2018  KASIM AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 07.11.2018 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi sunum salonunda toplanacaktır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

GÜNDEM:

1-Fermanoğlu İnşaat Turizm San.Tic.Ltd.Şti.’ nın 02.10.2018 tarih FE 2018/611 ve 612 sayılı dilekçeleri ile  kurumumuz tarafından evsel nitelikli atık suların fosseptik yapıdan vidanjör çekimi yapılması  ile    evsel nitelikli katı atıkların şantiye alanından atık toplama programına dâhil edilmesine dair hizmet protokolü düzenlenmesi talepleri konusunun  görüşülmesi.

2-22 .02.2007 tarih ve 26442  Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği, Başkanlığımızda dolu ve boş bulunan kadrolarda derece değişikliği teklifinin görüşülmesi.

3-Beldemizde görev yapan Aile Hekimlerince kiralanan ve kiralama süresi dolan Kurumumuza ait Sahil Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No: 10 adresinde bulunan  Zübeyde Hanım Sağlık, Eğitim ve Kadın Sığınma Merkezi binasının kiralanma konusunun görüşülmesi .

4-Küçükkuyu Beldemizde Mıhlı  Mahallesi Akgün Albayrak Caddesi, Ali Tahmaz ve Başak Sokağın çevrelediği park alanından başlayarak Adatepe Köyü Zeus Altarı mevkiisine kadar yapılması planlanan ve proje aşamasında olan Küçükkuyu ve Adatepe Köyü arası Teleferik hattı konusunun görüşülmesi.

5- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Meclisin Görev Ve Yetkileri” başlıklı 18 inci maddesinin (b) bendi ve Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği nin  Ödenek Kullanımı ve Bütçede Yapılacak Değişiklikler  Aktarma Başlıklı  Maddesinin    2.bendi gereği bütçede  fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarma yapılması konusunun görüşülmesi.

6-5393 sayılı Belediye Kanunun Belediye Meclisin görev ve yetkilerinin belirtildiği 18.

maddesinin (m) bendi gereğince Fen İşleri Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği; konusunun görüşülmesi.