2020 YILI HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

0
343

2020 YILI HAZİRAN   AYI  OLAĞANÜSTÜ MECLİS GÜNDEMİ İLANI

 

 

 

 

İlgi : a)– 10.06.2020 tarih ve 1395 sayılı Olağanüstü Meclis toplantısı izin talep yazımız.

         b)- Ayvacık Kaymakamlığının 11.06.2020 tarih ve E.1525 sayılı izin yazısı.

İlgili (b) sayılı yazı  ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi (Ek Fıkra:30.05.2007-5675/3Md.) gereğince Küçükkuyu  Belediye Meclisinin  2020 Yılı 1. Olağanüstü Meclisi    aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 22.06.2020 günü saat 16.00 da mülkiyeti  Belediyemize ait olan  Mıhlı Mahallesi,  Akgün Albayrak Caddesi, No:100 adresinde bulunan AS1 Cafe  Salonunda toplanacaktır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

GÜNDEM:

1- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 33.maddesi gereğince  Encümene 2 ( iki ) üye seçilmesi.

2- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi gereğince Meclis üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan Plan ve Bütçe  komisyonun  kurulması ve bir yılı aşmamak üzere ne kadar süre ile görev yapacağının belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

3– 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi gereğince Meclis üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan imar komisyonun kurulması ve bir yılı aşmamak üzere ne kadar süre ile görev yapacağının belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

4- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereğince oluşturulan Denetim Komisyonuna ait 2019 yılı Denetim Komisyonu raporunun Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesi uyarınca Meclisin Bilgisine sunulması.

 5– 5393 Sayılı Belediye Kanunun 56.maddesi gereğince 2019 yılına ait Faaliyet Raporunun Belediye Başkanı tarafından Meclise sunulması ve görüşülmesi.

6-5393 Sayılı Belediye Kanunun 64.maddesi gereğince kurumumuzun 2019 yılı Kesin Hesabının  görüşülmesi.

7- Küçükçetmi Köyü , Karataş Mevkii , İ17D17B2 pafta, 322 ada,59 parselde orman vasfını kaybetmiş  ariyet ocağı olarak kullanılmış 5000 m2 kısmının   Belediyeye  tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi.