2014 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
683

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 07.05.2014 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2014/28
Küçükkuyu Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereği 07.05.2014 tarihinde Kültür Merkezi toplantı salonunda toplanıldı. Üye çoğunluğunun sağlanmasıyla toplantıya devam edildi. Nisan ayına ait alınan kararlar 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22 nci maddesi gereğince meclis üyelerine dağıtıldı. Belediye ve Meclis Başkanı C**** B**** söz alarak gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 1: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.maddesi gereğince 2013 mali yılı kesin hesabının görüşülmesine geçildi.
Gelir Gider Kesin hesap ve Yönetim dönemi hesabı üzerinde yapılan inceleme ve görüşmeler sonunda: Kanunla tahsiline yetki verilen gelirlerin tahsil edildiği, Bütçe dışı ödeme yapılmadığı verilen ödeneklerin yerinde kullanıldığı anlaşılarak aşağıda dökümü yapılan Gelir gider kesin hesapları aşağıdaki şekilde madde madde oylanmıştır.
2013 MALİ YILI GİDER KESİN HESABI
CARİ HARCAMALAR
01 -PERSONEL GİDERLERİ….Ö***** D***** ve H***** A*****’ın çekimserliği ile A***** İ***** G*****’ün reddi ( red gerekçesini yazılı olarak bildireceğini açıkladı.) , diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.
02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
Önder DOĞAN ve Halil ANGIN’ın çekimserliği ile Adnan İsmail GÜNDÜZ’ün reddi ( red gerekçesini yazılı olarak bildireceğini açıkladı.) , diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ….. Ö**** D**** ve H**** A****’ın çekimserliği ile A**** İ**** G****’ün reddi ( red gerekçesini yazılı olarak bildireceğini açıkladı.) , diğer üyelerin kabulüyle oy çokluğu ile kabul edildi.
04- FAİZ GİDERLERİ…. Ö**** D**** ve H**** A****’ın çekimserliği ile A**** İ**** G****’ün reddi ( red gerekçesini yazılı olarak bildireceğini açıkladı.) , diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.
05- CARİ TRANSFERLER…. Ö**** D**** ve H**** A****’ın çekimserliği ile A**** İ**** G****’ün reddi ( red gerekçesini yazılı olarak bildireceğini açıkladı.) , diğer üyelerin kabulüyle oy çokluğu ile kabul edildi.

06- YATIRIM HARCAMALARI…… Ö**** D**** ve H**** A****’ın çekimserliği ile A**** İ**** G****’ün reddi ( red gerekçesini yazılı olarak bildireceğini açıkladı.) , diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.

2013 Yılı Gider kesin hesabı, tümü üzerinden yapılan oylama sonunda Ö**** D**** ve H**** A****’ın çekimserliği ile A**** İ**** G****’ün reddi ( red gerekçesini yazılı olarak bildireceğini açıkladı.) , diğer üyelerin kabulüyle oy çokluğu ile kabul edildi.

2013 MALİ YILI GELİR KESİN HESABI
01 VERGİ GELİRLERİ ….Ö**** D**** ve H**** A****’ın çekimserliği ile A**** İ**** G****’ün reddi ( red gerekçesini yazılı olarak bildireceğini açıkladı.) , diğer üyelerin kabulüyle oy çokluğu ile kabul edildi.

03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ….. Ö**** D**** ve H**** A****’ın çekimserliği ile A**** İ**** G****’ün reddi ( red gerekçesini yazılı olarak bildireceğini açıkladı.) , diğer üyelerin kabulüyle oy çokluğu ile kabul edildi.

04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR….. Ö**** D**** ve H**** A****’ın çekimserliği ile A**** İ**** G****’ün reddi ( red gerekçesini yazılı olarak bildireceğini açıkladı.) , diğer üyelerin kabulüyle oy çokluğu ile kabul edildi.

05 DİĞER GELİRLER….. Ö**** D**** ve H**** A****’ın çekimserliği ile A**** İ**** G****’ün reddi ( red gerekçesini yazılı olarak bildireceğini açıkladı.) , diğer üyelerin kabulüyle oy çokluğu ile kabul edildi.

06 SERMAYE GELİRLERİ….. Ö**** D**** ve H**** A****’ın çekimserliği ile A**** İ**** G****’ün reddi ( red gerekçesini yazılı olarak bildireceğini açıkladı.) , diğer üyelerin kabulüyle oy çokluğu ile kabul edildi.

2013 Yılı Gelir kesin hesabı, tümü üzerinden yapılan oylama sonunda Ö**** D**** ve H**** A****’ın çekimserliği ile A**** İ**** G****’ün reddi ( red gerekçesini yazılı olarak bildireceğini açıkladı.) , diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.

KARAR NO: 2014/29
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 2:Beldemiz Küçükkuyu’nun tarihi ve kültürel değerlerinin bir araya getirilerek yöremizi daha iyi tanıtmak amaçlarıyla Mıhlı Mahallesi Akgün ALBAYRAK Caddesi üzerinde bulunan Kurumumuza ait taşınmazın içine Kent Müzesi kurulmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/30
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 3: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin “n” bendi gereğince Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesindeki bir sokağın isminin değiştirilmesi konusu gündeme geldi. B**** T***** tarafından kurumumuza verilen 14.04.2014 tarihli dilekçesi ile Belediyemizde Meclis üyeliği yapmış, sevilen, sayılan bir kişilik olan merhum A** T*****’ın isminin Mıhlı Mahallesi Akgün ALBAYRAK Caddesi ile Taşdelen Sokak arasında kalan Yaprak Sokağa verilerek sokağın isminin değiştirilmesine ve sokağın isminin “ Ali TAHMAZ Sokak” olmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014 / 31
Belediye Başkanı C**** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 4: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75.maddesine istinaden Kıyı Ege Belediyeler Birliği ile ortak hizmet projeleri ve işbirliği protokolünün yapılmasının uygunluğuna ve protokolü imzalamak için Belediye Başkanı C***** B*****’a yetki verilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014 / 32
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 5: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 76.maddesi ve 8.10.2006 gün ve 26313 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan kent konseyi yönetmeliğine uygun olarak Küçükkuyu Kent Konseyi kurulmasının uygunluğuna meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014 / 33
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 6: Çanakkale İdare Mahkemesi’nin 2013/983 esas nolu 18.03.2014 gün ve 2014/260 sayılı kararına istinaden Belediye Meclisinin almış olduğu 02.10.2013 tarih 2013/80 sayılı meclis kararının mahkeme kararlarına uyulması zorunluluğunun bulunması nedeniyle iptal edilmesine meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014 / 34
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 7-Çanakkale İdare Mahkemesi’nin 2013/984 esas nolu 18.03.2014 gün ve 2014/259 sayılı kararına istinaden Belediye Meclisinin almış olduğu 02.10.2013 tarih 2013/79 sayılı meclis kararının mahkeme kararlarına uyulması zorunluluğunun bulunması nedeniyle iptal edilmesine meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/ 35
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 8: 5393 sayılı Belediye Kanunun 27.maddesine istinaden Belediye Meclis üyesi H****** S****** gündem maddesinin görüşülmesine başlamadan önce konu birinci derece akrabasının dosyası olduğundan toplantı salonunun dışına davet edildi. Belediye Meclis üyesi H****** S****** toplantı salonunun dışına çıktıktan sonra ; 07.08.2013 gün ve 2013/63 sayılı meclis kararının Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun almış olduğu kararlara istinaden iptal edilmesi konusu gündeme geldi. Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 16.07.2013 tarih ve 1658 sayılı yazıları ekinde ( 164 ada,25 parsel ile ilgili) kurulun 09.07.2013 tarih ve 1036 sayılı kararı ile hazırlanan plan tadilatı ve imar uygulamalarının kurula iletilmesine karar verilmiştir. Bu karar gereği ilgi parsel üzerindeki yapıların 2.grup sivil mimarlık örneği olarak tescil edilen durumu ile ilgili olarak hazırlanan imar değişikliği ve bu değişikliğin 07.08.2013 tarih ve 63 sayılı Belediye Meclis kararı ile koruma kuruluna gönderilmiştir.20.12.2013 tarih ve 2759 sayılı yazıları ile ekinde 18.12.2013 tarih ve 1348 sayılı kararı ile kurula sunulan imar planı değişikliği ve imar uygulamaları arasında alansal uyuşmazlıklar bulunması, hazırlanan plan değişikliğine yönelik 1/5000 ölçekli plan değişikliği ve plan açıklama raporunun bulunmaması vb. konular ile tescilli “ A ” ve “ B ” yapılarının korunmasına yönelik sınırlara herhangi bir yapı yaklaşma mesafesinin tanımlanmaması nedeniyle uygun bulunmamıştır. Bu nedenlere göre koruma kurulunca uygun bulunmayan plan değişikliği ile ilgili Belediye Meclisimizin almış olduğu 07.08.2013 tarih ve 63 sayılı kararın iptali gerekmektedir. Yine konu hakkında Çanakkale İdare Mahkemesine açılmış olan esas no:2013/867 sayılı yürütmeyi durdurmalı iptal davası devam etmektedir. Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı 07.08.2013 gün ve 2013/63 sayılı meclis kararının Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun almış olduğu kararlara istinaden iptal edilmesine ( Belediye Meclis üyesi H****** S****** gündem maddesinin oylanmasına katılmamıştır. ) Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014 / 36
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 9: 5393 sayılı Belediye Kanunun 27.maddesine istinaden Belediye Meclis üyesi H****** S****** gündem maddesinin görüşülmesine başlamadan önce konu birinci derece akrabasının dosyası olduğundan toplantı salonunun dışına davet edildi. Belediye Meclis üyesi H****** S******  toplantı salonunun dışına çıktıktan sonra; Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 31.03.2014 tarih ve 974 sayılı yazıları ve ekinde yer alan 26.03.2014 tarih ve 1555 sayılı kurul kararı gereği 164 ada,25 parsel için hazırlatılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişikliği tekliflerinin Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne uygunluğunun onayı için görüşülmek üzere gönderilmesine ( Belediye Meclis üyesi H****** S****** gündem maddesinin oylanmasına katılmamıştır. ) Ö**** D**** ve H**** A****’ın çekimserliği ile A**** İ**** G****’ün reddi (red gerekçesini yazılı olarak bildireceğini açıkladı) ile Meclisimizce oyçokluğu ile karar verildi.
KARAR NO: 2014 / 37
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 10: Çanakkale ili Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi Karaotlar mevkii İ17d–18-c–3-b pafta,877 nolu parselde kayıtlı F***** S****’e ait taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin görüşülmesine başlandı. Söz konusu planda Devlet Su İşleri görüşü doğrultusunda düzeltme yapıldıktan sonra konunun tekrardan mecliste görüşülmesine meclis üyelerinden A**** İ**** G*****’ün reddi (red gerekçesini yazılı olarak bildireceğini açıkladı) ile oyçokluğu ile karar verildi.
KARAR NO: 2014 / 38
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 11: Çanakkale ili Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mah.Beybağlar mevkii İ17d–23-a-1-b pafta, 367 ada,1 nolu parselde kayıtlı H**** K***’ye ait taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 ölçekli tadilat imar planı teklifi gündeme geldi. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü tarafından Ilıca deresi ıslah çalışmaları ihale edilerek çalışmaya başlanmıştır. İmalata başlanan bu proje kapsamında teklif 367 ada,1 nolu parselin bulunduğu alandaki plan değişikliği dere ıslahı sınırı içine girdiği ve bu konuda DSİ görüşü bulunmadığından dere ıslah çalışmaları bitiminden sonra tadilat imar planı teklifine DSİ görüşü eklenerek dosyanın yeniden mecliste görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014 / 39
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 12: Çanakkale ili Ayvacık İlçesi Yeşilyurt köyü, topçular mevkii pafta:i17d22b2a,165 ada,1 ve 2 nolu parsellerde kayıtlı İ***** K*****’a ait taşınmazlar için hazırlatılan 1/1000 ölçekli tadilat imar planı dosyasında Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü’nden, TEİAŞ’tan, Devlet Su İşleri’nden görüşlerin bulunmadığı, halihazırların güncellenmediği, komşu parsel sahiplerinin muvafakatnamelerinin olmadığı ve arazinin batı kısmında 2006 yılında oluşan heyelan nedeniyle jeolojik-jeoteknik özel etüt raporunun istenmesine, eksikliklerin tamamlanması sonrasında dosyanın tekrardan mecliste görüşülmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014 / 40
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 13: Çanakkale ili Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi, sahil mahallesi, orta mahalle mevkii, pafta:i17d23a1a,165 ada,1 ve 3 parsellerde C***** B***** ve C***** B***** adlarına kayıtlı taşınmazlar için hazırlatılan 1/1000 ölçekli tadilat imar planı teklifi için hazırlanan alan, Ayvacık ilçesi, Sahil Mahallesi, Orta Mahalle Mevkii, pafta I17-D-23-A-1-A, parseller 727-728-731-732-733-734-735-736-737-760 ile ada 165/parseller 1-2-3-7 ve ada 183/parsel 1’de kayıtlı taşınmazları kapsamaktadır. 1/1000 ölçekli Mevcut İmar Planı sınırları içinde bulunan taşınmazlar S-3 (serbest nizam-üç kat) inşaat nizamlı Konut Alanı olarak önerilmiş olup, Çanakkale-İzmir kara yoluna cepheli ada 165/parseller 1-2-3-7’de kayıtlı taşınmazlarda zemin katta Ticaret kullanımı elde edebilmek ve yapılanma koşulunu Bitişik Nizam olarak belirleyebilmek amacıyla bu 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı hazırlanmıştır. Hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı’nda planlama alanı cephe aldığı Çanakkale-İzmir karayolu aynen korunmuştur. Planlama alanının güneybatısından gelen mevcut yol ise; bu bölgede Kadastro yenilemesi yapılması ve bunun sonucunda Küçükkuyu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce yol koordinatlarının yeniden belirlenmesi neticesinde, Küçükkuyu Belediyesi tarafından iletilen koordinatların plan üzerine aktarılması neticesinde yeniden belirlenmiştir. Planlama alanı içindeki diğer tüm yollar hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı’nda aynen korunmuştur. Mevcut İmar Planı’nda yollara S-3 (serbestnizamüçkat) inşaat nizamlı Konut Alanı olarak önerilen taşınmazlardan ada 165/parseller 1-2-3-7 ‘de kayıtlı taşınmazlar, hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı’nda tadil edilerek B-3 (bitişiknizamüçkat) inşaat nizamlı Ticaret+Konut Alanı olarak önerilmiştir. Bitişik Nizam olarak önerilen alanda yapı yaklaşma mesafesi Çanakkale-İzmir karayoluna; mevcut yapılanmalar doğrultusunda, 5 m, diğer yollara ve komşu parsellere ise 0 (sıfır) m olarak belirlenmiştir. Hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı’nda 727-728-731-732-733-734-735-736-737-760 ile ada 183/parsel 1’de kayıtlı taşınmazlar ise; mevcut plan kararları aynen kabul edilerek, S-3 (serbest nizam üç kat) inşaat nizamlı Konut Alanı olarak önerilmiştir. Serbest Nizam olarak belirlenen alanda yapı yaklaşma mesafeleri; mevcut yapılanmalar göz önüne alınarak, Küçükkuyu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından belirlenecektir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 25 Aralık 2013 tarih ve 15948 sayılı yazısı doğrultusunda Otopark ihtiyacı ile ilgili olarak Otopark Yönetmelik Hükümlerine uyulacaktır. Planlama alanı içinde ilave kat ve yoğunluk artışı yapılmadığı için ilave Donatı Alanı ayrılmayarak hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planı teklifinin 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

CCI12052014_0001

CCI12052014_0002

KARAR NO: 2014 / 41
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 14: Çanakkale ili Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi için re’sen hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım tadilat imar planı teklifinin Tadilat İmar Planı yapılan alan, Küçükkuyu, Mıhlı Mahallesi, İ17-d–18-c imar paftasında 4380 600–4380 400 dikey, 469 700–469 800 yatay koordinatları arasında kalan toplam 2 468,42 m2 lik alanı kapsamaktadır. Plan tadilatı yapılan alan mevcut 1/5000 Nazım İmar Planı içerisinde Meskun Sık Yoğunluklu Konut Alanı olarak görülmektedir. Ancak alana ait mülkiyet yapısı incelendiğinde plan tadilatı yapılan alanın mevcut kadastral durum içerisinde yeşil alan olarak terk alanı gözüktüğü görülmektedir. Plan yapılan alan içindeki mülkiyet yapısı dikkate alınarak mülkiyet yapısıyla 1/5000 Nazım İmar Planı arasındaki uyuşmazlığı gidermek amacıyla Mevcut Nazım İmar Planı içerisinde meskun sık yoğunluklu konut alanı olarak görülen alanın yeşil alan olarak tadil edilebilinmesi için 1/5000 ölçekli Nazım Tadilat İmar Planı hazırlanması çalışmasına gidilmiştir. Hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım Tadilat İmar Planı içerisinde mülkiyet yapısı dikkate alınarak 4380 400 dikey, 469 700–469 800 yatay koordinatları arasında kalan ve mevcut Nazım İmar Planı içersinde meskun sık yoğunluklu konut alanı olarak görülen toplam 2 468,42 m2 lik alan YEŞİL ALAN olarak tadil edilerek hazırlanan 1/5000 Nazım İmar Planı teklifinin 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına ve aşağıda belirtilen plan notlarının da kabulüne Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014 / 42
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem dışı olarak görüşülmesine karar verilen Karayolları Genel Müdürlüğü 14.Bölge Müdürlüğü’nün 30.04.2014 tarih ve 75053 sayılı yazısında Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi sınırlarında kalan Ayvacık Küçükkuyu Devlet Yolu 20+735 km ile 21+058 km ve Küçükkuyu –Edremit arası 31+933 km ile 33+413 km arası kamulaştırma koridorunun, kurumumuz adına yol ve yol emniyet sahası olarak kullanılmak üzere güzergaha ait 1/5000 ölçekli imar plan tadilatının görüşülmesine başlandı. Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Ilıca Deresi İle Kocadere Karayolu Kamulaştırması Amaçlı 1/5000 Ölçekli REVİZYON+İLAVE Nazım İmar Planı Değişikliği Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi-Ilıca Beldesi ile Kocadere Arasında Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki Ayvacık-Küçükkuyu Devlet Yolu 20+735 km ile 21+058 arası kamulaştırma koridorunda iş ve işlemlerin devam ettirebilmesi amacıyla muhtelif yerlerde (4 adet plan değişikliği sınırı içerisinde) nazım imar planı değişiklikleri hazırlanmıştır.İmar Planı Değişikliğine konu olan alanlar, Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi sınırları içinde yer almaktadır. Çanakkale İli de; kuzeybatı Anadolu’da, kendi adıyla anılan boğazın kıyısında yer almaktadır. Kuzeyinde Gelibolu Yarım Adası bulunmaktadır. Doğu ve güneyden Balıkesir ili ile kuşatılmıştır. Çanakkale İli coğrafi olarak Marmara Bölgesi’nin Güney Marmara Bölümü’nde yer almaktadır. Yüz ölçümü 9737 km2’dir.Çanakkale ili, Ayvacık, Biga, Bozcaada, Çan, Eceabat, Ezine, Gelibolu, Gökçeada, Lapseki ve Yenice olmak üzere toplam 10 ilçeden oluşmaktadır. Ayvacık, topraklarının bir bölümü Ege Bölgesi’nde daha büyük bölümü Marmara Bölgesi sınırları içinde, sırtını İda Dağı’na (Kaz Dağı) Körfez’ in Güney dayayan, 39 derece–36 saniye Kuzey enlemi, 26 derece–24 saniye doğu boylamı üzerinde yer alır. İlçenin Kuzey’inde Ezine ve Bayramiç İlçeleri, Doğu’sunda ise Balıkesir İlçesi bulunmaktadır. Yüz ölçümü 874 km2’dir. Ayvacık İlçesi; Çanakkale’nin güneybatısı ve Anadolu’nun en batısında olup, Ege Deniz’ine kıyısı olan bir ilçedir. Ayvacık ilçesi, Çanakkale il merkezine 70 km, mesafesindedir. Küçükkuyu beldesi ise, Altınoluk’a 10 km (batısında) uzaklıkta, Assos’a (20 km) da yakın olduğu için ilgi çeken bir yerleşkedir. Küçükkuyu Çanakkale’den İzmir’e gidişte tek bir yol olma özelliğine de sahiptir. İzmir’e 240 km uzaklıkta bulunmaktadır. Edremit şehir merkezine 42 km Akçay şehir merkezine 32 km mesafededir. Ayvacık, coğrafi açıdan nispeten dalgalı olup, dağlar ve tepeler, genellikle büyük çoğunluğu oluşturmaktadır. Yani, düzlükler yalnızca %18, İlçe merkezinin denizden yüksekliği 273 m dir. İlçenin deniz kıyısına 88 km’lik sahil şeridi bulunmaktadır. Pırnar Dağı eteğinde yer alır. Ayvacık’ın kuzeyinde Çanakkale ilçelerinden Ezine ve Bayramiç, doğusunda ise ile sınırım belirleyen Mıhlı Çayı ile Balıkesir ilçesi Edremit bulunur, ilçenin Güney ve Batı yönünü ise Ege Denizi çevreler. Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu beldesindeki en önemli aks ta yapılan kamulaştırma sonucunda söz konusu alanda plan değişikliğine gidilmiştir. Alanda 4 ayrı yerde plan değişikliği hazırlanmıştır. Yapılan değişiklikler aşağıda sıralanmıştır. Plan değişikliğine konu olan 1 nolu bölge konum olarak Çanakkale İzmir Yolu üzerinde, Adatepe Zeytinyağı Müzesi’nin batısında yer almaktadır. Küçükkuyu Merkezinde imarlı alanların batı yönünde bittiği noktada yer alan plan değişikliği alanı yaklaşık 60.367m2 büyüklüğündedir. Hazırlanan plan değişikliğinde kamulaştırma sınırına göre imar hatlarının yeniden düzenlenmesi sonucunda 2256 m ² Düşük Yoğunlukta Gelişme Konut Alanı, 2738 m² Orta Yoğunlukta Gelişme Konut Alanı 403 m² Küçük Sanayi Alanı ve 353 m² Yeşil Alan karayolu imalatı yapılmak üzere yol alanı olarak planlanmıştır. Plan değişikliği yapılan alan içerisinde gerçekleştiren yol alanı terkleri 104 ada 9-10-11-143-144-145 parseller, 165 ada 2-8-9 parsel ve 169 ada 12-13-14-15-25-37-54-55 parsellerden yapılmıştır. Plan değişikliğine konu olan 2 nolu bölge konum olarak Çanakkale İzmir Yolu üzerinde, Adatepe Zeytinyağı Müzesi’nin 400 m batısında yer almaktadır. Söz konusu alan yaklaşık 16.047,45 m2 büyüklüğündedir. Hazırlanan plan değişikliğinde kamulaştırma sınırına göre imar hatlarının yeniden düzenlenmesi sonucunda 62,5 m2 Yüksek Yoğunluklu Meskun Konut Alanı (234 ada 1 parsel) ve 907,8 m² Yeşil Alan (235 ada batısı tescil harici alan) yol alanına terk edilecek şekilde yeniden düzenlenmiştir. Plan değişikliğine konu olan 3 nolu bölge konum olarak Çanakkale İzmir Yolu üzerinde, Adatepe Zeytinyağı Müzesi’nin kuzeyinde yer almaktadır. Söz konusu alan yaklaşık 3353,81 m2 büyüklüğündedir. Söz konusu alan onaylı imar planında Yönetim Merkezi Alanı ve Yeşil Alan olarak planlı durumdadır. Söz konusu alan güneyden 35 m genişliğinde taşıt yoluna cepheli durumdadır. Hazırlanan plan değişikliğinde kamulaştırma sınırına göre imar hatlarının yeniden düzenlenmesi sonucunda (233 ada 1 parsel) Yönetim Merkezi Alanı 79,5 m² ve 17 m² Yeşil Alan yola terk edilmiştir. Plan değişikliğine konu olan 4 nolu bölge konum olarak Çanakkale İzmir Yolu üzerinde, Adatepe Zeytinyağı Müzesi’nin olduğu parselde yer almaktadır. Plan değişikliğine konu olan bölge onaylı imar planına göre 2.683 m² Yüksek Yoğunluklu Meskun Konut Alanları içerisinde yer almaktadır. Hazırlanan plan değişikliğinde kamulaştırma sınırına göre imar hatlarının yeniden düzenlenmesi sonucunda (604 parsel) 2.31 m2 alan yol alanına terk edilmiştir. Plan değişikliği sınırları içerisinde başka herhangi bir düzenleme yapılmayarak hazırlanan 1/5000 Ölçekli REVİZYON+İLAVE Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına ve aşağıda belirtilen plan notlarının da kabulüne meclis üyelerinden Ö***** D*****’ın çekimserliği diğer üyelerin kabulüyle Meclisimizce oy çokluğu ile karar verildi.
KARAR NO: 2014 / 43
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem dışı olarak görüşülmesine karar verilen Karayolları Genel Müdürlüğü 14.Bölge Müdürlüğü’nün 30.04.2014 tarih ve 75053 sayılı yazısında Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi sınırlarında kalan Ayvacık Küçükkuyu Devlet Yolu 20+735 km ile 21+058 km ve küçükkuyu –Edremit arası 31+933 km ile 33+413 km arası kamulaştırma koridorunun, kurumumuz adına yol ve yol emniyet sahası olarak kullanılmak üzere güzergaha ait 1/1000 ölçekli imar plan tadilatının görüşülmesine başlandı. Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Ilıca Deresi İle Kocadere Karayolu Kamulaştırması Amaçlı 1/1000 Ölçekli REVİZYON+İLAVE Nazım İmar Planı Değişikliği Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi-Ilıca Beldesi ile Kocadere Arasında Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki Ayvacık-Küçükkuyu Devlet Yolu 20+735 km ile 21+058 arası kamulaştırma koridorunda iş ve işlemlerin devam ettirebilmesi amacıyla muhtelif yerlerde (4 adet plan değişikliği sınırı içerisinde) uygulama imar planı değişiklikleri hazırlanmıştır. İmar Planı Değişikliğine konu olan alanlar, Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi sınırları içinde yer almaktadır. Çanakkale İli de; kuzeybatı Anadolu’da, kendi adıyla anılan boğazın kıyısında yer almaktadır. Kuzeyinde Gelibolu Yarım Adası bulunmaktadır. Doğu ve güneyden Balıkesir ili ile kuşatılmıştır. Çanakkale İli coğrafi olarak Marmara Bölgesi’nin Güney Marmara Bölümü’nde yer almaktadır. Yüz ölçümü 9737 km2’dir.Çanakkale ili, Ayvacık, Biga, Bozcaada, Çan, Eceabat, Ezine, Gelibolu, Gökçeada, Lapseki ve Yenice olmak üzere toplam 10 ilçeden oluşmaktadır. Ayvacık, topraklarının bir bölümü Ege Bölgesi’nde daha büyük bölümü Marmara Bölgesi sınırları içinde, sırtını İda Dağı’na (Kaz Dağı) Körfez’ in Güney dayayan, 39 derece–36 saniye Kuzey enlemi, 26 derece–24 saniye doğu boylamı üzerinde yer alır. İlçenin Kuzey’inde Ezine ve Bayramiç İlçeleri, Doğu’sunda ise Balıkesir İli bulunmaktadır. Yüz ölçümü 874 km2’dir. Ayvacık İlçesi; Çanakkale’nin güneybatısı ve Anadolu’nun en batısında olup, Ege Deniz’ine kıyısı olan bir ilçedir. Ayvacık ilçesi, Çanakkale il merkezine 70 km, mesafesindedir. Küçükkuyu beldesi ise, Altınoluk’a 10 km (batısında) uzaklıkta, Assos’a (20 km) da yakın olduğu için ilgi çeken bir yerleşkedir. Küçükkuyu Çanakkale’den İzmir’e gidişte tek bir yol olma özelliğine de sahiptir. İzmir’e 240 km uzaklıkta bulunmaktadır. Edremit şehir merkezine 42 km Akçay şehir merkezine 32 km mesafededir. Ayvacık, coğrafi açıdan nispeten dalgalı olup, dağlar ve tepeler, genellikle büyük çoğunluğu oluşturmaktadır. Yani, düzlükler yalnızca %18, İlçe merkezinin denizden yüksekliği 273 m dir. İlçenin deniz kıyısına 88 km’lik sahil şeridi bulunmaktadır. Pırnar Dağı eteğinde yer alır. Ayvacık’ın kuzeyinde Çanakkale ilçelerinden Ezine ve Bayramiç, doğusunda ise ile sınırım belirleyen Mıhlı Çayı ile Balıkesir ilçesi Edremit bulunur, ilçenin Güney ve Batı yönünü ise Ege Denizi çevreler. Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu beldesindeki en önemli aks ta yapılan kamulaştırma sonucunda söz konusu alanda plan değişikliğine gidilmiştir. Alanda 4 ayrı yerde plan değişikliği hazırlanmıştır. Yapılan değişiklikler aşağıda sıralanmıştır. Plan değişikliğine konu olan 1 nolu bölge konum olarak Çanakkale İzmir Yolu üzerinde, Adatepe Zeytinyağı Müzesi’nin batısında yer almaktadır. Küçükkuyu Merkezinde imarlı alanların batı yönünde bittiği noktada yer alan plan değişikliği alanı yaklaşık 60.367m2 büyüklüğündedir. Hazırlanan plan değişikliğinde kamulaştırma sınırına göre imar hatlarının yeniden düzenlenmesi sonucunda 2 farklı noktada (165 ada 2 parsel ve 169 ada 14-15-25-37 parseller) toplam 1272 m2 büyüklüğünde TAKS: 0.15, KAKS: 0.30 konut alanı, yine 2 farklı noktada (104 ada 9-10-11-143-144-145 parseller ve 104 ada 143 parsel) 1985 m2 büyüklüğünde TAKS: 0.20, KAKS: 0.40 yapılaşma koşulları ile Ayrık Nizam 2 Katlı Konut alanı kamulaştırma nedeniyle karayoluna terk edilmiştir.Ayrıca 230 m2 park alanı ve 94 m2 küçük sanayi alanı da kamulaştırma nedeniyle yol alanına terk edilmiştir. Söz konusu alanda başka herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Plan değişikliğine konu olan 2 nolu bölge konum olarak Çanakkale İzmir Yolu üzerinde, Adatepe Zeytinyağı Müzesi’nin 400 m batısında yer almaktadır. Söz konusu alan yaklaşık 16.047,45 m2 büyüklüğündedir.2 nolu bölge onaylı imar planına göre 5.489,60 m2 Ticaret Alanı, 1.263,52 m2 Tariş Alanı, 3.251,81 m2 Park Planı, 2.313,15 m2 Otogar Alanı, 1.550,66 m2 Araç Park Garajı ve 2.178,71 m2 ise yol alanı olarak planlıdır. Hazırlanan plan değişikliğinde kamulaştırma sınırına göre imar hatlarının yeniden düzenlenmesi sonucunda 85 m2 ticaret alanı (234 ada 1 parsel), 456,3 m2 park alanı (235 ada batısı tescil harici alan) yol alanına terk edilmesi sonucunda 5404,59 m2 ticaret alanı, 2746,54 m2 park alanı düzenlenmiştir. Söz konusu alanda başka herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Plan değişikliğine konu olan 3 nolu bölge konum olarak Çanakkale İzmir Yolu üzerinde, Adatepe Zeytinyağı Müzesi’nin kuzeyinde yer almaktadır. Söz konusu alan yaklaşık 3353,81 m2 büyüklüğündedir. Söz konusu alan onaylı imar planında 925,34 m2’si Belediye Hizmet Alanında, 537,7 m2’si park alanında kalmakta, 1888,83 m2’si ise yol alanı olarak planlı durumdadır. Söz konusu alan güneyden 35 m genişliğinde taşıt yoluna cepheli durumdadır. Hazırlanan plan değişikliğinde kamulaştırma sınırına göre imar hatlarının yeniden düzenlenmesi sonucunda (233 ada 1 parsel) park alanı 214 m² azaltılarak 323,61 m² olarak önerilmiştir. Belediye Hizmet Alanında herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Plan değişikliğine konu olan 4 nolu bölge konum olarak Çanakkale İzmir Yolu üzerinde, Adatepe Zeytinyağı Müzesi’nin olduğu parselde yer almaktadır. Plan değişikliğine konu olan bölge onaylı imar planına göre 1677 m² büyüklüğünde Ayrık Nizam 3 Katlı Konut alanında ve 620 m² Adatepe Zeytinyağı Müzesi alanında kalmaktadır. Hazırlanan plan değişikliğinde kamulaştırma sınırına göre imar hatlarının yeniden düzenlenmesi sonucunda (604 parsel) 10.51 m2 alan Zeytinyağı Müzesinden yol alanına terk edilmiştir. Plan değişikliği sınırları içerisinde başka herhangi bir düzenleme yapılmayarak hazırlanan 1/000 Ölçekli REVİZYON+İLAVE Nazım İmar Planı Değişikliği ile plan notlarının kabulüne 3194 Sayılı İmar kanunun 8-b maddesine göre uygun olduğuna, bir ay süreyle askıya asılmasına ve ilan edilmesine, askı ve ilan süresi bitiminde uygulama yapılmasına ve aşağıda belirtilen plan notlarının da kabulüne meclis üyelerinden Ö***** D*****’ın çekimserliği diğer üyelerin kabulüyle Meclisimizce oyçokluğu ile karar verildi.
PLAN NOTLARI:
1)Karayoluna cepheli parsellerde yapılacak uygulamalarda “Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü”nün görüşü alınması zorunludur.
2)Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tarafından 25.10.2002 tarihinde onaylanan İmar Planına Esas Jeolojik Etüd Raporuna uyulacaktır.
KARAR NO: 2014 / 44
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem dışı olarak görüşülmesine karar verilen Adalet ve Kalkınma Partisi Belediye Meclis Grubu olarak meclis toplantılarının görüntülü kayıt edilmesi ve internet sitesinde yayınlanması ile alınan encümen kararlarının kamuoyu bilgisine sunulmak ve şeffaflık açısından resmi internet sitesinde yayınlanması taleplerinin görüşülmesine başlandı. Şeffaflık ve Kamuoyunun bilgilendirilmesi amaçlarıyla Encümen kararlarının resmi internet sitesinden yayınlanmasına, Meclis toplantılarının görüntülü kayıt araçlarıyla kayıt edilmesine, belediye arşivinde tutulmasına ancak resmi internet sitesinden meclis toplantı görüntülerinin yayınlanmasının reddine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.