2016 KASIM AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

0
655

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 02.11.2016 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

1- Belediyemizin ihtiyacı olan bir adet damperli kamyonun(.Plaka No:34 LFB 82) İstanbul Ataşehir Belediye Başkanlığından Hibe yolu ile talep edilmesi teklifinin görüşülmesi.
2- 22 Mayıs 2016 tarih ve 29719 Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereği, Başkanlığımızda dolu bulunan 7 adet kadronun derece değişikliği teklifinin görüşülmesi.
3-Çanakkale ili Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi Sahil Mahalle ,Köyiçi Mevkii i17d22b2b pafta ,222 ada ,19 parselin zemin katının meskenden ticaret alanına çevrilmesi teklifinin görüşülmesi.
4- Küçükkuyu i17d18d3a pafta ,703 ada,1 parselin güneyinden ,doğusundan ve kuzeyinden geçen sokaklara isim verilmesi teklifinin görüşülmesi.
5- Kardeş Şehir ,Karadağ Bar Belediyesinin 24 Kasım 2016 günü yapılacak olan etkinliğine katılımla ilgili 19 Ekim 2016 tarih ve 01-3067 sayılı davet yazısının görüşülmesi