5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02.01.2019 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi sunum salonunda toplanacaktır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR.

GÜNDEM:

1- Kurumumuzda sözleşmeli olarak çalışacak personellerin tam ve kısmi zamanlı sözleşmeleri  ve ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

2– Belediyemizde 2019 yılı içinde çalışmak üzere istihdam edilecek geçici işçi vizelerinin

yapılması konusunun görüşülmesi.

3– Belediyemizde itfaiye ve zabıta hizmetlerinde kadrolu olarak çalışan personele 2019 yılı

için aylık fazla çalışma ücreti ödenmesi konusunun görüşülmesi.

 

4– Kurumumuza ait yola, yeşil alana terk edilmiş olan kısımların herhangi bir maksat

amacıyla işgaline ait işgal harcının belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

 

5- Fermanoğlu İnşaat Turizm San.Tic.Ltd.Şti.’ nın 10.12.2018 tarih FE 2018/627 ve 628 sayılı  dilekçeleri ile  kurumumuz tarafından evsel nitelikli atık suların fosseptik yapıdan vidanjör çekimi yapılması  ile    evsel nitelikli katı atıkların şantiye alanından atık toplama programına dâhil edilmesine dair hizmet protokolü düzenlenmesi talepleri konusunun  görüşülmesi.