13.11.2014 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
104

Belediye Encümeninin 13.11.2014 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir. Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:224
Belediyemiz Encümeni 13.11.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma taleplerinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Nemci ÖNEY-Ayşe Filiz YILDIRIM Mıhlı Mah.yalıpınar 1.sk.no:15
Sibel ŞENER Mıhlı Mah.yalıpınar 1.sk.no:32
Raşit ESEN Sahil Mah.Gülsüm CAMGÖZ Cad.No:30
Ramazan DURMAZ Mıhlı Mah.yalıpınar 1.sk.no:17
Şermin KAVAK Mıhlı Mah.yalıpınar 1.sk.no:19
Ayşe SAKALLI Sahil Mah.Pakize Hanım Sk.no:6
Musa SAKALLI Sahil Mah.Cemali BURNAZ Cad.No:15
Mustafa GÜVENÇ Sahil Mah.Gülsüm CAMGÖZ Caddesi no:5 , Sahil Mah.atatürk Cad.no:39

KARAR NO:225
Belediyemiz Encümeni 13.11.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Tevhid
1706 Nolu Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu’nun 07.11.2014 gün ve 306 sayılı yazısı ve ilgilisinin 02.09.2014 gün ve 116 sayılı başvurusuna istinaden 12.11.2014 tarih ve 20143440 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu Gökçetepe Köyü 133 ada, 40 ve 41 nolu parseller için hazırlanan birleştirme dosyasının 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Köyü, tepe mahallesi mevkii, ada:133, 41 nolu parselde bahçeli kagir ev vasıflı 97,69 m2’lik taşınmaz ve Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Köyü, tepe mahallesi Mevkii, ada:133, 40 nolu parselde arsa vasıflı 119,73 m2’lik taşınmazların imar arsası olarak tevhid edilmesinin (Birleştirilmesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:226
Belediyemiz Encümeni 13.11.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Garaj Amirliğinin 11/11/2014 tarih ve 20143424 sayılı talebine istinaden; Belediyemize ait araçların 2015 yılı içinde kullanılmak üzere akaryakıt ihtiyacı hasıl olmuştur. 2014 yılı içinde Belediyemizde bulunan araçlarda kullanılan akaryakıt miktarları göz önünde tutulduğunda 2015 yılı içinde 95 Oktan Kurşunsuz Benzin 10000 (Onbin) Litre, Motorin Euro Dizel 160000 (Yüzaltmışbin) Litre akaryakıt alımı yapılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO:227
Belediyemiz Encümeni 13.11.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yardım
Beldemiz Sahil Mahallesi Cemali BURNAZ Caddesi No:6 adresinde ikamet eden Coşkun ATAY 10.11.2014 tarihli dilekçesi ile oğlunun askere gittiğini ve maddi durumlarının iyi olmadığını belirterek maddi yardım talebinde bulunmuştur. Coşkun ATAY hakkında Belediyemiz Zabıta Birimince yapılan incelemede, maddi durumlarının iyi olmadığı tespit edildiğinden 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Yapılmasıyla ilgili Kanun gereğince, ilgiliye İl İdare Kurulu’nun 2014 yılı için almış olduğu yardım miktarı kadar Asker Aile Yardımı Yapılmasına 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38.maddesinin ‘n’ bendi gereğince Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:228
Belediyemiz Encümeni 13.11.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Foseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına eklenmesi konusu
Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Bağbaşı 1. Sokak No:1 ‘de Varol TAŞKIN ve Suzan BAŞAR adlarına kayıtlı binanın foseptiğinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilerek su faturalarına eklenerek tahsil edilmesi talebinin uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:229
Belediyemiz Encümeni 13.11.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Küçükkuyu Gençlerbirliği Spor Kulübü kulüp başkanı Burak TAHMAZ imzalı 13.11.2014 tarihli yazısı gündeme geldi. Talebin uygunluğuna, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14.maddesine istinaden yiyecek, giyecek, gereç, spor malzemesi verilmesine, ayni yardım yapılmasına, faaliyet gösterilen tüm branşlar için ( U-13,U-17,U-19 ve as takım ) belde dışındaki resmi maçlarda kurumumuz otobüslerinin verilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:230
Belediyemiz Encümeni 13.11.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yola Terk
12.11.2014 tarihli Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu Mıhlı Mahallesi 154 ada,29 nolu parsel için hazırlanan yolaterk dosyasının 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Mıhlı mahallesi, yalıpınarı mevkii, İ17-D–18-C-3-C pafta, 154 Ada, 29 parselde arsa vasfında 190,35 m2 lik Ahmet ÇELİK adına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu 188,59 m2 lik kısmı konut alanında kalmakta 1,76 m2 lik kısmı yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.