2017 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
1431

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 03.05.2017 Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2017 /22
Belediye Başkanı C***** B***** tarafından gündemdeki 1. maddenin görüşülmesine geçildi.
Gündem 1: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.maddesi gereğince 2016 mali yılı kesin hesabının görüşülmesine geçildi. Gelir Gider Kesin hesap ve Yönetim dönemi hesabı üzerinde yapılan inceleme ve görüşmeler sonunda: Kanunla tahsiline yetki verilen gelirlerin tahsil edildiği, Bütçe dışı ödeme yapılmadığı verilen ödeneklerin yerinde kullanıldığı anlaşılarak aşağıda dökümü yapılan Gelir gider kesin hesapları aşağıdaki şekilde madde madde oylanmıştır.
2016 MALİ YILI GİDER KESİN HESABI
CARİ HARCAMALAR
01-PERSONEL GİDERLERİ….Ö**** D**** , H**** A**** ve A**** İ***** G*****’ün reddi , diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.
02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
Ö**** D**** , H**** A**** ve A**** İ***** G*****’ün reddi , diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ….. Ö**** D**** , H**** A**** ve A**** İ***** G*****’ün reddi , diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.
04- FAİZ GİDERLERİ…. Ö**** D**** , H**** A**** ve A**** İ***** G*****’ün reddi , diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.
05- CARİ TRANSFERLER…. Ö**** D**** , H**** A**** ve A**** İ***** G*****’ün reddi , diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.
06- YATIRIM HARCAMALARI…… Ö**** D**** , H**** A**** ve A**** İ***** G*****’ün reddi , diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.

2016 MALİ YILI GELİR KESİN HESABI
01-VERGİ GELİRLERİ …. Ö**** D**** , H**** A**** ve A**** İ***** G*****’ün reddi , diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ….. Ö**** D**** , H**** A**** ve A**** İ***** G*****’ün reddi , diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.

04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR….. Ö**** D**** , H**** A**** ve A**** İ***** G*****’ün reddi , diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.
05- DİĞER GELİRLER….. Ö**** D**** , H**** A**** ve A**** İ***** G*****’ün reddi , diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.

KARAR NO: 2017/23
Belediye Başkanı C***** B***** tarafından gündemdeki 2. maddenin görüşülmesine geçildi.
Gündem 2: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi gereğince İlgilisi H*** G****** (TC:290*******) ve E*** O*****(290********) tarafından verilen 19.04.2017 tarih ve 20170526 sayılı Küçükkuyu Beldesi Sahil Köyü Orta Mahalle Mevkii, i17d23a1a Pafta, 300 ada, 19 nolu parselde kurumumuza ait hissenin taraflarına satışı talepli dilekçenin görüşülmesine başlandı. İlgililerin talep dilekçesi Belediye Başkanı C***** B**** tarafından Meclise okundu. Yapılan değerlendirme sonunda söz konusu taşınmazdaki hissemizin satışının, talep sahipleri H**** G***** ve E*** O****’a uygunluğuna; 5393 sayılı Belediye Kanunun 34.maddesinin (g) bendi uyarınca uygulama yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2017/24
Belediye Başkanı C***** B***** tarafından gündemdeki 3. maddenin görüşülmesine geçildi.
Gündem 3: 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının Sayısallaştırılması ile ilgili 27.04.2017 tarih ve 20171124 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce uygun görüşle sunulan Belediye Meclisimizce 2016/33 sayılı Meclis Kararı ile uygunluğuna karar verilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı, İller Bankasınca onaylanan 1/1000 ölçekli Halihazır Harita ve üzerine işli 1/1000 ölçekli Kıyı kenar paftalarının altlık kullanılarak Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne uygun olarak 2 etap halinde 1/1000 ölçekli Mevcut Uygulama İmar Planlarının sayısallaştırılması, Belediye Meclisimizce onaylı planların (ilave, tadilat, mevzi vb.) aktarılarak birleştirilmesi ve tadil edilen kısımları da kapsayan planların görüşülmesi, sayısallaştırılan bu planlar ile Mevcut 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı arasındaki uyumsuzluğu giderebilmek amacıyla 1/5000 Ölçekli Mevcut Nazım İmar Planında yapılan değişikliklerin onaylanması ve askıya çıkarılmasına Meclisimizce Ö**** D**** , H**** A**** ve A**** İ***** G*****’ün çekimserliği, diğer üyelerin kabulüyle oyçokluğu ile kabul edildi.