2019 HAZİRAN AYI 2.BİRLEŞİM MECLİS KARARLARI İLANI

0
485

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 17.06.2019 Pazartesi Günü saat 15.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2019 /44

12.06.2019 tarihli Meclis toplantısında 2019/37 nolu karara bağlanarak İmar Komisyonuna havalesi yapılan 30.05.2019 tarih ve 1393 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünün teklif yazısı

İMAR KOMİSYONU GÖRÜŞÜ:  Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Akçukurlar Mevkii, i17d18c pafta, 206 ada 23 ve 24 parsellerdeki İ***** Y***** ve A**** Ç**** adına kayıtlı taşınmazları için hazırlanan 28675,7 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı ile ilgili Şehir ve Bölge Plancısının plan açıklama raporu , Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü’nün 09.01.2019 tarih ve E.7324 sayılı kurum görüşü ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün KEP 31.05.2019 tarih ve E.14003 sayılı yazısı da göz önünde bulundurularak teklif edildiği şekli ile Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Yüce Meclise arz olunur.

KARAR: İmar Komisyonu tarafından hazırlanan 13.06.2019 tarih ve 2019/01 sayılı raporu açık olarak okunarak oylamaya sunuldu. yapılan oylama sonunda Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

206 ada 23 ve 24 parseller 1 5000 nazım imar planı değişikliği

206 ada 23 ve 24 parsel 1 5000 mevcut nazım imar planı

KARAR NO: 2019 /45

12.06.2019 tarihli Meclis toplantısında 2019/38 nolu karara bağlanarak İmar Komisyonuna havalesi yapılan 30.05.2019 tarih ve 1395 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünün teklif yazısı

İMAR KOMİSYONU GÖRÜŞÜ: Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Akçukurlar Mevkii, i17d18c4d pafta, 206 ada 23 parseldeki İ***** Y***** ve A**** Ç**** adına kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 28676,15 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı ile ilgili Şehir ve Bölge Plancısının plan açıklama raporu , Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü’nün 09.01.2019 tarih ve E.7324 sayılı kurum görüşü ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün KEP 31.05.2019 tarih ve E.14003 sayılı yazısı da göz önünde bulundurularak teklif edildiği şekli ile Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Yüce Meclise arz olunur.

KARAR: İmar Komisyonu tarafından hazırlanan 13.06.2019 tarih ve 2019/02 sayılı raporu açık olarak okunarak oylamaya sunuldu. yapılan oylama sonunda Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

206 ada 23 parsel 1 1000 uygulama imar planı değişikliği

206 ada 23 parsel mevcut uygulama imar planı

KARAR NO: 2019 /46

12.06.2019 tarihli Meclis toplantısında 2019/39 nolu karara bağlanarak İmar Komisyonuna havalesi yapılan 30.05.2019 tarih ve 1399 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünün teklif yazısı

İMAR KOMİSYONU GÖRÜŞÜ:Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi, Hacı Mustafa Tepesi Mevkii, i17d22b Pafta, 101 Ada, 9 Parselde A**** Ö****** adına ve 102 Ada, 11 Parselde S******* S*** A*** adına kayıtlı taşınmazlar için hazırlanan 28675,8 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı ile ilgili Şehir ve Bölge Plancısının plan açıklama raporu ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 30.05.2019 tarih ve E.14002 sayılı yazısı da göz önünde bulundurularak teklif edildiği şekli ile Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Yüce Meclise arz olunur.

KARAR : İmar Komisyonu tarafından hazırlanan 13.06.2019 tarih ve 2019/03 sayılı raporu açık olarak okunarak oylamaya sunuldu. yapılan oylama sonunda Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

101 ada 9 parsel ve 102 ada 11 parsel 1 5000 mevcut nazım imar planı

101 ada 9 parsel ve 102 ada 11 parsel 1 5000 nazım imar planı değişikliği

KARAR NO: 2019 /47

12.06.2019 tarihli Meclis toplantısında 2019/40 nolu karara bağlanarak İmar Komisyonuna havalesi yapılan 30.05.2019 tarih ve 1400 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünün teklif yazısı

İMAR KOMİSYONU GÖRÜŞÜ:Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi, Hacı Mustafa Tepesi Mevkii, i17d22b2b Pafta, 101 Ada, 9 Parselde A**** Ö****** adına ve 102 Ada, 11 Parselde S******* S*** A*** adına kayıtlı taşınmazlar için hazırlanan 28676,16 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı ile ilgili Şehir ve Bölge Plancısının plan açıklama raporu ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 30.05.2019 tarih ve E.14002 sayılı yazısı da göz önünde bulundurularak teklif edildiği şekli ile Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Yüce Meclise arz olunur.

KARAR: İmar Komisyonu tarafından hazırlanan 13.06.2019 tarih ve 2019/04 sayılı raporu açık olarak okunarak oylamaya sunuldu. yapılan oylama sonunda Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

101 ada 9 parsel ve 102 ada 11 parsel 1 1000 mevcut uygulama imar planı

101 ada 9 parsel ve 102 ada 11 parsel 1 1000 uygulama imar planı değişikliği

KARAR NO: 2019 /48

5393 sayılı Belediye Kanununun 27.Maddesine istinaden Meclis Üyesi H**** T** gündem maddesi görüşülmeden önce toplantı salonunun dışına davet edildi. Gündemin görüşülmesine geçildi.12.06.2019 tarihli Meclis toplantısında 2019/41 nolu karara bağlanarak İmarKomisyonuna havalesi yapılan 30.05.2019 tarih ve 1396 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünün teklif yazısı

İMAR KOMİSYONU GÖRÜŞÜ: Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Beybağlar Mevkii, i17d23a pafta, 234 Ada 9 parselde H**** T** adına kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 28675,9 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı ile ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 29.05.2019 tarih ve E.13864 sayılı kurum görüş yazısının konu hakkında gerekli müspet veya menfi ifadelerinin İmar Komisyonu üyelerince net olarak yorumlanamamasından dolayı Komisyonumuzca konunun daha detaylı araştırılarak yeniden değerlendirilip bir sonraki Mecliste görüşülmesi uygun görülmüştür.

Yüce Meclise arz olunur.

KARAR : 14.06.2019 tarih ve 2019/06 sayılı İmar Komisyonu tarafından hazırlanan raporunda özetle ilgili parsele ait İmar Planı tadilatı ile ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 29.05.2019 tarih ve E.13864 sayılı kurum görüş yazısının konu hakkında gerekli müspet veya menfi ifadelerinin İmar Komisyonu üyelerince net olarak yorumlanamamasından dolayı Komisyonumuzca konunun daha detaylı araştırılmak üzere yeniden değerlendirilerek bir sonraki Mecliste görüşülmesi şeklinde hazırlanan İmar Komisyon Raporunun kabulüne, Meclisimizce katılanların oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2019 /49

5393 sayılı Belediye Kanununun 27.Maddesine istinaden Meclis Üyesi H**** T** gündem maddesi görüşülmeden önce toplantı salonunun dışına davet edildi. Gündemin görüşülmesine geçildi.12.06.2019 tarihli Meclis toplantısında 2019/42 nolu karara bağlanarak İmar Komisyonuna havalesi yapılan 30.05.2019 tarih ve 1397 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünün teklif yazısı

İMAR KOMİSYONU GÖRÜŞÜ: Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Beybağlar Mevkii, i17d23a1b pafta, 234 Ada 9 parselde H**** T** adına kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 28676,17 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı ile ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 29.05.2019 tarih ve E.13864 sayılı kurum görüş yazısının konu hakkında gerekli müspet veya menfi ifadelerinin İmar Komisyonu üyelerince net olarak yorumlanamamasından dolayı Komisyonumuzca konunun daha detaylı araştırılarak yeniden değerlendirilip bir sonraki Mecliste görüşülmesi uygun görülmüştür.

Yüce Meclise arz olunur.

KARAR : İmar Komisyonu tarafından hazırlanan 14.06.2019 tarih ve 2019/06 sayılı raporunda özetle ilgili parsele ait İmar Planı tadilatı ile ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 29.05.2019 tarih ve E.13864 sayılı kurum görüş yazısının konu hakkında gerekli müspet veya menfi ifadelerinin İmar Komisyonu üyelerince net olarak yorumlanamamasından dolayı Komisyonumuzca konunun daha detaylı araştırılmak üzere yeniden değerlendirilerek bir sonraki Mecliste görüşülmesi şeklinde hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2019 /50

12.06.2019 tarihli Meclis toplantısında 2019/43 nolu karara bağlanarak İmar Komisyonuna havalesi yapılan 30.05.2019 tarih ve 1398 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünün teklif yazısı

İMAR KOMİSYONU GÖRÜŞÜ: Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Mıhlı Mevkii, i17d19d4a- i17d19d4d pafta, 346 Ada, 1 parselde C***** K*** adına kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 28676,18 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı ile ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 11.06.2019 tarih ve E.14308 sayılı kurum görüş yazısının konu hakkında gerekli müspet veya menfi ifadelerinin İmar Komisyonu üyelerince net olarak yorumlanamamasından dolayı Komisyonumuzca konunun daha detaylı araştırılarak yeniden değerlendirilip bir sonraki Mecliste görüşülmesi uygun görülmüştür.

Yüce Meclise arz olunur.

KARAR : İmar Komisyonu tarafından hazırlanan 14.06.2019 tarih ve 2019/07 sayılı raporunda özetle ilgili parsele ait İmar Planı tadilatı ile ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 11.06.2019 tarih ve E.14308 sayılı kurum görüş yazısının konu hakkında gerekli müspet veya menfi ifadelerinin İmar Komisyonu üyelerince net olarak yorumlanamamasından dolayı Komisyonumuzca konunun daha detaylı araştırılmak üzere yeniden değerlendirilerek bir sonraki Mecliste görüşülmesi şeklinde hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.