2016 OCAK AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

0
402

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 06.01.2016 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda toplanacaktır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

GÜNDEM:

1-Kurumumuzda sözleşmeli olarak çalışacak personellerin tam ve kısmi zamanlı sözleşmeleri ve ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi

2-Belediyemizde 2016 yılı içinde 5 ay 29 gün çalışmak üzere istihdam edilecek geçici işçi vizelerinin yapılması konusunun görüşülmesi

3- Belediyemizde itfaiye ve zabıta hizmetlerinde kadrolu olarak çalışan personele aylık fazla çalışma ücreti ödenmesi konusunun görüşülmesi

4-Kurumumuza ait yola, yeşil alana terk edilmiş olan kısımların herhangi bir maksat amacıyla işgaline ait işgal harcının belirlenmesi konusunun görüşülmesi

5-Belediye Başkanı ve Meclis üyelerinin 2016 Yılı içinde Belediye Birlikleri, Valilik ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların Belediyecilik, şehircilik ve tanıtım konularında düzenleyeceği araştırma, teknik inceleme ve eğitim amaçlı yurt içi ve yurt dışı tanıtım fuarları ile teknik inceleme programlarına Belediyemizi temsilen katılım konusunun görüşülmesi

6-İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 14.12.2015 tarih ve 30086 sayılı yazısı ekinde gönderilen Küçükkuyu (Çanakkale) Kanalizasyon İnşaatı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den kredi kullanılması konusunun görüşülmesi

7-H**** Ş**** tarafından verilen 26.11.2015 tarihli Mıhlı Mahallesi İ17d23a2a pafta,239 ada,17 nolu parselde kayıtlı 39.05 m2 lik taşınmazını Kurumumuza şartsız ve bedelsiz olarak bağışlama dilekçesinin görüşülmesi

8-Mıhlı Mahallesi Akgün ALBAYRAK Caddesi üzerinde bulunan Kurumumuza ait düğün salonunun 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi gereğince kiralanması konusunun görüşülmesi

9-5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin “n” bendi gereğince F**** K*** tarafından verilen 18.12.2015 tarihli dilekçenin görüşülmesi

10- R**** F**** D****** V. E*** A**** tarafından verilen 22.12.2015 tarihli dilekçe ile
A********** T******* tarafından verilen 15.12.2015 tarihli dilekçelerin görüşülmesi

11-H.A**** S**** tarafından verilen 25.12.2015 tarihli Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Mıhlı Köyü, İskelebaşı mevkii,İ17D-23-A-2-B pafta,357 ada,10 parselde A** Y*** İ***** T************ S**. ve T**. L**. Ş**. adına kayıtlı taşınmaz ile Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Köyü, İskelebaşı mevkii,i17d23a2b pafta,357 ada,12 nolu parselde Kurumumuza ait olan taşınmaz ile tevhit edilerek hisseleri değerinde veya müstakil olarak satışı talepli dilekçenin görüşülmesi

12-Beldemiz Küçükkuyu pafta: İ17-D-23-A, İ17-D-18-D imar paftasında yatay 467300 – 465500 düşey 4379700 – 4379800 ait Belediye Başkanlığımız adına re’sen hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi

13-Beldemiz Küçükkuyu 50K IVb pafta, 357 ada, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 nolu parseller için Belediyemizce re’sen hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi

14-Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Beybağlar Mevkii,50K-IC pafta,320 ada,1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 parseller için Belediyemizce re’sen hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi

15-Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Beybağlar Mevkii,İ17D23A1B pafta,290 ada,28, 38, 39 nolu parsellerde İ**** B******, O**** B******, G***** Ç****, M******* B****** mirasçıları olan G***** B******, D**** B******, F**** D****, H******* S****, N***** I**** ve A**** S****** adlarına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi