2013 EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

0
253

2013 EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 04.09.2013 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda toplanacaktır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

GÜNDEM :

1- Açılış ve Yoklama

2-Kızılay Derneği Küçükkuyu şubesinin 05.08.2013 tarihli dilekçesinin görüşülmesi

3- 07–10.EKİM.2013 tarihleri arasında AB Komisyonu ve Bölgeler Komitesi’nin birlikte hazırladığı Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftası “ Open Days ” etkinliği için Belçika’nın Brüksel Şehrine yapılacak toplantıya katılım konusunun görüşülmesi

4-10.08.2005 tarih ve 25902 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliği’nin 29,30 ve 31. maddeleri gereğince Beldemizde içkili yer bölge tespiti yapılması konusunun görüşülmesi
5-01.06.2013 Gün ve 28664 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında Kurumumuz Fen İşleri Müdürlüğü’nün vermiş olduğu değişiklik tekliflerinin görüşülmesi
6-Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Sahil Mahallesi, Orta Mahalle Mevkii, Pafta:İ17D23A1A, Ada:165,Parsel:26’da bulunan arsa vasıflı taşımazın Kurumumuza ait olan hissesinin Ali Atfi ANGİR tarafından satın alınması için verilen dilekçenin görüşülmesi

7-5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin “n” bendi gereğince Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesinde ismi verilmeyen sokağa isim verilmesi konusunun görüşülmesi

8-Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Karaotlar Mevkii, Pafta: İ17D–18-C–3-B, Parsel:877’de Fernur SÖZEN adına hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı dosyasının görüşülmesi

9-Musa SAKALLI, Mediha COŞKUN, Sebahat TÜRKKAN, Dilek TANRIVERDİ, Cavidan GÖKSOY ve Hasan TAN tarafından verilen 26.08.2013 tarihli dilekçelerin görüşülmesi

10-Kapanış