2013 EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

0
360

2013 EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02.10.2013 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda toplanacaktır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

GÜNDEM :

1- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 62.maddesi gereğince Belediyemizin 2014 yılına ait Gelir-Gider Bütçesinin görüşülmesi

2-Hizmet alımı ihalesi yapılarak 2014 yılında personel çalıştırılması konusunun görüşülmesi

3- Kurumumuz Emlak Su Tahsilat Servisi tarafından verilen 11.09.2013 gün ve 20132346 sayılı teklif müzekkeresinin görüşülmesi

4- 10.08.2005 tarih ve 25902 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliği’nin 29,30 ve 31. maddeleri gereğince Beldemizde içkili yer bölge tespiti yapılması konusunun görüşülmesi

5-Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi, Pekmez ocağı Mevkii, Pafta:İ17D23A1A, Ada:138,Parsel:35 ve 36’da bulunan arsa vasıflı taşınmazın Kurumumuza ait olan hissesinin satın alınması hususunda verilen dilekçenin görüşülmesi

6- Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Adatepe Köyü, Çayırcık Mevkii, Pafta: İ17D–18-D,509 ada, Parsel:2’de H**** Z**** M**** ve E**** Z***** S***** adlarına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/5000 ölçekli İlave ve Tadilat Nazım İmar Planı dosyasının görüşülmesi

7-Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Köyü, Beybağlar Mevkii, Pafta: İ17D–23-A-1-B, 290 ada, Parsel:42’de T**** Y***** adına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı dosyasının görüşülmesi

8-Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Yalıpınarı Mevkii, Pafta: 50 L Id, 154 ada, Parsel:22-23-24-18’deki taşınmazlar için Belediyemiz adına resen hazırlatılan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı dosyasının görüşülmesi

9-Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Beybağlar Mevkii, Pafta: İ17-D-23-A-1-B, 130 ada, Parsel:21’deki taşınmaz için Belediyemiz adına resen hazırlatılan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı dosyasının görüşülmesi

10-Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Mıhlı Mevkii, Pafta: İ17-D-19-D-4-A, 228 ada, Parsel:11’deki taşınmaz için Belediyemiz adına resen hazırlatılan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı dosyasının görüşülmesi