06.11.2014 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
342

Belediye Encümeninin 06.11.2014 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir. Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:215
Belediyemiz Encümeni 06.11.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma taleplerinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Fikriye CAYMAZ Mıhlı Mah.Yalıpınarı 1.sk.no:8
Şaban KEMAH Mıhlı Mah.Yalıpınarı 1.sk.no:11
Sibel KEMAH Mıhlı Mah.Yalıpınarı 1.sk.no:9
Ziya ARMUTLU Mıhlı Mah.Yalıpınarı 1.sk.no:14
Mehmet Alaattin DURUSÜT Mıhlı Mah.Yalıpınarı 4.sk.no:19

KARAR NO:216
Belediyemiz Encümeni 06.11.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yola terk-İfraz
28.10.2014 tarihli Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu Mıhlı Mahallesi 509 ada,42 nolu parsel için hazırlanan yolaterk dosyasının 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden tapuda adatepe sınırlarında kalan ancak idari taksimatta Mıhlı Mahallesi hudutları içinde kalacak olan Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Adatepe Köyü, Hüseyintepesi mevkii, pafta: İ17-D–23-A-1-B, Ada:509, Parsel:42’de Zeytinlik vasıflı 3.913,74 m2’lik Mehmet Emin ŞEN, Şadi Engin ŞEN ve Ayşe Ercivan AYTAÇ adlarına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucnda 919,16 m2 lik kısmın yola, 486,79 m2 lik kısmın PARK 1 , 202,99 m2lik kısmın PARK2’ye olmak üzere kamuya bedelsiz terkinin ve ifrazen geriye kalan;
A Nolu parsel 1.715,20 m2 Tam imar Parseli
B Nolu parsel 589,60 m2 Tam imar Parseli
Olarak, 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:217
Belediyemiz Encümeni 06.11.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ:Genel
Kış mevsiminin gelmesi nedeniyle Beldemiz Küçükkuyu’da fakir ve bakıma muhtaç ailelere kömür alınarak dağıtılmasına ve bedelinin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:218
Belediyemiz Encümeni 06.11.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ:İhale
Beldemiz mıhlı mahallesi 355 ada 7 parsel üzerinde Kurumumuza ait Düğün Salonunun batısında karayolları dolgusundan dolayı oluşan alanda otopark olarak ayrılan alanın karayolları yol yapım ve dolgu çalışmaları tamamlanmış olup, kot farkı nedeni ile yaklaşık 0.80 metre aşağıda kaldığından araç giriş-çıkışı yapılamamaktadır. Söz konusu alan atıl vaziyette kalmış ve kullanılamamaktadır. Bu alanda yolun üst tarafındaki mahalle halkının yaya olarak geçtiği bir kısım bırakılmak kaydı ile yaya sirkülasyonunu engellemeden mülkiyetin karayolu tarafına 3metre x 2 metre ebatlarında büfe yeri oluşturulması ve oluşturulan yerin 3 yıllığına 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre ihale edilerek kiraya verilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:219
Belediyemiz Encümeni 06.11.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yola Terk
03.11.2014 tarihli Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu Mıhlı Mahallesi 190 ada,14 nolu parsel için hazırlanan yolaterk dosyasının 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Mıhlı mahallesi, Beybağlar mevkii, İ17-D–23-A–2-A pafta, 190 Ada, 14 parselde avlulu kagir ev vasfında 428,60 m2 lik Ahmet KEMERLİ adına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu 410,55 m2 lik kısmı konut alanında kalmakta 18,05 m2 lik kısmı yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:220
Belediyemiz Encümeni 06.11.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yola Terk
05.11.2014 tarihli Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu Mıhlı Mahallesi 205 ada,7 nolu parsel için hazırlanan yolaterk dosyasının 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Mıhlı köyü, Akçukurlar mevkii, İ17-D–18-C-4-D pafta, 205 Ada, 7 parselde arsa vasfında 390,10 m2 lik Şefik TUNA adına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu 361,15 m2 lik kısmı konut alanında kalmakta 28,95 m2 lik kısmı yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:221
Belediyemiz Encümeni 06.11.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yola Terk
06.11.2014 tarihli Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu Mıhlı Mahallesi 127 ada,16 nolu parsel için hazırlanan yolaterk dosyasının 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Mıhlı köyü, Bağbaşı mevkii, İ17-D–18-C-3-C pafta, 127 Ada, 16 parselde arsa vasfında 194,49 m2 lik Mehmet Özerk OKUTAN adına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu 185,98 m2 lik kısmı konut alanında kalmakta 8,51 m2 lik kısmı yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:222
Belediyemiz Encümeni 06.11.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Akgün ALBAYRAK Caddesi üzerinde bulunan tapuda 368 ada, 1 parselde Ahmet KARABACAK adına kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılmakta olan Belediyemizden herhangi bir izni olmadan ruhsatsız kaçak yapı ile ilgili Belediyemiz Fen İşleri elemanları tarafından yapılan kontroller sonucunda 1,70 metre derinliğinde,4,30 x 4,30 metre ebatlarında çukur açılarak içerisine 4,00 x 4,00 metre ebadında 0,50 metre yüksekliğinde temel betonu döküldüğü üzerinde 1,60 x1,60 cm x 1,50 metre yüksekliğinde içerisinde çelik ankastre bulunan beton blok döküldüğü görülmüş, yapılan izinsiz yapı için 30.10.2014 tarih ve 13 sayılı yapı tatil zaptı ile söz konusu aykırılık mühürlenmiştir. 3194 sayılı imar kanunun 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. Birinci fıkrada belirtilen filler dışında bu kanunun 28,33,34,39 ve 40.maddeleri ile 36.maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen mal sahibine, fenni mesule ve müteahhide 500.000 TL dan 10.000.000,00 liraya kadar para cezası verilir” denildiğinden İmar para cezası raporuna istinaden yapı sahibi Ahmet KARABACAK’a 879,20 TL (SekizyüzyetmişdokuzTürkLirasıYirmikuruş) idari para cezası verilmesine, cezanın tebliğ tarihinden 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına, yapı sahibi Ahmet KARABACAK için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:223
Belediyemiz Encümeni 06.11.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yıkım
Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Akgün ALBAYRAK Caddesi üzerinde bulunan tapuda 368 ada, 1 parselde Ahmet KARABACAK adına kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılmakta olan Belediyemizden herhangi bir izni olmadan ruhsatsız kaçak yapı ile ilgili Belediyemiz Fen İşleri elemanları tarafından yapılan kontroller sonucunda 1,70 metre derinliğinde,4,30 x 4,30 metre ebatlarında çukur açılarak içerisine 4,00 x 4,00 metre ebadında 0,50 metre yüksekliğinde temel betonu döküldüğü üzerinde 1,60 x1,60 cm x 1,50 metre yüksekliğinde içerisinde çelik ankastre bulunan beton blok döküldüğü görülmüş, yapılan izinsiz yapı için 30.10.2014 tarih ve 13 sayılı yapı tatil zaptı ile söz konusu aykırılık mühürlenmiştir. Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden 30 gün içinde yasal hale getirilmesine, uygun hale getirilmediği takdirde yıkılmasına, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden Belediye Zabıtası ile Belediye Fen işleri yetkili elemanlarının birlikte gerekli tedbirleri alarak yıkım işleminin Kurumumuzca yapılarak masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.