2014 EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

0
303

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.10.2014 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda toplanacaktır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

GÜNDEM :

1- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 62.maddesi gereğince Belediyemizin 2015 yılına ait Gelir-Gider Bütçesinin görüşülmesi

2-Hizmet alımı ihalesi yapılarak 2015 yılında personel çalıştırılması konusunun görüşülmesi

3-Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Adatepe Köyü, Mıhlı mevkii,İ17-D-19-D-4-D pafta,217 ada,5 nolu parselde Ayşe Nil TERZİ adına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 Ölçekli uygulama İmar Planı teklifinin görüşülmesi

4-Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Yalıpınarı mevkii,İ17-D-18-C-3-B pafta,197 ada,75,79 ve 76 nolu parsellerde Yusuf UĞUR adına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 Ölçekli uygulama İmar Planı teklifinin görüşülmesi

5-Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Beybağlar mevkii,İ17-D-23-A-1-B pafta,160 ada,34,35,36,37,38,39,40,41,nolu parsellerde Yaşar ÖZKAN, Yazgülü Sevgi ÇETİN, Ali ÇELİK, Hüseyin ÇELİK, Nuri ŞAHİN ve Ali ŞAHİN adlarına kayıtlı taşınmazlar için hazırlatılan 1/1000 Ölçekli uygulama İmar Planı teklifinin görüşülmesi

6-2464 Sayılı Belediye Gelirleri kanunun ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin “ f “ bendi gereğince düzenlenen gelir tarife cetvelinde değişiklik yapılması konunun görüşülmesi

7-Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 15.09.2014 tarih ve 1892 sayılı kurul kararı gereği 164 ada,25 parsel için hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, plan açıklama raporu değişikliğinin görüşülmesi