2021 YILI MAYIS AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
186

2021 MAYIS AYI 17.05.2021 TARİHLİ MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 17.05.2021 Pazartesi Günü saat 15.00 de Küçükkuyu Kültür Merkezi Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

 

 

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 KARAR NO: 2021/29

Gündem 1: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/04/2021 tarih ve 0964 sayılı teklif yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun “Kesin Hesap” başlıklı 64. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin “Bütçe Kesin Hesabının Düzenlenmesi ve Görüşülmesi” başlıklı 40. Maddesi gereği Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan 2020 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesap Cetvelleri 25.03.2021 tarih ve 2021/0674 sayılı yazı ile Başkanlık Makamına tevdi edilmiştir. Belediye Encümenince 25.03.2021 tarih ve 2021/13 sayılı kararı ile yasal süresi içinde incelenen ve 22.04.2021 tarih ve 2021/20 sayılı Encümen Kararı ile Meclisimize sunulan Küçükkuyu Belediyesi 2020 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesap Cetvellerinin, Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2021/30

Gündem 1: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 07/05/2021 tarih ve 2021/1055 sayılı teklif yazısı ile  5393 Sayılı Belediye Kanunun 48. Maddesi ile 08 Nisan 2020 tarih ve 31093 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereği 05.04.2021 tarih ve 2021/23 sayılı Meclis Kararı ile düzenlenen (IV) Sayılı Dolu-Boş Memur Kadro Cetvelinde boş olarak bulunan 3. Derece Şehir Plancısı kadrosuna 14.04.2021 tarih ve 0848 sayılı Personel Hareket onayı ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 74. maddesi gereğince atama yapılmış olup; (IV) Sayılı Dolu-Boş Memur Kadro Cetvelinde 3. Derece Şehir Plancısı kadrosunun dolu olarak düzenlenmesi ve yine 1. Derece Belediye Başkan Yardımcısı kadrosuna 14.04.2021 tarih ve 0855 sayılı personel hareket onayı ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 68. ve 76. maddeleri gereğince atama yapılmış olup; (IV) Sayılı Dolu-Boş Memur Kadro Cetvelinde 1. Derece Yazı İşleri Müdürü kadrosunun boş olarak düzenlenip; 1. Derece Belediye Başkan Yardımcısı kadrosunun dolu olarak düzenlenmesinin uygunluğuna Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.