2018  ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 05.12.2018 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi sunum salonunda toplanacaktır.

 

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

GÜNDEM:

1-2464 Sayılı Belediye Gelirleri kanunun ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin  “ f “ bendi gereğince gelir tarife cetvelinin düzenlenmesi ile ilgili konunun görüşülmesi.

2- Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Bölge Müdürlüğü’nden Kreş bahçesi olarak kullanılmak üzere kiralanan  Mıhlı Mahallesi, Beybağlar  Mevkii, 283 ada 12 nolu parseldeki taşınmazın  kira bedeli konusunun görüşülmesi.

3– Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Bölge Müdürlüğü’nden Belediye hizmet garajı olarak  kullanılmak üzere kiralanan taşınmazın, kira bedeli konusunun görüşülmesi.

4- Ayvacık Asliye Hukuk Mahkemesinin 01.10.2018 tarih ve  2018/57D.İş Esas nolu kararı eki 12.10.2018 tarihli Tespit zaptı ve Bilirkişi raporu ile değer tespiti yapılan Beldemiz Mıhlı Mahallesi, Beybağlar Mevkii , i17d18d4c pafta, 283 ada, 11 parselde bulunan taşınmazın Belediyemizin bütün hisselerine sahip olduğu Küçükkuyu  Kent Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine  ayni sermaye artışı olarak  verilmesi  konusunu  görüşülmesi.

5- Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Sahil Mahallesi, Orta Mahalle Mevkii,  i17d23a1a  pafta, 216 ada, 15  parselde E**** B**** adına kayıtlı taşınmaz için  hazırlanan 1/1000   ölçekli  Uygulama İmar  Plan tadilatının görüşülmesi

6- Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi, Meşelik Mevkii,  i17d18d4d pafta, 190 ada 184   parselde T**** A***  adına kayıtlı taşınmaz  için hazırlanan 1/1000   ölçekli  Uygulama İmar  Plan tadilatının görüşülmesi.