2015 MART AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

0
326

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 04.03.2015 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda toplanacaktır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

GÜNDEM:

1-10.04.2014 tarih ve 28968 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince Kurumumuz norm kadrolarında yapılacak değişikliklerin görüşülmesi

2-Beldemiz Küçükkuyu Sahil Mahallesi Gülsüm CAMGÖZ Caddesinde yapılacak olan yeni trafik uygulaması konusunun görüşülmesi

3-Beldemiz Küçükkuyu pafta:İ17D22B1C, Ada:285, 1,2,3 ve 4 nolu parseller için Belediyemizce re’sen hazırlatılan 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği teklifinin görüşülmesi

4-Çanakkale ili, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Tepemahallesi Mevkii, pafta:İ17-D-23-A, ada:210, 16 parselde Eren İç ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketine ait taşınmaz için hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Revizyon + ilave Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi

5- Çanakkale ili, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Tepemahallesi Mevkii, pafta:İ17-D-23-A-1-A, ada:210, 16 parselde Eren İç ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketine ait taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi

6- Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Beybağlar Mevkii, pafta:50KVA, ada:118, 8 parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı Değişikliği teklifinin görüşülmesi