2009 AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI

0
49

2009 AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI

2009 AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI SAAT 14.00 DA LİMAN İÇİ  HALK KÜTÜPHANESİNDE YAPILACAKTIR.

TÜM MECLİS ÜYELERİNE VE HALKIMIZA İLANEN DUYURULUR.

GÜNDEM

1- Açılış ve Yoklama

2- Küçükkuyu Uluslar arası Kültür ve sanat festivalinin tarihinin belirlenmesi.

(03.06.2009/42 sayılı Meclis kararının iptali)

3-2005/9207 Karar sayısı ile çıkarılan işyeri açma ve çalışma ruhsatları Yönetmeliğinin

38.maddesine istinaden işyerlerine verilecek canlı müzik yayınları ile ilgili  ücretin

Belirlenmesi.

4- Belediyemiz Avukatının istifa etmesi nedeniyle 5393 sayılı Belediye Kanununun

49.maddesine istinaden yeni bir avukat ile kısmi zamanlı sözleşme yapılması ile ilgili

konunun görüşülmesi

5-Küçükkuyu Gökçetepe mahallesinde  kamuya ait alanı işgal ederek çadırda

konaklayanların işgal ettikleri alandan çıkarılması ile ilgili konunun

görüşülmesi

6- 5393 Sayalı Belediye Kanununun 76.maddesi ve 8 Ekim 2006 gün ve 26313 sayılı

resmi gazetede yayınlanan kent konseyi yönetmeliğine uygun olarak  Beldemizde

“KENT  KONSEYİ” kurulması

7-Çanakkale Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 15.07.2009 gün ve 11181 sayılı

yazılarına istinaden Hayırsever Fernur SÖZEN tarafından yaptırılması düşünülen

Anaokulu inşaat için pafta:3,ada:175,parsel:3 de mülkiyeti Maliye hazinesine ait olan

taşınmazın 1800 m2 lik kısmının  şehir imar planında anaokulu alanı olarak ayrılması

için hazırlanan imar plan tadilatının görüşülmesi

8-Nuri Cemal SEÇKİN tarafından teklif edilen Tip İmar yönetmeliğinin görüşülmesi

9-Beldemiz Küçükkuyu Adatepe Kocakozlar mevkii pafta:8,parsel:1 Mustafa

BATTAL’a ait taşınmazın kat müsaadesi izni için verilen dilekçenin görüşülmesi

10- Beldemiz Küçükkuyu  Adatepe Bağbaşı pafta:4,parsel: 409’da Dilek KURTULUŞ’a

ait taşınmazın yapılaşma izni  için verilen dilekçenin görüşülmesi

11-Beldemiz Küçükkuyu Adatepe Beybağları mevkii pafta:1,parsel:18’de Hanife

BAŞARAN’a ait taşınmazın içinden geçmesi muhtemel yolun genişliğinin

düşürülmesi talebinin görüşülmesi

12- Çanakkale İli,ayvacık ilçesi,Küçükkuyu Beldesi,Adatepe Köyü,Yalıpınarı mevkii,16

pafta,1274 nolu parselde Hakkı KÖZLEME adına kayıtlı taşınmaz için hazırlanan

1/1000 ölçekli tadilat imar planı dosyasının görüşülmesi

13- Çanakkale İli,ayvacık ilçesi,Küçükkuyu Beldesi,Adatepe Köyü,Beybağlar mevkii,3 pafta,144 ada,6 nolu parselde

Mehmet ÇAM adına kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planı dosyasının görüşülmesi

14-Çanakkale İli,ayvacık ilçesi,Küçükkuyu Beldesi,Adatepe Köyü,Makbere mevkii,1/4 pafta,133 ada,26 nolu parselde

Mehmet GAVAS adına kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planı dosyasının görüşülmesi

15-Kapanış