2019 NİSAN  AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

0
377

 

                         

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 08.04.2019 Pazartesi  Günü saat 14.00 de Küçükkuyu  Sahil Mahallesi, Süleyman Sakallı Caddesi, No:104 B adresinde bulunan Zeytin Kültür Merkezi  sunum salonunda toplanacaktır.

 

 

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

 

GÜNDEM :

 

1-5393 Sayılı Belediye Kanunun 19.maddesi gereğince ilk iki yıl görev yapmak üzere iki asil ve iki yedek meclis katibinin seçilmesi.

2– 5393 Sayılı Belediye Kanunun 19.maddesi gereğince ilk iki yıl görev yapmak üzere Meclis birinci ve ikinci başkan vekillerinin seçilmesi.

3-5393 Sayılı Belediye Kanunun 33.maddesi gereğince bir yıl süreyle görev yapmak üzere Encümene 2 ( iki ) üye seçilmesi.

4-5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi gereğince Meclis üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan imar komisyonun kurulması ve bir yılı aşmamak üzere ne kadar süre ile görev yapacağının belirlenmesi.

5-5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi gereğince Meclis üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan Plan ve Bütçe  komisyonun kurulması ve bir yılı aşmamak üzere ne kadar süre ile görev yapacağının belirlenmesi.

6-5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin yılı içinde bir ay tatil edilmesinin hangi ay olacağına dair kararın alınması.

7-5393 sayılı Belediye Kanununa istinaden Belediye Meclisinin her ay hangi gün toplanacağına dair kararın alınması.

8-Üyesi olduğumuz Marmara Belediyeler Birliği’ne bir asil ve bir yedek üyenin seçilmesi.

9-Üyesi olduğumuz Kıyı Ege Belediyeler Birliği’ne bir asil ve bir yedek üyenin seçilmesi.

10-Üyesi olduğumuz TROAS Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Yönetim Birliği Meclisine iki asil ve bir yedek üye seçilmesi konusunun görüşülmesi.

11-Üyesi olduğumuz Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği’ne iki  asil ve bir yedek üyenin seçilmesi konusunun görüşülmesi.

12-Üyesi olduğumuz Tarihi Kentler Birliği’ne bir asil ve bir yedek üyenin seçilmesi konusunun görüşülmesi.

13-Üyesi olduğumuz Ege Belediyeler Birliği’ne bir asil ve bir yedek üyenin seçilmesi konusunun görüşülmesi.

14-Üyesi olduğumuz Çanakkale Assos Truva Turizm Altyapı Birliği’ne bir asil ve bir yedek üyenin seçilmesi konusunun görüşülmesi.

15– Belediye bütçesinden yapılacak temsil ağırlama ve tören giderleri yönergesi dikkate alınarak yapılacak ödemeler ile ilgili üç kişiden oluşan tören komitesinin kurulması.

16– 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ilgili hükümleri doğrultusunda oluşturulan   Halk Kart Sahipliği Komisyonuna yeni üye seçimi yapılması konusunun görüşülmesi.

17-5393 Sayılı Belediye Kanunun 56.maddesi gereğince 2018 yılına ait faaliyet raporunun Belediye Başkanı tarafından Meclise sunulması ve görüşülmesi.