2010 MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI KARARLARI

0
465

2010 MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI KARARLARI

05.05.2010 Çarşamba günü saat. 14.00 da Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısını yapmak üzere Küçükkuyu Kültür Merkezi Sunum Salonunda toplandı. Yapılan üye yoklaması sonunda;  A.R***** C*****’in ( Mazeretli) dışında tüm üyelerin mevcut olduğu görüldü. ALINAN KARARLAR TÜM MECLİS ÜYELERİMİZE VE HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

KARAR NO : 2010/45

5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.maddesi gereğince 2009 mali yılı kesin hesabının görüşülmesine geçildi.

Gelir Gider Kesin hesap ve Yönetim dönemi hesabı üzerinde yapılan inceleme ve görüşmeler sonunda: Kanunla tahsiline yetki verilen gelirlerin tahsil edildiği, Bütçe dışı ödeme yapılmadığı verilen ödeneklerin yerinde kullanıldığı anlaşılarak aşağıda dökümü yapılan Gelir gider kesin hesapları madde madde oylanarak yapılan oylama aşağıdaki gibidir.

2009 MALİ YILI GİDER KESİN HESABI

CARİ HARCAMALAR

01 -PERSONEL GİDERLERİ (M.S***** Y*****’ın Çekimserliği

Diğer üyelerin kabulü)

02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PİRİMİ GİDERLERİ

M.S***** Y*****’ın Çekimserliği Diğer üyelerin kabulü)

03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

(M.S***** Y*****-B**** A***** Çekimser diğer üyelerin kabulü

04- FAİZ GİDERLERİ  Tüm üyelerin kabulü

05- CARİ TRANSFERLER Tüm üyelerin kabulü

06- YATIRIM HARCAMALARI Tüm üyelerin kabulü

2009 Yılı Gider kesin hesabının tümü üzerinde yapılan oylama sonunda

M.S***** Y*****’ın çekimserliği diğer üyelerin kabulü ile oy

çokluğu ile kabul edilmiştir.

2009 MALİ YILI GELİR KESİN HESABI

01 VERGİ GELİRLERİ

(M.S*****Y*****’ın Çekimserliği Diğer üyelerin kabulü)

03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ

(M.S*****Y*****’ın Çekimserliği Diğer üyelerin kabulü)

04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

(B*****A*****’ın çekimserliği diğer üyelerin kabulü)

05 DİĞER GELİRLER

(M.S***** Y*****’ın Çekimserliği Diğer üyelerin kabulü)

06 SERMAYE GELİRLERİ

(Tüm üyelerin Kabulü)

2009 Yılı Gelir kesin hesabının tümü üzerinde yapılan oylama sonunda

B***** A*****’ın çekimserliği diğer üyelerin kabulü ile oy

çokluğu ile kabul edilmiştir.

2009 Mali Yılı Bütçemiz………………………. :    5.397.661.00

2008 Mali Yılından Devreden ödenek (Kana.)  :       900.000.00

2009 Mali Yılı Kanalizasyon ödeneği                 :    8.140.000.00

2009 Mali Yılı Ödenek toplamı……………….  :  14.437.661.00

2009 Mali Yılı yapılan harcama………………  :    5.938.380.85

2009 Mali Yılı imha edilen ödenek…………… :    8.499.280.15

2009 Mali Yılında kodlar arası aktarılan ödenek     824.351.00

2010 Mali Yılına devreden ödenek…………… :    6.950.188.51

(Kanalizasyon)

*****************************************************

Kanalizasyon ödenek icmali

2009 (Kanalizasyon ödenek)                                :   8.140.000.00

2008 (Kanalizasyon ödenek)                                :      900.000.00

TOPLAM : —————–

9.040.000.00

2009 Yılında Fatura ödemeleri(Kanaliza)              2.089.811.49

—————-

6.950.811.49

2009 MALİ YILI GELİR KESİN HESABI

2009 Mali Yılı Bütçemiz………………………. :   5.397.661.00

2008 Mali Yılından Devreden tahakkuk………:      630.049.05

2009 Mali Yılında yapılan tahakkuk…………  :   4.340.864.75

2009 Mali Yılı  toplam tahakkuk………………:   4.970.913.80

2009 Mali Yılı tahsilatı………………………….:   4.109.570.32

2010 Mali Yılı ret ve iadeler…………………… :  —————-

2010 Mali Yılına devreden tahakkuk…………. :     861.343.48

2009 Mali Yılı net geliri………………………… :  3.659.570.32

KARAR NO : 2010/46

Küçükkuyu Adatepe Akçukurlar mevkii Pafta: İ17d18c4d,Ada:207, Parsel : 9 da M***** Y*****’a ait arsanın zemin katının ticarethaneye dönüştürülmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli tadilat imar planı dosyasının imar komisyonuna havale edilerek bir sonraki Mecliste görüşülmesine Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO :  2010/47

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin “e” bendi gereğince       aşağıda dökümü yapılan   İ***** G*****’a ait 233.48 m2 lik   taşınmaz  ile Belediyemize ait 269.20m2 lik (1865/2400 Hisseli) taşınmazın  miktar ve bedel farkı gözetmeksizin takasının yapılması için Encümene Yetki verilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

İLİ                          : ÇANAKKALE

İLÇESİ                  : AYVACIK

BELDE                  : KÜÇÜKKUYU-YEŞİLYURT

MEVKİİ                : TOPÇULAR  MEVKİİ

ADA                       :  165

PAFTA                  : i17D22B2A

PARSEL               : 22

ALANI                  : 233.48 M2

———————————————————————————————

İLİ                          : ÇANAKKALE

İLÇESİ                  : AYVACIK

BELDE                  : KÜÇÜKKUYU

MEVKİİ                : TOKATİÇİ MEVKİİ

ADA                       : 161

PAFTA                  : 1/4

PARSEL               :  6

ALANI                  :  269.20 M2 (1865/2400)