2024 YILI MART AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
175

KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 İ L A N

2024 YILI MART AYI MECLİS KARARLARI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 04.03.2024 Pazartesi Günü saat 15.00 de mülkiyeti Belediyemize ait olan Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi, Seğmen Hotel yanında bulunan Küçükkuyu Belediyesi Tanıtım Merkezi Salonunda gündem maddesini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararını almışlardır.

 

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

KARAR NO: 2024/22

Belediye Başkan V. Seher SÖZEN tarafından gündemdeki 1.maddenin görüşülmesine geçildi.

Gündem: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.02.2024 tarih ve 13851 sayılı yazısı ile teklif edilen mülkiyeti vakıflara ait Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünce hazırlatılan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Sahil Mahallesi, 234 ada, 3 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine dair ilgili kurumun 28.02.2024 tarih ve 603201 sayılı yazı ile 2024 yılı Mart Ayında görüşülmesi talep edilen ve gündem maddesine alınan söz konusu yerle ilgili yine Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 04.03.2024 tarih ve 605005 sayılı söz konusu imar plan değişikliği teklifi üzerinde yeniden düzenleme yapılarak Küçükkuyu Beldesi içerisindeki diğer vakıf parselleri ile beraber sunulacağından dolayı 2024 Mart ayı Meclis gündemine alınmaması talebi göz önüne alınarak ilgili kurama geri gönderilmek üzere dosyanın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iadesine Meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verildi