2009 AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI

0
73

2009 AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI

2009 AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI SAAT 14.00 DA LİMAN İÇİ  HALK KÜTÜPHANESİNDE YAPILACAKTIR.

TÜM MECLİS ÜYELERİNE VE HALKIMIZA İLANEN DUYURULUR.

GÜNDEM

1- Açılış ve Yoklama

2- Küçükkuyu Uluslar arası Kültür ve sanat festivalinin tarihinin belirlenmesi.

(03.06.2009/42 sayılı Meclis kararının iptali)

3-2005/9207 Karar sayısı ile çıkarılan iş yeri açma ve çalışma ruhsatları Yönetmeliğinin 38.maddesine istinaden iş yerlerine verilecek canlı müzik yayınları ile ilgili  ücretin Belirlenmesi.

4- Belediyemiz Avukatının istifa etmesi nedeniyle 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine istinaden yeni bir avukat ile kısmi zamanlı sözleşme yapılması ile ilgili konunun görüşülmesi

5-Küçükkuyu Gökçetepe mahallesinde  kamuya ait alanı işgal ederek çadırda konaklayanların işgal ettikleri alandan çıkarılması ile ilgili konunun görüşülmesi

6- 5393 Sayalı Belediye Kanununun 76.maddesi ve 8 Ekim 2006 gün ve 26313 sayılı resmi gazetede yayınlanan kent konseyi yönetmeliğine uygun olarak  Beldemizde “KENT  KONSEYİ” kurulması

7-Çanakkale Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 15.07.2009 gün ve 11181 sayılı yazılarına istinaden Hayırsever Fernur SÖZEN tarafından yaptırılması düşünülen Anaokulu inşaat için pafta:3,ada:175,parsel:3 de mülkiyeti Maliye hazinesine ait olan taşınmazın 1800 m2 lik kısmının  şehir imar planında anaokulu alanı olarak ayrılması için hazırlanan imar plan tadilatının görüşülmesi

8-N*** C**** S***** tarafından teklif edilen Tip İmar yönetmeliğinin görüşülmesi

9-Beldemiz Küçükkuyu Adatepe Kocakozlar mevkii pafta:8,parsel:1 M****** B*****’a ait taşınmazın kat müsaadesi izni için verilen dilekçenin görüşülmesi

10- Beldemiz Küçükkuyu  Adatepe Bağbaşı pafta:4,parsel: 409’da D**** K*******’a ait taşınmazın yapılaşma izni  için verilen dilekçenin görüşülmesi

11-Beldemiz Küçükkuyu Adatepe Beybağları mevkii pafta:1,parsel:18’de H****** B******’a ait taşınmazın içinden geçmesi muhtemel yolun genişliğinin düşürülmesi talebinin görüşülmesi

12- Çanakkale İli,ayvacık ilçesi,Küçükkuyu Beldesi,Adatepe Köyü,Yalıpınarı mevkii,16 pafta,1274 nolu parselde H**** K****** adına kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planı dosyasının görüşülmesi

13- Çanakkale İli,ayvacık ilçesi,Küçükkuyu Beldesi,Adatepe Köyü,Beybağlar mevkii,3 pafta,144 ada,6 nolu parselde M***** Ç** adına kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planı dosyasının görüşülmesi

14-Çanakkale İli,ayvacık ilçesi,Küçükkuyu Beldesi,Adatepe Köyü,Makbere mevkii,1/4 pafta,133 ada,26 nolu parselde M***** G**** adına kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planı dosyasının görüşülmesi

15-Kapanış