2020 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
396

KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

2020 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 05.08.2020 Çarşamba Günü saat 15.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO: 2020/21

Gündem 1: Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.07.2020 tarih ve 1892 sayılı Başkanlık teklifi. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi ve 08 Nisan 2020  tarih ve 31093 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile daha önce Belediye ve bağlı Kuruluşları tasnif cetvelinde D-5 Grubunda olan Belediyemiz D-6 gurubuna yükseltilmiştir. 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında D-4 gurubunda bulunan Belediyemiz norm kadrosu 08.06.2007 tarih ve 2007/53 sayılı Meclis Kararı ile memur ve sürekli işçi kadroları 38 memur ve 19 sürekli işçi olarak;  27.11.2011 tarih ve 28125 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Yönetmelik kapsamında memur ve sürekli işçi kadroları 48 memur ve 24 sürekli işçi olarak; 10.04.2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince Norm Kadro Standartları tasnif cetveli kapsamında D-5 gurubuna yükseltilen Belediyemizin 04.03.2015 tarih ve 2015/13 sayılı Meclis Kararı ile memur ve sürekli işçi kadroları; 67 memur ve 34 sürekli işçi olarak düzenlenmiştir. 08 Nisan 2020 tarih ve 31093 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik eki Norm Kadro Standartları tasnif cetveli kapsamında  D-6 gurubunda yükseltilen Kurumumuza 76 memur ve 38 sürekli işçi kadrosu belirlenmiş olup; D-5 grubunda mevcut olan norm kadroya ek olarak yeni verilen 9 memur ve 4 işçi kadrosu için hazırlanan I, IV, V ve VII sayılı cetvellerin Belediyemizin Norm Kadrosuna ilave kadro ihdası edilerek norm kadro yönetmeliğine uygun hale getirilmesinin uygunluğuna; Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2020/22

Gündem 2: Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.07.2020 tarih ve 1893 sayılı Başkanlık teklifi. Belediyemizin Turizm beldesi olması ve özellikle yaz aylarında yoğun bir nüfus artışı yaşanması sonucu vatandaşa sunulan hizmetlerde Belediye imkanlarımızın kısıtlı olması nedeniyle sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu sıkıntıların giderilmesi doğrultusunda; İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 21/07/2005 tarih ve 63459 sayılı Genelgesinde “13/07/2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren”5393 sayılı Belediye Kanununun 85. maddesi ile 237 sayılı Taşıt Kanununun bazı maddeleri değiştirilmiştir. Yapılan değişikliklerle il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin Taşıt Kanununa tabi olduğu, (Ek cümle: 3/7/2005-5393/85 md.) Ancak, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahallî idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler.)hükmü getirilmiştir.

Buna göre her yıl Bütçe Kanununa ekli “T” işaretli cetvelde gösterilen ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamına giren taşıtların hibe (yurt içi) veya satın alma yoluyla edinilmesinde, kendi meclislerinden karar almaları yeterli olacaktır.” denilmekte olup; Bu hüküm doğrultusunda Kurumumuzun ihtiyacı olan bir adet araç alımı ile ilgili 02.07.2020 tarih ve 1502 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satınalma Daire Başkanlığı, Levazım ve Ayniyat Müdürlüğünce satış bedeli olarak belirtilen 1.500,00TL’den bir adet, Kamyonet Cinsi, Fiat Ducato Marka, 2001 Model, 34 DT 235 Plaka Nolu Kamyonetin satın alınmasının uygunluğuna; Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.