2010 eylül ayı meclis toplantısı kararları

0
83

2010 eylül ayı meclis toplantısı kararları

01.09.2010 Çarşamba günü saat. 14.00 da Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısını yapmak üzere Küçükkuyu Kültür Merkezi Sunum Salonunda toplandı. Yapılan üye yoklaması sonunda; M.S***** Y***** ve B***** A***** izinli diğer üyelerin katılımıyla toplanmıştır.

Belediye Meclisi çalışma yönetmeliğinin 11.maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 21.maddesi gereğince Gündem dışı konu  yoktur.

KARAR NO:2010/66

12 Eylül 2010 Tarihinde   Anayasa değişikliği  için halk oylaması yapılacağından     04.08.2010 gün ve 65 sayılı Meclis kararı  ile yapılacak olan Küçükkuyu Kültür ve sanat festivalinin  iptal edilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2010/67

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin “f “ bendi gereğince 02.06.2010 Gün ve 48 sayılı Meclis kararı ile düzenlenen gelir tarife cetvellerinde; Belediyemize ait Otobüs terminali yeni yapıldığından terminale giriş-çıkış yapacak otobüs,otomobil ve diğer ticari araçların   giriş çıkış ve park   ücretleri  ile Belediyemize yeni alınan kanal açma aracının  çalışma ücreti bulunmadığından; 2011 Mayıs ayı sonuna   kadar  geçerli olmak üzere     aşağıdaki ek tarife cetveli düzenlenmiş olup;düzenlenmiş olan cetvelin uygunluğu Meclisimizce oy birliği ile kabul edilmiştir.

OTOBÜS                                                       :  12 TL

MİNİBÜS : Yıllık                                          : 260 TL

TİCARİ TAKSİ :Yıllık                                 :130 TL

ŞEHİRLER ARASI TAKSİ: Yıllık              :250 Tl

AYVACIK MİNÜBÜSLERİ : Yıllık            :130 TL

KANAL AÇMA      : Seferi                           :   35 TL

KARAR NO:2010/68

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 36.maddesine istinaden 2010 mali yılı bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında ödenek aktarması ihtiyacı olduğundan diğer gider tertiplerine yapılacak olan aktarmaların listesi karar ekinde olup; Uygunluğu Meclisimizce oy birliği ile kabul edilmiştir.

KARAR NO:2010/69

Belediyemiz sınırları içinde Adatepe , Damönü mevkii 508 ada , 34 nolu parsel için hazırlanan ilave imar planı teklifi  yapılan görüşmeler sonunda; Arazi incelemesi yapılacağından bir sonraki mecliste görüşülmesine karar verildi.

KARAR NO:2010/70

Belediyemiz sınırları içinde orta mahalle mevkiinde pafta 4 , parsel 716 parselde kayıtlı taşınmazın bir bölümü için hazırlanan imar planı (değişikliği) tadilatı plan müellifince hazırlanarak sunulmuştur. Yapılan incelemede zemin kat ticaret olarak çekme mesafeleri kitle ( kütle ölçüsü verilerek) olarak önerilmiş olduğu görülmüştür. Ancak yoğunluk bu tadilat çalışmasının dosya teklifinde plan değişikliğine esas olmak üzere hazırlanmış ve Çanakkale Bayındırlık ve İskan müdürlüğünce görülmüştür onaylı raporunun  3194 sayılı İmar Kanununun 8-b maddesine göre  uygun olduğuna bir ay süreyle ilan edilmesi ve askıya asılmasına askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2010/71

S***** Ö***** G***** adına kayıtlı ¼ pafta,237 ada,15-16 parseller için hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar plan dosyasının görüşülmesi sonunda: 03.02.2010 gün ve 22 sayılı Meclis kararına istinaden  11.50 irtifa, 3 kat,Zemin kat Ticaret (asma katlı)kararı alınmıştır.(E: 1.20) Bu tadilat dosyası ile kütle ve çekme mesafeleri ve yükseklik aynı kalmak kaydıyla  asma kat yapılabilmesi için E: 1.50 olarak hazırlanan tadilat dosyasının 3194 sayılı İmar Kanununun 8-b maddesine göre  uygun olduğuna bir ay süreyle ilan edilmesi ve askıya asılmasına askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

C***** B*****                     Me***** Ç*****            A** C***

Belediye Başkanı                           Katip                                 Katip