2013 HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

0
337

2013 HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 05.06.2013 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda toplanacaktır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

GÜNDEM :

1- Açılış ve Yoklama

2- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri kanunun ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin “ f “ bendi gereğince gelir tarife cetvelinin düzenlenmesi ile ilgili konunun görüşülmesi

3-İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kurumumuza devri uygun görülen bir adet otobüsün kabulü konusunun görüşülmesi

4- Zabıta Biriminin 23.05.2013 tarih ve 20131203 sayılı teklifi ile Taksi Durakları ve Toplu Taşımacılık Yönetmeliği konusunun görüşülmesi

5-E*** S***** ve V***** A**** adına kayıtlı taşınmaz için verilen 19.04.2013 tarihli dilekçenin görüşülmesi

6-Adatepe Köyü tüzel Kişiliği adına Muhtar M***** E*** ile Mıhlı Mahallesi 2.Yalıpınarı Sokak sakinleri tarafından verilen 29.05.2013 tarihli dilekçenin görüşülmesi

7-Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi, Pafta: 50 K IVa, 50 K IVd, Ada:190, Parsel:13’de B**** T***** adına Hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı dosyasının görüşülmesi

8-Kapanış