2014 MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

0
462

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 07.05.2014 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda toplanacaktır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

GÜNDEM :

1- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64.maddesi gereğince 2013 yılı kesin hesabının görüşülmesi
2–Beldemiz Küçükkuyu’da Kent Müzesi kurulması konusunun görüşülmesi
3-5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin “n” bendi gereğince Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesindeki bir sokağın isminin değiştirilmesi konusunun görüşülmesi
4- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75.maddesine istinaden Kıyı Ege Belediyeler Birliği ile ortak hizmet projeleri ve işbirliği protokolünün yapılması konusunun görüşülmesi
5-5393 Sayılı Belediye Kanunun 76.maddesine istinaden kent konseyi kurulması konusunun görüşülmesi
6-Çanakkale İdare Mahkemesi’nin 18.03.2014 gün ve 2014/260 karar nolu kararına istinaden Belediye Meclisinin almış olduğu 02.10.2013 tarih 2013/80 sayılı meclis kararının iptal edilmesi konusunun görüşülmesi
7- Çanakkale İdare Mahkemesi’nin 18.03.2014 gün ve 2014/259 karar nolu kararına istinaden Belediye Meclisinin almış olduğu 02.10.2013 tarih 2013/79 sayılı meclis kararının iptal edilmesi konusunun görüşülmesi
8- 07.08.2013 gün ve 2013/63 sayılı meclis kararının Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun almış olduğu kararlara istinaden iptal edilmesi konusunun görüşülmesi
9-Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 31.03.2014 tarih ve 974 sayılı yazıları ve ekinde yer alan 26.03.2014 tarih ve 1555 sayılı kurul kararı gereği 164 ada,25 parsel için hazırlatılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planların görüşülmesi
10-Çanakkale ili Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi Karaotlar mevkii İ17d-18-c-3-b pafta,877 nolu parselde kayıtlı Fernur SÖZEN’e ait taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin görüşülmesi
11-Çanakkale ili Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mah.Beybağlar mevkii İ17d-23-a-1-b pafta, 367 ada,1 nolu parselde kayıtlı Halil KÖSE’ye ait taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 ölçekli tadilat imar planı teklifinin görüşülmesi
12- Çanakkale ili Ayvacık İlçesi Yeşilyurt köyü,topçular mevkii pafta:i17d22b2a,165 ada,1 ve 2 nolu parsellerde kayıtlı İbrahim KAYMAK’a ait taşınmazlar için hazırlatılan 1/1000 ölçekli tadilat imar planı teklifinin görüşülmesi
13- Çanakkale ili Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi, sahil mahallesi,orta mahalle mevkii, pafta:i17d23a1a,165 ada,1 ve 3 parsellerde Cahide BAŞARLAR ve Cahit BAŞARLAR adlarına kayıtlı taşınmazlar için hazırlatılan 1/1000 ölçekli tadilat imar planı teklifinin görüşülmesi
14- Çanakkale ili Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi için re’sen hazırlatılan 1/5000 ölçekli tadilat imar planı teklifinin görüşülmesi