullanılan alanın 1,5×8= 12 m2’ lik alanın kapalı alana dahil edildiği Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yapılan rutin kontrollerde tespit edilmiş olup, toplamda 44,5m2’lik kaçak yapılan yapı 01.04.2021 tarih ve 02 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiştir. Verilen 1 (Bir) aylık süre sonucunda yapılan kontrollerde kaçak yapının yıkılmadığı tespit edilmiş olup; Söz konusu aykırılıklar 3194 sayılı İmar Kanunun 32.maddesine göre işlem yapılarak yıkım kararının uygunluğuna ve yıkım işleminin Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği tarafından yapılmasına, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden kurumumuz Zabıta ve  Fen işleri yetkili elemanlarının gerekli tedbirleri alarak yaptıkları yıkım işleminin masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine ve TCK’nın 184/1 maddesi gereği Yapı Sahibi (TCKNo:235********) Gülsen DİKEN hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

20.05.2021 tarihli Encümen 2 adet karardan ibarettir.