2014 EKİM AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
389

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 01.10.2014 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 87
Küçükkuyu Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereği 01.10.2014 tarihinde Kültür Merkezi toplantı salonunda toplanıldı. Üye çoğunluğunun sağlanmasından dolayı toplantıya devam edildi. Eylül ayına ait alınan kararlar 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22 nci maddesi gereğince meclis üyelerine dağıtıldı. Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 1: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 62.maddesi gereğince Belediyemizin 2015 yılına ait Gelir-Gider Bütçesinin görüşülmesi
Küçükkuyu Belediyesinin stratejik ve performans programına uygun olarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 61.maddesi hükümlerine göre hazırlanan 2015 Mali yılı Gelir-gider taslak bütçesi, aynı kanunun 62.maddesi hükümlerine göre Başkanlıkça 28.08.2014 tarih ve 20142687 sayılı yazı ile Encümene sunulmuş ve Encümence 28.08.2014 tarih ve 180 sayılı karar ile 30 gün içinde incelenmesine ve akabinde meclise sunulmasına karar verilmiştir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve kontrol kanununun 82/c maddesi gereğince Ekonomik sınıflandırmanın 4.düzeyine ilişkin listesi esas alınarak gider ayrıntılı harcama programı ve finansman programı düzenlenmiştir.
2015 mali yılı gelir ve gider bütçesi ve ekleri incelenerek; 5393 sayılı Belediye Kanunun 62.maddesi hükümlerine göre Mali hizmetler Müdürlüğü’nce hazırlanan bütçe 05.08.2014 tarihinde Başkanlık Makamına tevdi edilmiştir. Başkanlık Makamı 28.08.2014 tarih ve 20142687 sayılı yazı ile Encümene sunmuş ve Encümence 28.08.2014 tarih ve 180 sayılı karar ile 30 gün içinde incelenmesine ve akabinde meclise sunulmasına karar verilmiştir. İncelenen bütçenin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 61.maddesi hükümlerine göre uygun olarak hazırlandığı görülerek;
A-GİDER BÜTÇESİ

01-Yasama ve yürütme Organları Hizmetleri 465,000.00-
01.-Başkanlık……………………………………… 465,000.00-
5.01-Personel Giderleri…………….: 113,000.00-
5.02-Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri………………. 7,000.00-
5.03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri……………………… 345,000.00-
Bu bölümde yer alan (Başkanlık, Encümen ve Meclis Faaliyetleri) için yukarıda teklif edilen ödeneklerin A***** İ***** G*****’ün reddi diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ………………3,251.000.00-
5.-Mahalli İdareler……………………………………3,251.000.00-
01-Personel Giderleri……………………………………603,000.00-
02-Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderleri… 93,000.00-
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri……………………… 435,000.00-
04-Faiz Giderleri…………………………………………600,000.00-
05-Cari Transferler……………………………………… 117,000.00-
06-Sermaye Giderleri….…………………………………0
09-Yedek Ödenekler….……………………………… 1,403.000.00-

Bu bölümde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğü Faaliyetleri için yukarıda teklif edilen ödeneklerin A***** İ***** G*****’ün reddi diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

ZABITA HİZMETLERİ……….…………………… 293,000.00-
5.-Mahalli İdareler……………………………………… 293,000.00-
01-Personel Giderleri…………………………………… 219,000.00-
02-Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderleri…: 40,000.00-
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri……………………… : 34,000.00-

Bu bölümde yer alan Zabıta Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödeneklerin A***** İ***** G*****’ün reddi diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

İTFAİYE HİZMETLERİ……………….…………… 349,000.00-
5.-Mahalli İdareler………………………………………349,000.00-
01-Personel Giderleri…………………………………… 263,000.00-
02-Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderleri…: 54,000.00-
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri……………………… 32,000.00-
Bu bölümde yer alan İtfaiye Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödeneklerin A***** İ***** G*****’ün reddi diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

PARK BAHÇE TARIM HİZMETLERİ ………… 181,000.00-
5.-Mahalli İdareler………………………………… 181,000.00-
01-Personel Giderleri………………………………… 111,000.00-
02-Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderleri…25,000.00-
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri…………………… 45,000.00-

Bu bölümde yer alan Park bahçe tarım hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödeneklerin A***** İ***** G*****’ün reddi diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

İNŞAAT İŞLERİ HİZMETLERİ ( FEN İşleri ) …… .2,255.000.00-
5.Mahalli İdareler………………………………………2,255.000.00-
01.Personel Giderleri…………………………………….579,000.00-
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri..95,000.00-
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri………………………..710,000.00-
06.Sermaye Giderleri……………………………………871,000.00-

Bu bölümde yer alan inşaat işleri hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödeneklerin A***** İ***** G*****’ün reddi diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Karayolu Sistemi İşletme İşleri ve Hizmetleri…………..60,000.00-
5.Mahalli İdareler………………………………………..60,000.00-
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri……………………….57,000.00-
06.Sermaye Giderleri………………………………………3,000.00-

Bu bölümde yer alan Karayolu Sistemi İşletme İşleri ve Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödeneklerin A***** İ***** G*****’ün reddi diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Atık Yönetimi Hizmetleri (Temizlik Hizmetleri)……….5,132.000.00-
5.Mahalli İdareler………………………………………..5,132.000.00-
01.Personel Giderleri…………………………………….1,165.000.00-
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri. 236,000.00-
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri……………………… 3,731.000.00-

Bu bölümde yer alan Atık Yönetimi Hizmetlerinin (Temizlik Hizmetleri )ifası için yukarıda teklif edilen ödeneklerin A***** İ***** G*****’ün reddi diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Atık Su Yönetimi Hizmetleri (Kanalizasyon-Arıtma)……611,000.00-
5.Mahalli İdareler……………………………………….. 611,000.00-
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri……………………… 610,000.00-
06.Sermaye Giderleri……………………………………… 1,000.00-

Bu bölümde yer alan Atık Su Yönetimi Hizmetlerinin (Kanalizasyon-Arıtma )ifası için yukarıda teklif edilen ödeneklerin A***** İ***** G*****’ün reddi diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplum Refahı Hizmetleri ( İmar Hizmetleri)… 921,000.00-
5.Mahalli İdareler………………………………………. 921,000.00-
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri……………………… 171,000.00-
06.Sermaye Giderleri……………………………………750,000.00-

Bu bölümde yer alan Toplum Refahı Hizmetlerinin ( İmar Hizmetleri) ifası için yukarıda teklif edilen ödeneklerin A***** İ***** G*****’ün reddi diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Su Temini Hizmetleri ………. 186,000.00-
5.Mahalli İdareler……………………………………….. 186,000.00-
01.Personel Giderleri……………………………………. 98,000.00-
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri. 25,000.00-
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri……………………… 62,000.00-
06.Sermaye Giderleri………………………………………1,000.00-

Bu bölümde yer alan Su Temini Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödeneklerin A***** İ***** G*****’ün reddi diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Halk Sağlığı Hizmetleri ………. 341,000.00-
5.Mahalli İdareler……………………………………….. 341,000.00-
01.Personel Giderleri……………………………………. 195,000.00-
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri. 44,000.00-
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri……………………… 102,000.00-
Bu bölümde yer alan Halk Sağlığı Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödeneklerin A***** İ***** G*****’ün reddi diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Dinlenme ve Spor Hizmetleri………………..17,000.00-
5.Mahalli İdareler…………………………….17,000.00-
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri…………….17,000.00-

Bu bölümde yer alan Dinlenme ve Spor Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödeneklerin A***** İ***** G*****’ün reddi diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Kültür Hizmetleri…………………………………………..344,000.00-
5.Mahalli İdareler…………………………………………. 344,000.00-
01.Personel Giderleri…………………………………………72,000.00-
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri. 13,000.00-
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri……………………… 259,000.00-

Bu bölümde yer alan Kültür Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödeneklerin A***** İ***** G*****’ün reddi diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Eğitim Hizmetleri………………………………….48,000.00-
5.Mahalli idareler………………………………….48,000.00-
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri………………….48,000.00-

Bu bölümde yer alan Eğitim Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödeneklerin A***** İ***** G*****’ün reddi diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri……………. 248,000.00-
07.Sosyal Güvenliği Bulunmayanlara Sağlanan Hizmetleri.. 248,000.00-
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri……………………………..87,000.00-
05.Cari Transferler…………………………………………. 161,000.00-

Bu bölümde yer alan Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödeneklerin A***** İ***** G*****’ün reddi diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Belediye Başkanı C**** B*****; 2015 mali yılı gider bütçesini; Tüm kod toplamları: 14,702.000,00-TL olarak bağlamış bulunuyoruz. Şimdide gelir bütçesinin görüşülmesine geçiyorum.

B-GELİR BÜTÇESİ

01-VERGİ GELİRLERİ…………….…………………4,950,000.00-
2.-Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler….…………… 2,920,000.00-
3.-Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri…………..: 335,000,00-
6.-Harçlar…………………………… : 1,694,000.00-
9.-Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler….……… 1,000.00-

03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ……… 1,966.000.00-
1.-Mal ve Hizmet Satış Gelirleri………………………1,366.000.00-
6.-Kira Gelirleri………………………………………… 500,000.00-
9.-Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri……………… 100,000,00-

04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER… 1,662.000.00-
2.-Merkezi yönetim bütçesine dahil id.al.bağ.ve yrd……….. 460,000.00-
3.-Diğer İdarelerden alınan bağış ve yardımlar…………… 2,000.00-
4.-Kurumlardan ve kişilerden alınan bağış ve yardımlar…. 1,100.000,00-
5.-Proje Yardımları…………………. . : 100,000.00-

05-DİĞER GELİRLER…………………………………. : 5,304.000.00-
1.-Faiz Gelirleri………………………………… ………..: 135,000.00-
2.-Kişi ve Kuruluşlardan alınan paylar……………………: 4,704.200.00-
3.-Para Cezaları…………………………………………… 150,000.00-
9.-Diğer Çeşitli gelirler……………………………………… 314,800.00-

06-SERMAYE GELİRLERİ………………………………..: 650,000.00-
1.-Taşınmaz satış gelirleri…………………………………… 417,000.00-
2.-Taşınır satış gelirleri……………………………………… 225,000.00-
3- Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri…………………… 8,000.00-

08-ALACAKLARDAN TAHSİLAT………………………….170,000.00-

09-RED VE İADELER……………………………………… 50.000,00-
1.-Vergi gelirleri……………………………………………… 20,000.00-
3.-Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri…………………………… 25,000.00-
5.-Diğer gelirler…………………………………………… 5,000.00-

2015 mali yılı Gelir bütçesi için yukarıda gösterilen ödeneklerin 14,702.000.00-TL olarak A***** İ***** G*****’ün reddi diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.
Belediye Başkanı C***** B***** Böylece 2015 yılı Gelir bütçesinin 14,702.000.00-TL’si olarak kabulüne el kaldırmak suretiyle yapılan oylama sonucu A**** İ***** G****’ün reddi diğer üyelerin kabulü ile oy çokluğu ile kabul edildi.

KARAR NO: 88
Belediye Başkanı C**** B**** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 2: Belde nüfusumuzda yıl içerisinde mevsimsel ve tatil dönemlerinde aşırı artışlar gözlenmektedir. Bu gibi durumlarda; Belediyemizin hizmet ve sorumluluk sahalarının geniş alanlara yayılması sebebiyle zaman zaman sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu yüzden Belediye Başkanlığımız hizmetlerinin 2015 ve izleyen yıllar içersinde halkımıza aksatılmadan seri ve sağlıklı bir şekilde ulaştırılması amacıyla, mevcut yıl içinde yetersiz kalabilecek olan Belediyemiz Fen, Temizlik, Büro Hizmetleri için destek sağlamak ve koordinatör personel için 11.09.2014 Perşembe günü 29116 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan torba kanunun 14.maddesine göre bir ile üç yıl arasında olmak üzere hizmet alım ihalesi yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 89 PİN:UİP-309,10
Belediye Başkanı C**** B**** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 3: Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Adatepe Köyü, Mıhlı mevkii,İ17-D-19-D-4-D pafta,217 ada,5 nolu parselde Ayşe Nil TERZİ adına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 Ölçekli uygulama İmar Planı teklifinin incelenmek üzere imar komisyonuna havale edilmesine ve bir sonraki mecliste görüşülmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 90 PİN:UİP-309,8
Belediye Başkanı C**** B**** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 4: Belediye Meclisinin 03.09.2014 tarih ve 83 sayılı kararı ile incelenmek üzere imar komisyonuna havale edilen Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Yalıpınarı mevkii,İ17-D-18-C-3-B pafta,197 ada,75,79 ve 76 nolu parsellerde Y**** U**** adına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 Ölçekli uygulama İmar Planı teklifi gündeme geldi.
03.09.2014 tarihli Belediye Meclis Toplantısında imar komisyonuna havale edilen Beldemiz sınırları içinde Yalıpınarı mevkii tapuda; İ17D-18C-3B pafta, 197 ada, 75-76-79 nolu parsellerde Y**** U**** adına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi komisyonca görüşülmüş olup, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu düzenlenen raporda “teklif edilen 1/1000 uygulama plan değişikliğinin genel değerlendirilmesinde plan hazırlanması, değişikliğine esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarından dosya içinde mülkiyeti içine alan veya mülkiyetinde dahil olduğu alan için hazırlanan jeolojik ve jeoteknik etüt raporuna rastlanmamıştır. Bu yönüyle Komisyonumuz bir görüş bildirememiştir.” Denilmektedir. Bu nedenle dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için dosyanın ilgilisine iadesine, eksikliklerin tamamlatılmasından sonra teklifin imar komisyonunda incelenip bir sonraki mecliste görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 91 PİN:UİP-309,9
Belediye Başkanı C**** B**** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 5: Belediye Meclisinin 03.09.2014 tarih ve 84 sayılı kararı ile incelenmek üzere imar komisyonuna havale edilen Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Beybağlar mevkii,İ17-D-23-A-1-B pafta,160 ada,34,35,36,37,38,39,40,41,nolu parsellerde Y**** Ö****, Y**** S**** Ç****, A** Ç****, H***** Ç****, N*** Ş**** ve A** Ş**** adlarına kayıtlı taşınmazlar için hazırlatılan 1/1000 Ölçekli uygulama İmar Planı teklifi gündeme geldi.
03.09.2014 tarihli Belediye Meclis Toplantısında imar komisyonuna havale edilen Beldemiz sınırları içinde Mıhlı Mahallesi, Beybağlar mevkii tapuda; İ17D-23A-1B pafta, 160 ada, 34-35-36-37-38-39-40-41 nolu parsellerde Y**** Ö****, Y**** S**** Ç****, A** Ç****, H***** Ç****, N*** Ş**** ve A** Ş**** adlarına kayıtlı taşınmazlar için hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi komisyonca görüşülmüş olup, dosya üzerinde yapılan inceleme sonuncu düzenlenen raporda” teklif edilen 1/1000 uygulama plan değişikliğinin genel değerlendirilmesinde plan hazırlanması, değişikliğine esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarından dosya içinde mülkiyeti içine alan veya mülkiyetinde dahil olduğu alan için hazırlanan jeolojik ve jeoteknik etüt raporuna rastlanmamıştır. Bu yönüyle Komisyonumuz bir görüş bildirememiştir.” Denilmektedir. Bu nedenle dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için dosyanın ilgilisine iadesine, eksikliklerin tamamlatılmasından sonra teklifin imar komisyonunda incelenip bir sonraki mecliste görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 92
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 6: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri kanunun ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin “ f “ bendi gereğince düzenlenen gelir tarife cetvelinde değişiklik yapılması konusu gündeme geldi.Belediye Meclisinin 04.06.2014 tarihli toplantısında 45 sayılı karar ile belirlenen ”Çatı uygulamalarından m2’sinden (Son katta bağlantılı piyesin net m2 sine göre)” ücretinin müfettiş raporunda yapılan inceleme neticesinde meclisin yetkisinde olmadığı anlaşılmıştır.Bu nedenle fiyat tarife cetveline sehven yazılan ”Çatı uygulamalarından m2’sinden (Son katta bağlantılı piyesin net m2 sine göre)” ücretinin geriye dönük olarak ta tarife cetvelinden kaldırılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 93
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 7: Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 15.09.2014 tarih ve 1892 sayılı kurul kararı gereği 164 ada,25 parsel için hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, plan açıklama raporu değişikliği gündeme geldi.5393 sayılı Belediye Kanunun 27.maddesine istinaden Belediye Meclis üyesi H****** S****** gündem maddesinin görüşülmesine başlamadan önce konu birinci derece akrabasının dosyası olduğundan toplantı salonunun dışına davet edildi. Belediye Meclis üyesi H***** S***** toplantı salonunun dışına çıktıktan sonra Fen İşleri Müdürlüğü’nün 14.07.2014 tarihinde Başkanlık Makamına yazmış olduğu teklifte; Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 15.09.2014 tarih ve 1892 sayılı kurul kararı gereği plan açıklama raporu değişikliğe gidilerek yeniden düzenlenmiştir.15.09.2014 tarih ve 1892 sayılı kurul kararında “ Çanakkale ili, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesinde bulunan, özel mülkiyet adına kayıtlı, tescilli 164 ada,25 parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı açıklama raporunun; Kurulumuzun 24.06.2014 tarih / 1754 sayılı kararıyla istenilen düzeltmeler doğrultusunda hazırlanmadığından uygun olmadığına, anılan karar doğrultusunda hazırlanacak plan açıklama raporunun Kurulumuza iletilmesine karar verildi.” Denilmektedir. Koruma kurulunca alınan karar doğrultusunda sorumlu plan müellifi tarafından alınan karar doğrultusunda yeniden hazırlanan ve idareye sunulan 1/1000 uygulama imar planı açıklama raporunun Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne uygunluğunun onayı için görüşülmek üzere gönderilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.