20.07.2017 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
576

 

BELEDİYE ENCÜMENİNİN  20.07.2017  TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

Belediyemiz Encümeni 20.07.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR NO:150

KARAR ÖZETİ: Zabıt Varakası

Kültür Turizm Bakanlığı Yatırım ve İnşaat Genel Müdürlüğü’nün 11/03/2005 tarih ve 03 sayılı Genelgesi ve  11/05/2017 tarih ve 97 nolu Belediyemiz Encümen Kararına istinaden, “ Beldemiz Küçükkuyu’da yaz sezonunda (15 mayıs – 15 Ekim) tarihleri arasında yapılacak ve yapımı devam etmekte olan inşaatların, ayrıca tadilat tamirat ve yıkım işlemlerinin yasak olmasına rağmen ilgilisi    Orhan VURAL   tarafından  Küçükkuyu , Sahil  Mahallesi, Leylak 1. Sokak,  No:1  adresinde   inşaat  faaliyetine  devam edildiği Belediyemiz Zabıta ve Fen İşleri Görevli personelince tesbit edilerek 14.07.2017 tarih ve  000463 Nolu Zabıt Varakası ile tutanak altına alınan işlemle ilgili; 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği 227.00 TL para cezası yazılmasına  ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:151

KARAR ÖZETİ: Zabıt Varakası

Kültür Turizm Bakanlığı Yatırım ve İnşaat Genel Müdürlüğü’nün 11/03/2005 tarih ve 03 sayılı Genelgesi ve  11/05/2017 tarih ve 97 nolu Belediyemiz Encümen Kararına istinaden, “ Beldemiz Küçükkuyu’da yaz sezonunda (15 mayıs – 15 Ekim) tarihleri arasında yapılacak ve yapımı devam etmekte olan inşaatların, ayrıca tadilat tamirat ve yıkım işlemlerinin yasak olmasına rağmen ilgilisi    Ali ÇETİN   tarafından  Küçükkuyu , Gökçetepe  Mahallesi, Atatürk Caddesi ,  No:104  adresinde   inşaat  faaliyetine  devam edildiği Belediyemiz Zabıta ve Fen İşleri Görevli personelince tesbit edilerek 06.07.2017 tarih ve  000618 Nolu Zabıt Varakası ile tutanak altına alınan işlemle ilgili; 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği 227.00 TL para cezası yazılmasına  ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:152

KARAR ÖZETİ: Zabıt Varakası

Kültür Turizm Bakanlığı Yatırım ve İnşaat Genel Müdürlüğü’nün 11/03/2005 tarih ve 03 sayılı Genelgesi ve  11/05/2017 tarih ve 97 nolu Belediyemiz Encümen Kararına istinaden, “ Beldemiz Küçükkuyu’da yaz sezonunda (15 mayıs – 15 Ekim) tarihleri arasında yapılacak ve yapımı devam etmekte olan inşaatların, ayrıca tadilat tamirat ve yıkım işlemlerinin yasak olmasına rağmen ilgilisi    Ali ÇETİN   tarafından  Küçükkuyu , Gökçetepe  Mahallesi, Atatürk Caddesi ,  No:104  adresinde   inşaat  faaliyetine  devam edildiği Belediyemiz Zabıta ve Fen İşleri Görevli personelince tesbit edilerek 07.07.2017 tarih ve  000619 Nolu Zabıt Varakası ile tutanak altına alınan işlemle ilgili; 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği 227.00 TL para cezası yazılmasına  ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi

KARAR NO:153

KARAR ÖZETİ: Zabıt Varakası

17.07.2017 tarih ve 20172049 sayılı Zabıta Amirliğinin teklif yazısı ile yapılan  bölge denetiminde Beldemiz Küçükkuyu Akgün Albayrak Caddesi  adresinde  Hayri ÖZER  isimli şahıs 17 LH 975 plaka nolu araç ile izinsiz  seyyar olarak karpuz ve domates sattığı , herhangi izninin olmadığı tesbit edilmiş ve  Belediyemiz Zabıtaları  tarafından  konu ile ilgili 04.07.2017 tarihli ve 000613 nolu Zabıt varakası düzenlenmiş olup;Tutanak altına alınan işlemle ilgili  5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi  ve Küçükkuyu Belediyesi Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 83. Maddesinin  ( b) bendi gereği  Hayri ÖZER ‘e  227.00 TL para cezası yazılmasına  ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:154

KARAR ÖZETİ: Zabıt Varakası

17.07.2017 tarih ve 20172051 sayılı Zabıta Amirliğinin teklif yazısı ile yapılan  bölge denetiminde Beldemiz Küçükkuyu Akgün Albayrak Caddesi  adresinde  Ahmet GÜLSÜN   isimli şahıs 17 LH 975 plaka nolu araç ile izinsiz  seyyar olarak karpuz ve domates sattığı , herhangi izninin olmadığı tesbit edilmiş ve  Belediyemiz Zabıtaları  tarafından  konu ile ilgili 06.07.2017 tarihli ve 000616 nolu Zabıt varakası düzenlenmiş olup;Tutanak altına alınan işlemle ilgili  5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi  ve Küçükkuyu Belediyesi Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 83. Maddesinin  ( b) bendi gereği  Ahmet GÜLSÜN‘e  227.00 TL para cezası yazılmasına  ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:155

KARAR ÖZETİ: Zabıt Varakası

17.07.2017 tarih ve 20172050 sayılı Zabıta Amirliğinin teklif yazısı ile yapılan  bölge denetiminde Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Yalıpınar 2.Sokak adresinde  Ahmet GÜLSÜN   isimli şahıs 10 KH 619 plaka nolu araç ile izinsiz  seyyar olarak karpuz ve domates sattığı , herhangi izninin olmadığı tesbit edilmiş ve  Belediyemiz Zabıtaları  tarafından  konu ile ilgili 13.07.2017 tarihli ve 000620 nolu Zabıt varakası düzenlenmiş olup;Tutanak altına alınan işlemle ilgili  5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi  ve Küçükkuyu Belediyesi Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 83. Maddesinin  ( b) bendi gereği  Ahmet GÜLSÜN‘e  227.00 TL para cezası yazılmasına  ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:156

KARAR ÖZETİ: Genel

Beldemizdeki çocuklar için kurulan futbol okulunda bir adet antrenör çalıştırılmasına  5393 sayılı Belediye Kanunun 14.Maddesine istinaden gerekli olan araç, gereç malzemelerinin  Belediyemizce alınmasına ve antrenör ücretinin ödenmesine ait giderlerin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:157

KARAR ÖZETİ:Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin   görüşülmesi;

Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin  talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve  her türlü masrafın ilgililerince  karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Nihal KOÇER : Küçükkuyu Sahil Mahallesi, Atatürk  Cadde No:75

Halil ÖZÇAKIR:Küçükkuyu Sahil Mahallesi, Süleyman Sakallı Cadde No:103

Halil ÇİFTÇİ: Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi, Gökçetepe 2. Cadde No:26

Nevzat TİRYAKİ: Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Şarlak Sokak No:5

Ayşe Ayten GÜZELİŞ: Küçükkuyu Sahil Mahallesi Kübra Burnaz Sokak No: 8

Nebiye Nilgün NEDİCEYUVA: Küçükkuyu Sahil Mahallesi Süleyman Sakallı Cadde No:89

Kenan GÜNAY: Küçükkuyu Bülent Ecevit Cadde No: 17

Seyfi ÇAKIR: Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi Halilefendi Cadde No:17

Abdul Celil LOM: Küçükkuyu Sahil Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:1

Mesut ELMAS : Küçükkuyu Sahil Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:5

KARAR NO:158

KARAR ÖZETİ: Foseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına eklenmesi konusu

Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mah.Bağbaşı 3. Sok. No:8 adresinde  Hasibe HANSOY-Burcu SOYLU TURUTHAN-Vahide KAYA- Ali DENİZ adına kayıtlı bina ile  ilgili  verilen  11.07.2017 tarih ve 20171139 sayılı dilekçe ile  Küçükkuyu Mıhlı Mah.Akgün Albayrak Cad.Bahçivan Sok. No:5  adresinde Hikmet DEMİR-Celal SIRMA-Gülten AKDEMİR –Neriman YEŞİLDAĞ-Seyfettin ALBAYRAK adına kayıtlı bina ile ilgili verilen  12.07.2017 tarih ve 20171156 sayılı dilekçe   Encümenimizce değerlendirilmiş olup, foseptiğlerinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve   su faturalarına eklenerek tahsil edilmesi taleplerinin  uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:159

KARAR ÖZETİ: İmar yıkım Kararı 3194/32. Mad.

Küçükkuyu Beldesi Gökçetepe Mahallesi Atatürk Caddesi No:2 adresinde bulunan tapuda İ17D23A1B pafta, 249 ada, 6 parselde ŞOK Marketler Ticaret A.Ş. adına kayıtlı izinsiz ve ruhsat eki ve projelerine aykırı olarak  taşınmaz üzerindeki  mağazanın ön giriş ve yan tarafında açık alanda bulunan yerleri kapatarak kapalı alana dahil ettiği BİMER şikayetine konu olmuş ve yapı ;Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından 12.06.2017 tarih ve 07 Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiş olup; söz konusu aykırılıklar 3194 sayılı İmar Kanunun 32.Maddesine istinaden verilen 30 günlük süre  içinde yasal hale getirilmediğinden yıkım işleminin Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği tarafından yapılmasına , 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden kurumumuz Zabıta ve  Fen işleri yetkili elemanlarının gerekli tedbirleri alarak yaptıkları yıkım işleminin masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine ve  TCK ‘nın  184/1. Maddesi gereği  yapı sahibi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:160

KARAR ÖZETİ:Yola Terk

İlgilisi  Nazım DEMİR’in 19/07/2017 tarih ve 20171188  kayıt sayılı dilekçesine istinaden 19.07.2017 tarih ve 20172073 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce  uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile sorumlu mühendis Ahmet Barış GÜRE   tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, Ark Üstü Mevkii, i17d22b2a pafta, 129 ada, 6 nolu parsel için hazırlanan yola terk dosyasında bahsi geçen parselin zeytinlik vasfında olduğu, yeni oluşacak parselin cinsinin arsa olarak değiştirilmesine yönelik Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 3573 sayılı kanun uygulamaların da kapsamak üzere olumlu görüş yasının aranılması gerektiği talimatı gereği 08/07/1993 tarih ve 3/45 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan  i17d22b2a imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmakta olup; 129 ada, 6 parselde zeytinlik vasıflı Nazım DEMİR adına kayıtlı taşınmazın vasfının arsa olarak değiştirilmesinde sakınca yoktur. Parselin tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz yola terkinden sonra kalan kısmın  tam imar parseli olacak şekilde hazırlanan dosyanın 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve  16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

20.07.2017  tarihli Encümen  11  adet karardan ibarettir.