31.12.2015 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
84

Belediye Encümeninin 31.12.2015 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:239
Belediyemiz Encümeni 31.12.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yola Terk-tevhid
Sorumlu Mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan 30.12.2015 tarih ve 20154241 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Sahil Köyü, Orta mahalle Mevkii, İ17D-23-A-1-A Pafta, 307 Ada, parsel 13 de arsa vasıflı Ayşe Ayten GÜZELİŞ’e ait taşınmazda yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmı konut alanında kalmakta, konut alanı dışında kalan kısmın ise yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkini için hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:240
Belediyemiz Encümeni 31.12.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yola Terk-tevhid
Sorumlu Mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan 30.12.2015 tarih ve 20154245 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Köyü, Tepe mahallesi Mevkii, İ17D-23-A-1-B Pafta, 219 Ada, parsel 1 de arsa vasıflı İbrahim ÖZPEK’e ait taşınmazda yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmı konut alanında kalmakta, konut alanı dışında kalan kısmın ise yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkini için hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:241
Belediyemiz Encümeni 31.12.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yola Terk-tevhid
Sorumlu Mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan 30.12.2015 tarih ve 20154244 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Köyü, Hacımustafatepe Mevkii, İ17D-22-B-2-B Pafta, 244 Ada, parsel 47 de kargir ev ve zeytinlik vasıflı Mehmet ÇETİN ve Ali ÇETİN adlarına kayıtlı taşınmazda yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının parka olmak üzere kamuya bedelsiz terkininden sonra kalan kısmın A ve B nolu imar parselleri olacak şekilde hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:242
Belediyemiz Encümeni 31.12.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
31.12.2015 Perşembe akşamı kutlanacak olan yılbaşı için kurumumuzca kutlama etkinlikleri ( havai fişek atılması vb.) düzenlenmesinin uygunluğuna ve yapılacak giderlerin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:243
Belediyemiz Encümeni 31.12.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yola Terk-tevhid
Sorumlu Mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan 30/12/2015 tarih ve 20154243 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Sahil Mahallesi Orta Mahalle Mevkii, İ17D-23-A-1-A Pafta, 214 Ada, 10 bahçeli kagir ev vasıflı parselde Apdurrahman TAŞDEMİR’e ait taşınmazda yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmı konut alanında kalmakta, konut alanı dışında kalan kısmın ise yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkini için hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:244
Belediyemiz Encümeni 31.12.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Beldemiz Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi Güzelyurt Sokakta 5326 Sayılı Kabahatler kanunun 32.maddesine istinaden 10 KF 164 plakalı beton mikseri yasak olduğu halde kamuya ait yola inşaat için kullanılan beton döktüğü görülüp, aracın şoförü uyarılarak betonların temizlenmesi gerektiği söylenmesine rağmen yolun temizlenmediği ve yolun kullanılmasının zorlaştığı 28.12.2015 tarih ve 000501 nolu zabıt varakası ile tespit edilen Kafkas İnşaat Taahhüt San. ve Ltd.şirketine kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:245
Belediyemiz Encümeni 31.12.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yola Terk-tevhid
Sorumlu Mühendis Muhittin GÜLEY tarafından hazırlanan 31.12.2015 tarih ve 20154259 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Köyü ,Tepe Mahallesi Mevkii, İ17D-23-A-1-A Pafta, 210 Ada, 6 parselde arsa vasıflı Semiha KARIŞAN ile Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Köyü ,Tepe Mahallesi Mevkii, İ17D-23-A-1-A Pafta, 210 Ada, 7 parselde arsa vasıflı Mustafa KANBUR’a ait taşınmazların tevhidine, tevhid sonucu oluşan A nolu parselin tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmı konut alanında kalmakta, konut alanı dışında kalan kısmın ise yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkini için hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:246
Belediyemiz Encümeni 31.12.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ:Komisyon Kurulması
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 449.maddesine istinaden Belediye malı olan taşınmaz mal niteliğindeki Arsa, arazi, bina ve sabit tesisler (Kanunun müşterek ifadesine sunulan yollar, köprüler, meydanlar, parklar, gazinolar, düğün salonu, lokanta gibi gelir getiren tesisler) envanterini çıkarmak, demirbaş eşyaları, mefruşatı, canlı hayvanları, taşıtları, iş makineleri, aletlerin sayımını yapmak ve kıymetleri, mal ediş bedelleri bilinen gayrimenkul malların kıymet takdirini yaparak kayıtlarımıza intikallerini sağlamak için komisyon başkanı Mali İşler Müd. Vk. Nuray SAKALLI’nın başkanlığında, Memur Ferit KADAN ve Fen İşl. Teknikeri Metin ALCAN’dan oluşmak üzere komisyon kurularak gerekli işlemlerin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:247
Belediyemiz Encümeni 31.12.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Aktarma
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 38.maddesine istinaden 2015 mali yılı bütçesinin yedek ödenekten fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında ödenek aktarması ihtiyacı olduğundan diğer gider tertiplerine yapılacak olan aktarmaların listesi karar ekinde olup; TL( ) Uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:248
Belediyemiz Encümeni 31.12.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: İmha
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin ödeneklerin iptali ve devri ile ilgili 39.maddesine istinaden 2015 mali yılı bütçesinin kotlarındaki kullanılmayan fazla ödeneklerin listesi ekte düzenlenmiş olup; İmhasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.