2020 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
670

2020 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 02.09.2020 Çarşamba Günü saat 15.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO: 2020/23

Gündem 1: Yazı İşleri Müdürlüğünün 19/08/2020 tarih ve 2052 sayılı Başkanlık teklifi. Kurumumuzda sözleşmeli olarak çalışacak personelin tam zamanlı sözleşme ve ücretinin belirlenmesi ile ilgili 27.11.2011 gün ve 28125 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile 02.01.2020 tarih ve 291 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 2020/2 sayılı Genelgesi kapsamında, 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi ve 657 Sayılı Kanunun (4/b) maddesi hükümleri uyarınca, “Tam Zamanlı Olarak Sözleşme yapmak üzere Veteriner kadrosuna karşılık çalışmak için başvuru yapan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunu (TCKNo:261********) S*** K****’un 04.09.2020– 31.12.2020 tarihleri arasında geçerli olmak üzere sözleşmeli personel olarak istihdam edilmesine ve aylık net ücretinin 3.000,00 TL’den(Üçbinlira) ödenmesinin uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2020/24

Gündem 2: Fen İşleri Müdürlüğünün 24/08/2020 tarih ve 2074 sayılı Başkanlık teklifi. Çanakkale İdare Mahkemesinin 2018/1230 Esas ve 2019/743 karar sayılı kararı ile Küçükkuyu Belediyesi İmar Planlarının yürütmesi durdurulmuştur. Mahkeme kararının İdaremize tebliğ tarihi olan 19/07/2019 tarihinden sonra Belediyemizce, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne görüş sorulmuş ve imar planlarının Mahkemece iptali sonucu bölgenin plansız duruma düşmesinden dolayı 08/08/2019 tarih ve E.18849 sayılı yazısıyla yeni bir imar planın yapılması gerektiği bildirilmiştir. Bunun üzerine 09/08/2019 tarih ve 2074 sayılı yazımız ve Makamınızın onayı ile imar plan çalışmaları başlamıştır. Yapılan çalışmalar kapsamında İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanmak sureti ile tamamlanmıştır. İmar planı yapım aşamasında alınması gereken Kurum görüşleri alınmak üzere çalışmalara başlanmıştır. Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgını ile Ocak ve Şubat aylarında yaşanan Elazığ ve Malatya depremleri sebebi ile kurumlarda yaşanan yoğun çalışma temposu, part-time çalışma ve personelin ara zamanlı çalışması gibi sebeplerden dolayı komisyonların toplanamamış olması gibi aksaklıklar meydana gelmiş olmasına rağmen Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü dışında gerekli kurum görüşleri toplanmıştır. Beldemiz Küçükkuyu’da sosyal hayatın gelişmesi, ticari hayatın hareketlenmesi, ekonomik hayatın canlanması, vatandaşların barınma ve korunma ihtiyaçlarının ivedilikle karşılanması diğer taraftan inşaat sektörünün bölgemiz için son derece önemli olması nedeniyle imar planlarının tamamlanarak yürürlüğe konulması acil ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Yukarıda açıklanan sebepler göz önüne alınarak  Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden  beklenen görüşün İdaremize ulaştıktan sonra imar planlarımızın en kısa sürede hazırlatılarak uygulamaya konulması için  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili hükümleri gereği ihale işlemlerinin başlanmasının uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.