25.09.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARARLARI

0
321

Belediye Encümeninin 25.09.2014 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan karar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:196
Belediyemiz Encümeni 25.09.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Kurban Bayramı Kesim Ücretleri
Kurban Bayramı gelmesi nedeniyle Bayram boyunca Beldemizde ehil kasaplar tarafından kesimi ve kemikten ayırma işlemi yapılacak olan kurbanlık hayvanlarla ilgili olarak; Kesimlerin Belediyemiz veterineri kontrolünde ve temizliğinin Kurumumuza ait olmak üzere piyasadaki kasaplar tarafından yapılıp aşağıdaki belirtilen ücretlerin ehil kasaplara kalmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

BÜYÜKBAŞ KURBANLIK HAYVAN KESİM ÜCRETİ
( Kesme,Yüzme,etini kemiğinden ayırma) : 400.00 TL

KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK HAYVAN KESİM ÜCRETİ
( Kesme,Yüzme,sakatatının çıkarılması) : 30.00 TL

BÜYÜKBAŞ KURBANLIK HAYVAN KESİM ÜCRETİ
( Kesme,Yüzme,4 parçaya ayırma) : 250.00 TL