2014 KASIM AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
436

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 05.11.2014 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 94
Küçükkuyu Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereği 05.11.2014 tarihinde Kültür Merkezi toplantı salonunda toplanıldı. Üye çoğunluğunun sağlanmasından dolayı toplantıya devam edildi. EKİM ayına ait alınan kararlar 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22 nci maddesi gereğince meclis üyelerine dağıtıldı. Belediye ve Meclis Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 1: 01.10.2014 tarihinde toplanan Belediye Meclisinin almış olduğu Ekim ayı meclis kararlarının yazıldığı şekliyle oylanması konusunun görüşülmesine başlandı. 01.10.2014 tarihli meclis toplantısında 2015 yılı gelir gider bütçesi ana kalem maddeleri üzerinden tek tek okunmuştur. Ancak sehven yapılan bir hata sonucu bütçe o günkü mecliste bütün olarak onaylanarak kabul edilmişti. Karar yazım aşamasında sehven yapılan hata fark edilerek meclis kararı usulüne uygun bir şekilde yazılmıştır. Meclis kararımızda ana kalem maddeleri açıklayıcı bir şekilde ayrı ayrı yazılmıştır. Bu nedenle 01.10.2014 tarihinde yapılan meclis toplantısında alınan kararların yazıldığı şekliyle oylanması hususunda yapılan el kaldırmak suretiyle yapılan oylama sonucu meclis kararlarının yazıldığı şekilde kabul edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 95
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 2: 08.04.2014 tarih ve 15 sayılı karar ile bir yıl görev yapmak üzere seçilen imar komisyon üyelerinden AKP siyasi parti grubundan Ö***** D***** komisyon üyeliğinden istifa etmiştir.5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi gereğince Meclis üyeleri arasından boşalan bir adet komisyon üyeliği için gizli oylamaya geçildi. Yapılan gizli oylama sonucu okunan oy pusulalarına göre AKP siyasi parti grubundan H***** A***** ( 7 oy ), CHP siyasi grubundan A** C*** ( 1 oy) ve CHP siyasi parti grubundan H***** S***** ( 2 oy) almışlardır. En çok oyu alan AKP siyasi parti grubundan H**** A**** 2015 yılı Nisan ayında yapılacak komisyon üyeliği seçimlerine kadar görev yapmak üzere imar komisyonuna seçilmiştir.

KARAR NO: 96
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 3: T.H.S.S.Kuşakkaya Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu üyelerinden A***** Ş***** T***** ve M***** K******* ortak imzalı kooperatife ait Adatepe Köyü,Karaağaçbayırı mevkii,İ17D18C4A pafta,509 ada,131 parseldeki 65,69 mt2 lik taşınmazın ve içindeki sekiz adet zeytin ağacının şartsız ve bedelsiz olarak Kurumumuza bağışlanması talebinin uygunluğuna ,tapuda devir teslim işlemleri için Belediyemiz adına her türlü imzayı atmaya İ**** Ş**’in görevlendirilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 97 PİN:UİP-309,10
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 4: 01.10.2014 tarih ve 89 sayılı karar ile incelenmek üzere imar komisyonuna havale edilen Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Adatepe Köyü, Mıhlı mevkii,İ17-D-19-D-4-D pafta,217 ada,5 nolu parselde A*** N** T**** adına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 Ölçekli uygulama İmar Planı teklifinin görüşülmesine başlandı. Belediyemiz Meclisinin 01/10/2014 tarih, 89 sayılı kararı ile Belediyemiz İmar Komisyonuna yapılan havalesi sonucu hazırlanan 21/10/2014 tarihli Rapor Meclis’te açık okundu.” 01.10.2014 tarihli Belediye Meclis toplantısında komisyona havale edilen Beldemiz sınırları içinde Mıhlı mevkii tapuda; İ17-D-19-D-4-D pafta,217 ada,5 nolu parselde A*** N** T**** adına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 Ölçekli uygulama İmar Planı teklifi komisyonumuzca görüşülmüş olup, dosya üzerinde yapılan incelemede teklif edilen 1/1000 Ölçekli uygulama İmar Plan değişikliğinin 25 ARALIK 2013 tarih ve 15949 sayılı Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmeliklerine göre aykırılık teşkil etmediği değerlendirilen görüşüne istinaden komisyonumuzca yapılan değerlendirmede uygun olduğu kanaatine varılmıştır.” Şeklinde hazırlanan imar komisyon raporuna istinaden hazırlatılan 1/1000 Ölçekli uygulama İmar Planı teklifinin 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

50L1C TADİLAT

50L1D TADİLAT

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN NOTU

KARAR NO: 98 PİN:UİP-309,8
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 5: 01.10.2014 tarih ve 90 sayılı karar ile incelenmek üzere imar komisyonuna havale edilen Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Yalıpınarı mevkii,İ17-D-18-C-3-B pafta,197 ada,75,79 ve 76 nolu parsellerde Yusuf UĞUR adına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 Ölçekli uygulama İmar Planı teklifinin görüşülmesine başlandı. Belediyemiz Meclisinin 01/10/2014 tarih, 90 sayılı kararı ile Belediyemiz İmar Komisyonuna yapılan havalesi sonucu hazırlanan 21/10/2014 tarihli Rapor Meclis’te açık okundu.” 01.10.2014 tarihli Belediye Meclis toplantısında komisyona havale edilen Beldemiz sınırları içinde Yalıpınarı mevkii tapuda; İ17-D-18-C-3-B pafta,197 ada,75,79 ve 76 nolu parsellerde Y**** U*** adına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 Ölçekli uygulama İmar Planı teklifi komisyonumuzca görüşülmüş olup, dosya üzerinde yapılan incelemede teklif edilen 1/1000 Ölçekli uygulama Plan değişikliğinin genel değerlendirilmesinde plan hazırlanması, değişikliğine esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporunun tamamlanması neticesinde komisyonumuzca dosyanın uygun olduğu kanaatine varılmıştır.” Şeklinde hazırlanan imar komisyon raporuna istinaden hazırlatılan 1/1000 Ölçekli uygulama İmar Planı teklifinin 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

50L1A-TADİLAT

1000 LİK BAŞLIK

50L1D-TADİLAT

YUSUFUĞUR_RAPOR1000

KARAR NO: 99 PİN:UİP-309,9
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 6: 5393 sayılı Belediye Kanunun 27.maddesine istinaden Belediye Meclis üyesi A**C*** gündem maddesinin görüşülmesine başlamadan önce konu akrabasının dosyası olduğundan toplantı salonunun dışına davet edildi. Belediye Meclis üyesi A** C*** toplantı salonunun dışına çıktıktan sonra 01.10.2014 tarih ve 91 sayılı karar ile incelenmek üzere imar komisyonuna havalı edilen Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Beybağlar mevkii,İ17-D-23-A-1-B pafta,160 ada,34,35,36,37,38,39,40,41,nolu parsellerde Y**** Ö****, Y****** S**** Ç****, A** Ç****, H***** Ç****, N*** Ş**** ve A** Ş**** adlarına kayıtlı taşınmazlar için hazırlatılan 1/1000 Ölçekli uygulama İmar Planı teklifinin görüşülmesine başlandı. Belediyemiz Meclisinin 01/10/2014 tarih, 91 sayılı kararı ile Belediyemiz İmar Komisyonuna yapılan havalesi sonucu hazırlanan 21/10/2014 tarihli Rapor Meclis’te açık okundu.” 01.10.2014 tarihli Belediye Meclis toplantısında komisyona havale edilen Beldemiz sınırları içinde Mıhlı mevkii tapuda; İ17-D-23-A-1-B pafta,160 ada,34,35,36,37,38,39,40,41,nolu parsellerde Y**** Ö****, Y****** S**** Ç****, A** Ç****, H***** Ç****, N*** Ş**** ve A** Ş**** adlarına kayıtlı taşınmazlar için hazırlatılan 1/1000 Ölçekli uygulama İmar Planı teklifi komisyonumuzca görüşülmüş olup, dosya üzerinde yapılan incelemede teklif edilen 1/1000 Ölçekli uygulama Plan değişikliğinin genel değerlendirilmesinde plan hazırlanması, değişikliğine esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporunun tamamlanması neticesinde komisyonumuzca dosyanın uygun olduğu kanaatine varılmıştır.” Şeklinde hazırlanan imar komisyon raporuna istinaden hazırlatılan 1/1000 Ölçekli uygulama İmar Planı teklifinin 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

MEVCUT_UYGULAMA_İMAR_PLANI

PLAN_AÇIKLAMA_RAPORU-

PLAN-NOTLARI

TADİLAT_İMAR_PLANI

KARAR NO: 100 PİN:NİP-304,2
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 7: 5393 sayılı Belediye Kanunun 27.maddesine istinaden Belediye Meclis üyesi H****** S***** gündem maddesinin görüşülmesine başlamadan önce konu birinci derece akrabasının dosyası olduğundan toplantı salonunun dışına davet edildi. Belediye Meclis üyesi H***** S***** toplantı salonunun dışına çıktıktan sonra 01.10.2014 tarih ve 93 sayılı karar ile incelenmek üzere Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderilen ve ilgili müdürlüğün 20.10.2014 tarih ve 2730 sayılı yazısı ekinde gönderilen 16.10.2014 tarih ve 1952 sayılı kurul kararı ile uygunluğu onaylanan tescilli 164 ada,25 parsel için hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve açıklama raporunun 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

NOT : Plan Açıklama Raporları, Plan Notları ve İmar paftaları 03.12.2014 tarih ve 105 sayılı Belediye Meclis Kararları ekindedir.

KARAR NO: 101 PİN:UİP-308,2
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 8: 5393 sayılı Belediye Kanunun 27.maddesine istinaden Belediye Meclis üyesi H****** S***** gündem maddesinin görüşülmesine başlamadan önce konu birinci derece akrabasının dosyası olduğundan toplantı salonunun dışına davet edildi. Belediye Meclis üyesi H***** S***** toplantı salonunun dışına çıktıktan sonra 01.10.2014 tarih ve 93 sayılı karar ile incelenmek üzere Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderilen ve ilgili müdürlüğün 20.10.2014 tarih ve 2730 sayılı yazısı ekinde gönderilen 16.10.2014 tarih ve 1952 sayılı kurul kararı ile uygunluğu onaylanan tescilli 164 ada,25 parsel için hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve açıklama raporunun 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

NOT : Plan Açıklama Raporları, Plan Notları ve İmar paftaları 03.12.2014 tarih ve 105 sayılı Belediye Meclis Kararları ekindedir.